Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Blekinge

Så här snusar man i Blekinges län

Snusälskarna i Blekinge tänker ekonomiskt – här köper man snus på nätet och gör eget snus för att det är billigare.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

57% Det är smidigare
73% Det är billigare
32% Det finns ett större utbud

I Blekinge är man ekonomisk och tenderar i större utsträckning än rikssnittet (68%) köpa snus på nätet för att det är billigare. I Blekinge ligger snittet på 73%.
 

2. Hur länge har du snusat?

3% mindre än 1 år
21 % 1-5 år
14% 6-10 år
27% 11-20 år
35% Mer än 20 år
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

36% Nej, jag snusar bara en sort
33% Ja, upp till 2 sorter eller märken
22% Ja, 3-5 sorter eller märken
8% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

Rikssnittet på att snusa mer än 5 andra sorter ligger på 3%. I Blekinge är det alltså vanligare att variera sig.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

15% Jag har olika behov olika tider på året
55% Jag vill testa nya sorter och märken
10% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
25% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

Blekingebor verkar i större utsträckning snusa olika sorter beroende vilken tid på året det är om man jämför med rikssnittet som ligger på 10%. I Blekinge uppger 15% att detta är anledningen till att man snusar olika sorter eller märken.
 

5. Varför började du snusa?

46% Jag slutade röka
40% Jag ville testa och tyckte om det
5% Grupptrycket
8% Jag tyckte det var coolt
2% annan anledning

I Blekinge uppger 46% till skillnad från rikssnittets 42% att de började snusa för att de slutade röka.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

38% Mycket bättre
55% Bättre
7% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

En stor andel av respondenterna svarade att de mår bättre efter att övergått från rökning till att snusa. Hela 55% i jämförelse med rikssnittet som ligger på 37% (dock var det färre som svarade “mycket bättre”).
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

45% Jag kan snusa där jag inte kan röka
48% Det luktar inte lika illa
69% Det är inte lika farligt
31% Det är billigare
34% Det känns fräschare

Blekingeborna bryr sig om hälsan. Den största fördelen med att snusa är hälsoaspekten där de ligger I topp på 69% I jämförelse med rikssnittet på 56%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

53% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
3% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
44% Det går jämt ut

Blekingeborna delar med sig något mindre än rikssnittet (57%).
 

9. Hur mycket snusar du?

6% En dosa i veckan
41% En halv dosa om dagen
48% En dosa om dagen
5% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

Större andel än rikssnittet som snusar en dosa om dagen I Blekinge. Rikssnittet ligger på 42% och Blekinge på 48%.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

21% Innan 06.00
59% 06.00-08.00
13% 08.00-10.00
5% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
2% Efter 16.00

I Blekinge tar 59% sin första snus mellan 06-08. De ligger över rikssnittet som är 57%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt).

71% 1
13% 2
11% 3
2% 4
3% 5

En större andel blekingebor tycker att det är ocoolt att snusa (71%) jämfört med rikssnittet (69%).
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat).

0% 1
3% 2
19% 3
32% 4
46% 5

I Blekinge tycker 46 % att det är helt accepterat att snusa vilket ligger över rikssnittet på 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

6% Ja, jag snusar det regelbundet
54% Ja, jag har testat det
40% Nej

Färre blekingebor än rikssnittet har testat tobaksfritt snus. Rikssnittet; 8% snusar regelbundet och 51% har testat det.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

49% Det är bra
46% Jag förstår inte meningen med det
5% Jag visste inte att det fanns

En högre andel i Blekinge förstår inte meningen med tobaksfritt snus jämfört med rikssnittet (41%).
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

5% Ja, jag snusar det regelbundet
49% Ja, jag har testat det
46% Nej

Fler blekingebor än rikssnittet har testat nikotinfritt snus och snusar det regelbundet. Rikssnittet; 4 % snusar regelbundet och 48% har testat det.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

51% Det är bra
38% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns

En högre andel i Blekinge anser att nikotinfritt snus är bra jämfört med rikssnittet (49%) Men det är också en högre andel som inte visste att det fanns. Rikssnittet; 4%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

17% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
25% Ja, jag har testat det
57% Nej

En högre andel från Bleking snusar egentillverkat snus jämfört med rikssnittet (13%). Det är även fler som testat att göra eget. Rikssnittet; 20%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

63% Det är billigare
7% Jag gör bättre snus själv
48% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
0% Det känns modernt
7% Annan anledning:

Snusmakarna i Blekinge tänker ekonomiskt. 63% gör eget snus på grund att det är billigare. Riksnittet ligger på 58%.
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.