Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Kalmar

Så här snusar man i Kalmar län

I Kalmar anser fler än rikssnittet att det inte alls är coolt att snusa, dessutom upplever fler att det inte är helt socialt accepterat. 

För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

56% Det är smidigare
69% Det är billigare
17% Det finns ett större utbud
 

2. Hur länge har du snusat?

6% Mindre än ett år
11 % 1-5 år
13% 6-10 år
22% 11-20 år
47% Mer än 20 år

Kalmar ligger över rikssnittet gällande snusare som snusat mindre än 1 år. Sverigesnittet är 3%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

47% Nej, jag snusar bara en sort
32% Ja, upp till 2 sorter eller märken
21% Ja, 3-5 sorter eller märken
4% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

I Kalmar uppger 0% att de snusar mer än 5 sorter, till skillnad från rikssnittet som ligger på 3%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

17% Jag har olika behov olika tider på året
52% Jag vill testa nya sorter och märken
13% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
17% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

Kalmar har i större utsträckning olika behov olika tider på året om man jämför med rikssnittet på 10%.
 

5. Varför började du snusa?

46% Jag slutade röka
39% Jag ville testa och tyckte om det
6% Grupptrycket
4% Jag tyckte det var coolt
5% annan anledning

I Kalmar är det vanligare att man började snusa pga man slutade röka, jämfört med rikssnittets 42%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

42% Mycket bättre
52% Bättre
6% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

Det är fler i jämförelse med rikssnittet som säger att de mår “bättre” efter skiftet. Rikssnittet: 37%.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

56% Jag kan snusa där jag inte kan röka
54% Det luktar inte lika illa
46% Det är inte lika farligt
29% Det är billigare
21% Det känns fräschare
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

55% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
2% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
43% Det går jämt ut

I Kalmar snyltar man snäppet mer än rikssnittet som ligger på 1%.
 

9. Hur mycket snusar du?

8% En dosa i veckan
52% En halv dosa om dagen
39% En dosa om dagen
0% 2-3 dosor om dagen
0% Men än 3 dosor om dagen

I Kalmar är det fler som snusar en halv dosa om dagen jämfört med rikssnittet som ligger på 44%.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

26% Innan 06.00
59% 06.00-08.00
9% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

73% 1
11% 2
11% 3
0% 4
5% 5

I Kalmar anser fler än rikssnittet att det inte alls är coolt att snusa. Rikssnittet: 69%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

4% 1
9% 2
25% 3
27% 4
34% 5

Kalmar ligger under rikssnittet gällande att snusning upplevs som “helt accepterat”. Rikssnittet: 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

10% Ja, jag snusar det regelbundet
37% Ja, jag har testat det
52% Nej

I Kalmar är det fler än rikssnittet som svarat att de INTE testat tobaksfritt snus. Rikssnittet; 41 % har ej testat.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

50% Det är bra
37% Jag förstår inte meningen med det
7% Jag visste inte att det fanns

Fler av snusarna i Kalmar visste inte att det finns tobaksfritt snus, jämfört med rikssnittets 6%.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

4% Ja, jag snusar det regelbundet
44% Ja, jag har testat det
52% Nej

I Kalmar är det fler än rikssnittet som INTE testat nikotinfritt snus. Rikssnittet; 49% har ej testat.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

52% Det är bra
40% Jag förstår inte meningen med det
5% Jag visste inte att det fanns

I Kalmar ligger man något över rikssnittet (49%) gällande inställningen att nikotinfritt snus är bra.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

15% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
23% Ja, jag har testat det
62% Nej

I Kalmar är det några fler än rikssnittets 13% som testat att göra eget snus och snusar eget regelbundet.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

56% Det är billigare
5% Jag gör bättre snus själv
49% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
2% Det känns modernt
7% Annan anledning
 Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.