Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Södermanland

Så här snusar man i Södermanland

Många i Södermanland började snusa för att de slutade röka och uppger att de mår mycket bättre efter bytet.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

70% Det är smidigare
65% Det är billigare
26% Det finns ett större utbud

I Södermanland vill man att snusköpet ska vara smidigt och man tenderar i större utsträckning än rikssnittet (68%) att köpa snus på nätet för att det är smidigare.
 

2. Hur länge har du snusat?

3% mindre än 1 år
15 % 1-5 år
16% 6-10 år
20% 11-20 år
45% Mer än 20 år

En större andel i Södermanland än rikssnittet (42%) har snusat längre än i 20 år.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

38% Nej, jag snusar bara en sort
34% Ja, upp till 2 sorter eller märken
24% Ja, 3-5 sorter eller märken
5% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

I Södermanland är det något vanligare att snusa mer än 5 olika sorter i jämförelse med rikssnittet som är 4%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

11% Jag har olika behov olika tider på året
74% Jag vill testa nya sorter och märken
14% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
20% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

I Södermanland är man mer nyfiken på att testa nya sorter jämfört med rikssnittet på 63%.
 

5. Varför började du snusa?

38% Jag slutade röka
40% Jag ville testa och tyckte om det
3% Grupptrycket
13% Jag tyckte det var coolt
6% annan anledning

I Södermanland började en större andel att snusa för att de tyckte det var coolt, jämfört med rikssnittets 10%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

53% Mycket bättre
43% Bättre
5% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

En mycket mindre andel av snusarna i Södermanland (5%) än rikssnittet (13%) svarade att de mår oförändrat efter skiftet. De flesta svarade att de mår bättre eller mycket bättre.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

75% Jag kan snusa där jag inte kan röka
58% Det luktar inte lika illa
65% Det är inte lika farligt
45% Det är billigare
40% Det känns fräschare

Den största fördelen med att snusa jämfört med att röka, enligt snusarna i Södermanland, är att man kan göra det där rökning är förbjuden. Hela 75% ser det som den största fördelen, jämfört med rikssnittet på 61%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

61% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
39% Det går jämt ut

Man snyltar inte i Södermanland. 0% svarade att de tar mer snus än vad man delar med sig. Rikssnittet är 1%.
 

9. Hur mycket snusar du?

12% En dosa i veckan
44% En halv dosa om dagen
42% En dosa om dagen
2% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

En större andel än rikssnittet snusar en dosa i veckan i Södermanland. Rikssnittet ligger på 10%.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

19% Innan 06.00
60% 06.00-08.00
18% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
1% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

I Södermanland är man inte lika morgonpigg som rikssnittet. 19% tar sin första snus innan klockan 06, jämfört med rikssnittet på 24%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

66% 1
13% 2
13% 3
3% 4
5% 5
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

1% 1
8% 2
19% 3
34% 4
38% 5
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

7% Ja, jag snusar det regelbundet
49% Ja, jag har testat det
44% Nej

I Södermanland är det en mindre andel än rikssnittet (8%) som har testat tobaksfritt snus.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

51% Det är bra
39% Jag förstår inte meningen med det
7% Jag visste inte att det fanns
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

4% Ja, jag snusar det regelbundet
46% Ja, jag har testat det
50% Nej
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

47% Det är bra
40% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns
 

17. Har du testat att göra eget snus?

18% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
14% Ja, jag har testat det
67% Nej

I Södermanland har en större andel testat att göra eget snus och snusar det regelbundet – 18% jämfört med rikssnittet på 13%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

74% Det är billigare
9% Jag gör bättre snus själv
47% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
3% Det känns modernt
0% Annan anledning:

Man är mer kostnadsmedveten i Södermanland än rikssnittet. Hela 74% gör eget snus för att det är billigare, jämfört med rikssnittet på 58%.
 


 

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.