Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Snusåret 2018 - så snusar svenskarna

Snusåret 2018 - så snusar svenskarna


Så snusar svenskarna

Över en miljon svenskar snusar. Kvinnor, män, unga vuxna, pensionärer, norrlänningar och stockholmare snusar. Snus är del av svensk vardag och har så varit de senaste 200 åren. Men även inom något så traditionstyngt som snus finns det trender. Om detta handlar denna snusrapport.

Snusrapporten är framtagen av Snusbolaget i syfte att ge en uppdaterad bild av snusförsäljningen och trender inom snus i Sverige. Snusbolaget är en oberoende aktör och företräder inga varumärken eller butikskedjor. Snusbolaget är Sveriges största återförsäljare av snus på nätet.

Rapporten baseras på köpstatistik från 170 000 kunder hos Snusbolaget och på en enkätundersökning där 3500 av Snusbolagets kunder har svarat på frågor om sitt snusande. I den här rapporten kan du läsa om vilket snus som säljer mest, hur konsumtionen av snus skiljer sig mellan stad och land, man och kvinna, ung och gammal, vilka smaker som är på uppgång, hur de nikotin- och tobaksfria alternativen växer och var i Sverige man är snabbast på trenden att göra sitt eget snus.

Snusrapporten innehåller allt som är värt att veta om hur svensken snusade under 2018.

Trevlig läsning!
Snusbolaget.se


Snabbfakta om snusförsäljningen 2018 

 

 • Granit är det totalt mest sålda varumärket online.
 • Knox är det populäraste snusmärket att köpa online för kvinnor. I åldern 65+ är Kaliber den vanligaste snussorten.
 • Zeroberg är det populäraste nikotinfria snuset för män.
 • Onico är det populäraste nikotinfria snuset för kvinnor.
 • ZYN toppar listan över tobaksfria märket inom All White (prillor med nikotin, utan tobak).
 • Nikotinfritt är mest vanligt bland kvinnor i åldern 25-34 år.
 • Nikotinfritt är mest vanligt bland män i åldern 45–54 år.

 

Snusåret 2018 - så snusar svenskarna

Sammanfattning av snusåret 2018

Snusandet är en djupt rotad tradition i det svenska samhället, som kan härledas ända tillbaka till 1700-talet. I dag finns det drygt en miljon snusare i Sverige. (https://www.snusbolaget.se/snusjournalen/svensken-och-snuset/).
 

Varför börjar man snusa?
Rapporten visar att de vanligaste anledningarna till att börjar snusa, är när man har för avsikt att sluta röka (42 procent) och för att man vill prova på och sedan gillar det (37 procent). Endast en liten del (10 procent) började snusa för att de tyckte det var coolt.

De före detta rökare som nu snusar tycker att den främsta fördelen med att snusa är att man kan göra det där man inte kan röka (62 procent). En nästan lika stor andel (57 procent) angav att en viktig fördel är att det inte luktar lika illa. Trots att snus enligt rapporter är 95 procent mindre skadligt än rökning (källa: https://www.dh.se/forskare-snus-95-sakrare-an-rokning/), var det först på tredje plats (56 procent) som man angav fördelen med att snus inte är lika farligt som att röka. Att det är billigare och fräschare än att röka är också stora fördelar (vardera 36 procent) som angavs.

En majoritet av de som började snusa när de slutade röka (nästan 90 procent) säger att de mår bättre eller mycket bättre av att snusa. Bara en mindre del (tio procent) säger att de mår oförändrat.
 

Så här snusar vi
99 procent av de som snusar, snusar varje dag. Det vanligaste är att man snusar mellan en halv och en dosa om dagen (86 procent). Ytterst få (endast tre procent) snusar 2-3 dosor om dagen, medan några fler (10 procent) endast snusar en dosa i veckan.

De flesta snusarna tar sin första prilla mellan klockan 06 och 08 (57 procent) på morgonen. En fjärdedel av snusarna vaknar ännu tidigare (24 procent) och tar sin första snus redan innan 06. Det är inte så många som väntar till efter 08 för att ta sin första snus (16 procent).  
– Snuset är en naturlig del av morgonrutinen för många. När vi frågar våra kunder vad de helst dricker till snuset är en kopp kaffe en klassisk kombination som går hem hos många, säger Jasmin Alipour, Insights Manager på Snusbolaget.

Mer än hälften (60 procent) av snusarna upplever att man delar med sig av snus till andra mer än vad man får tillbaka själv. En mycket liten andel (1 procent) erkänner, eller har självinsikt nog att veta, att man själv tar mer snus från andra än vad man ger bort.

När snusarna fick ange olika anledningar till varför man köper snus online var den främsta anledningen (68 procent) att det är billigare. Nästan lika många (65 procent) tycker också att det är smidigare. Den tredje största anledningen (23 procent) är att det finns ett större utbud online.

Idag säljs mest snus till åldersgrupperna 25–34 år, minst säljs i åldersgruppen 65+.

Knappt en tredjedel av snusarna i Sverige är kvinnor. Det stämmer överens med statistiken i rapporten som visar att drygt 26 procent av Snusbolagets kunder under 2018 var kvinnor, en ökning med en knapp procent från året innan. Det finns vissa lokala skillnader, i Göteborg ser man till exempel en större andel kvinnor som snusar jämfört med i de andra storstäderna Stockholm och Malmö (27 procent mot drygt 20 procent).

24 procent av snuset säljs till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, medan 76 procent av snuset säljs till övriga delar av Sverige. Det säljs mest portionssnus i alla delar av Sverige. I storstäderna står lössnuset för endast drygt 5 procent av försäljningen medan det ute i landet står för 10 procent av försäljningen.
 

Så här tycker snusarna om snusande
Majoriteten av snusarna tycker inte att det är coolt att snusa (nästan 70 procent) men det finns en liten del (fyra procent) som tycker att det är väldigt coolt. Däremot upplever man att det är i stort sett helt accepterat att snusa idag (92 procent). Det är endast ett fåtal (två procent) som upplever att det inte alls är accepterat att snusa.
 

Tobaksfritt och nikotinfritt
All white, prillor med nikotin utan tobak är relativt nytt på marknaden. I många län har försäljningen sedan lanseringen ökat med tusentals procent, med en snittökning på över 70 procent från månad till månad.

Drygt hälften av snusarna har testat All white, prillor med nikotin utan tobak, men det är bara en mindre del (8 procent) av dem som använder det regelbundet. Anledningarna till att man använder tobaksfritt är flera, bland annat tack vare att det upplevs hälsosammare (11 procent), känns bättre (10 procent) och att det är godare (7 procent) är några.

Nästan hälften av snusarna tycker att det är bra med tobaksfritt alternativ, men en hyfsat stor del (41 procent) förstår inte alls meningen med det. En liten del av snusarna (6 procent) visste inte om att de tobaksfria prillorna med nikotin fanns på marknaden.

Ungefär hälften av snusarna har testat nikotinfritt snus, prillor som varken innehåller tobak eller nikotin. En lika stor del av snusarna tycker att det är bra att nikotinfritt snus finns, medan det är många (drygt 40 procent) som inte förstår meningen med nikotinfritt snus. En liten del av snusarna (4 procent) visste inte att det fanns.
 

Hemmagjort snus
Att göra eget hemmagjort snus med snussatser blir billigare och gör att man får ett skräddarsytt snus. Av Snusbolagets kunder är det männen som står för huvuddelen av inköpen av snussatser (85 procent).  

Den största delen av snusarna har inte testa att göra eget snus (67 procent) och det är endast en liten del (13 procent) av snusarna som gör och snusar egengjort snus regelbundet.

Snusarna fick ange fler anledningar till att de snusar egengjort snus. Den största anledningen (58 procent) till att man snusar egengjort snus är att det är billigare. Den näst största anledningen (53 procent) till att snusa eget snus är för att de var nyfikna på hur det skulle bli. En mindre del (13 procent) tycker att man faktiskt gör godare snus själv. Några få (2 procent) gör eget snus eftersom de tycker att det känns modernt. Av den sistnämnda gruppen bor störst del i Stockholm (21 procent), Göteborg och Gävle (11 procent vardera).
 

Snussmaker och sorter
De mest sålda varumärkena i Sverige under 2018 var Granit, Knox och Kaliber.

Inte ens hälften av snusarna (43 procent) är trogna en sorts snus. En tredjedel (33 procent) av snusarna växlar mellan två olika sorters snus och det är rätt många (20 procent) som snusar hela 3-5 olika sorters snus regelbundet.

Den främsta anledningen (63 procent) till att snusa olika snussorter är att man vill testa nya sorter och märken. Den nästa största anledningen (21 procent) tycker att deras favoritsnus är för dyrt och det är därför man snusar andra märken också. En mindre grupp (12 procent) varierar snus efter vardag och fest.

Om man ser till smaksatt snus så skiljer sig inte svenskarnas preferenser under 2018 från året innan, utan mintsmak följt av lakrits är de snussorter som favoriseras. Ser man till skillnader mellan könen vad gäller smakpreferenser ser man att kvinnor större utsträckning köper snus smaksatt av frukt än män. Det finns ingen direkt skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller hur mycket man snusar smaksatt snus.

De mest populära snussorterna i det dyrare segmentet har smak av whiskey.

Populära smaker under året
Man snusar olika typer av snus vid olika tider på året. I januari och juli snusar vi mer nikotinfritt än någon annan tid på året, medan i augusti snusar vi antingen mer tobaksfritt eller starkt snus. Enbär är en populär smak på snus från januari fram till juni, bortsett från februari. I februari är lakrits den mest sålda smaken. I juni och juli snusar vi hallon och jordgubbssnus. I mars är äpple och bär populära smaker att snusa. Mintsmak är populärast i september och oktober. Även blåbär är en populär smak i september. I november och december snusar vi snus som är smaksatt med glögg och kanel utöver de traditionella smakerna.
– Vi ser att det finns tydliga skillnader i hur man snusar beroende på vilken tid på året det är. I januari är många inne i sina nyårslöften och byter till tobaks- och nikotinfria alternativ. På somrarna föredrar många fruktigare snussorter och under jul ser vi dom som går helhjärtat in för snussorter med klassiska julsmaker, säger Jasmin Alipour, Insights Manager på Snusbolaget.

 • Januari – Nikotinfritt snus, mint och enbär
 • Februari – Lakrits
 • Mars – Enbär, äpple och bär
 • April – Enbär
 • Maj – Enbär
 • Juni – Enbär, hallon och jordgubbe
 • Juli – Nikotinfritt snus, hallon och jordgubbe
 • Augusti – Starkt snus, fruktiga smaker, tobaksfritt
 • September – Mintsmaker och blåbär
 • Oktober – Mintsmaker
 • November – Traditionella smaker, glögg, kanel
 • December – Traditionella smaker, glögg, kanel


Favoriter bland smaksatt snus
Svenskarnas preferenser under 2017 skiljer sig inte från året innan utan mintsmak följt av lakrits är de snussorter som favoriseras. I toppen hamnar mint, lakrits och bärsmak på snuset.
 

Trender inom snus 

Snusåret 2018 - så snusar svenskarna

 

Baserat på vad vi såg under 2018 så kommer köp på nätet att fortsätta öka. Veckovisa leveranser direkt i brevlådan tog ordentlig fart under 2018. I kombination med ett större utbud som möter svenskarnas intresse för nyheter och variation borgar för att fler svenskar köper sitt snus på nätet.

När det kommer till trender inom snus så kommer svenskarnas sug efter starkt snus och all white att fortsätta öka. Den tillväxt inom all white som så tydligt såg i andra halvan av 2018 har hållit i sig. Detsamma ser vi inte om det starka snuset. 

Mest snus online säljs till åldersgrupperna 25-34 bland både kvinnor och män, minst säljs i åldersgruppen 65+.
 

Storstad vs. övriga landet

I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö såldes 24 procent av alla dosor under 2018. 76 procent såldes utanför storstäderna. 

Portionssnus står för den största delen av snusförsäljningen i landet. I storstäderna står lössnuset för endast 5,45 procent av försäljningen medan lössnuset i övriga delar av landet står för 10 procent av den totala snusförsäljningen.   

I Stockholm och Malmö är det drygt 20 procent av snuset som köps av kvinnor, i Göteborg däremot är det 27 procent som köps av kvinnor. Flest kvinnliga snusare hittar man dock i norra Sverige. I Jämtland köps 45 procent av snuset av kvinnor, i Västerbotten 44 procent och i Norrbotten är 41 procent av köparna kvinnor. I södra Sverige är siffrorna de omvända, i Kronoberg utgör kvinnorna 18 procent av snusköpen, i Blekinge 19 procent och Skåne 21 procent.
 

Kvinnor vs. män

Drygt 26 procent av Snusbolagets kunder 2018 var kvinnor, en ökning med en knapp procentenhet från året innan.

Om man ser till försäljningen så skiljer sig det en del mellan könen, men det är inte några större skillnader. Kvinnor köper mest av varumärkena Knox, Granit och Kaliber i nämnd ordning, medan männen köper mest Granit, Knox och One. Kvinnor föredrar Onico mest av det nikotinfria snuset, medan män föredrar Zeroberg. Vad gäller all white-prillorna skiljer sig inte preferenserna mellan könen. 

När det gäller smaker på snus föredrar både kvinnor och män mint- och lakritssmak på snuset, men på tredjeplatsen skiljer det sig lite åt - kvinnor köper fruktsmak medan männen väljer bärsmak på sitt snus. 
 

Tobaksfritt & Nikotinfritt växer

Prillor med nikotin utan tobak är relativt nytt på den svenska marknaden och vi ser att försäljningen har ökat kraftigt under 2018. De tobaksfria helvita prillorna som går under samlingsnamnet ”all white” lanserades hos Snusbolaget juni 2017, men redan i september 2016 lanserades föregångaren Omni som dock innehöll en mindre mängd tobak. Även on! och epok tillhörde den första generationens helvita prillor. Sedan dess har utbudet av tobaksfritt snus ökat. Försäljning av det nikotinfria snuset har dock inte ökat de senaste åren. 
 

Hemmagjort snus

Att göra eget hemmagjort snus blir både billigare och gör att man får ett skräddarsytt snus med hjälp av snussatser. 

Av Snusbolagets kunder är det män som står för en majoritet av köpen av DIY-snus, göra eget snus. 85 procent av inköpen av dessa kit görs av män, bara 15 procent är kvinnor.  

Så här gör du eget snus
Att göra eget snus behöver inte alls vara svårt. Till portionssnussatserna behövs endast vatten och till lössnussatserna får man en torr tobak som fuktas och enkelt bereds i ugn. Man kan smaksätta snuset efter eget tycke med snuskryddor och aromer. Det är ingen komplicerad process men följ alltid de medföljande instruktionerna för bästa resultat.
 

Statistiskt underlag

Snusrapporten baseras på köpstatistik från Snusbolagets 170 000 årliga kunder. Underlaget baseras även på en enkätundersökning bland Snusbolagets kunder för att gräva djupare trender kring snus. 3496 personer – varav 25 procent kvinnor och 75 procent män – svarade på frågor om deras syn på snus deras snusvanor.