Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Norrbotten

Så här snusar man i Norrbotten

I Norrbotten tycker man att det känns fräschare att snusa än att röka, dessutom anser man att det luktar mindre illa.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

63% Det är smidigare
64% Det är billigare
20% Det finns ett större utbud
 

2. Hur länge har du snusat?

1% Mindre än ett år
13 % 1-5 år
14% 6-10 år
26% 11-20 år
46% Mer än 20 år

Norrbotten ligger över rikssnittet bland län med snusare som snusat i över 20 år. Rikssnittet är 42%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

45% Nej, jag snusar bara en sort
32% Ja, upp till 2 sorter eller märken
19% Ja, 3-5 sorter eller märken
4% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

I Norrbotten är det något fler som håller sig till en sort jämfört mot rikssnittets 43%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

4% Jag har olika behov olika tider på året
56% Jag vill testa nya sorter och märken
12% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
23% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

I Norrbotten uppger fler uppger att det är för dyrt att enbart snusa favoritsnuset. Rikssnittet är 21%.
 

5. Varför började du snusa?

37% Jag slutade röka
44% Jag ville testa och tyckte om det
2% Grupptrycket
7% Jag tyckte det var coolt
9% annan anledning

I Norrbotten var det fler som började snusa med anledning av att man ville testa och tyckte om det. Rikssnittet: 37%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

49% Mycket bättre
34% Bättre
17% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

I Norrbotten uppger man i större utsträckning än rikssnittets 13% att man inte känner någon förändring efter skiftet.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

49% Jag kan snusa där jag inte kan röka
54% Det luktar inte lika illa
51% Det är inte lika farligt
29% Det är billigare
40% Det känns fräschare

I Norrbotten tänker man mer på den hygieniska aspekten än rikssnittet och tycker det känns fräschare att snusa än att röka. Rikssnittet: 36%
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

54% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
2% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
44% Det går jämt ut

Snusare i Norrbotten delar med sig något mindre än rikssnittet (57%).
 

9. Hur mycket snusar du?

7% En dosa i veckan
32% En halv dosa om dagen
54% En dosa om dagen
6% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

Norrbotten ligger över rikssnittet gällande hur många som snusar en dosa om dagen. Rikssnittet är 42%
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

28% Innan 06.00
56% 06.00-08.00
13% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

28% av snusarna i Norrbotten tar sin första snus innan klockan 06. Motsvarande siffra för riket är 24%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

73% 1
11% 2
8% 3
2% 4
6% 5

Norrbotten ligger något över rikssnittet då 6% uppger att de tycker det är väldigt coolt att snusa, jämfört med rikssnittet som ligger på 4%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

2% 1
5% 2
20% 3
31% 4
42% 5
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

6% Ja, jag snusar det regelbundet
48% Ja, jag har testat det
45% Nej

I Norrbotten har färre personer testat tobaksfritt snus och snusar det regelbundet om man jämför med rikssnittets 8%.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

43% Det är bra
47% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns

En högre andel i Norrbotten förstår inte meningen med det. Rikssnittet är 41%.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

6% Ja, jag snusar det regelbundet
42% Ja, jag har testat det
52% Nej

Fler snusare i Norrbotten än rikssnittet har INTE testat nikotinfritt snus. Rikssnittet; 49% har inte testat det.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

46% Det är bra
44% Jag förstår inte meningen med det
3% Jag visste inte att det fanns

En lägre andel i Norrbotten tycker att det är bra, jämfört med rikssnittet på 49%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

19% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
25% Ja, jag har testat det
56% Nej

I Norrbotten är det populärt att göra eget snus och snusa det regelbundet om man jämför med rikssnittet som ligger på 13%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

55% Det är billigare
10% Jag gör bättre snus själv
48% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
2% Det känns modernt
5% Annan anledning:
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.