Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Gävleborg

Så här snusar man i Gävleborgs län

I Gävleborg verkar snuset komma med en coolhetsstämpel. 15% uppger att de började snusa för att de tyckte att det var coolt.

För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

55% Det är smidigare
68% Det är billigare
20% Det finns ett större utbud
 

2. Hur länge har du snusat?

6% mindre än ett år
10 % 1-5 år
13% 6-10 år
20% 11-20 år
52% Mer än 20 år

Det finns en del nya snusare i Gävleborg. 6% uppger att de snusat mindre än ett år vilket är mer än rikssnittet på 3%. Det finns dock gott om veteraner som snusat i mer än 20 år och därmed bräcker rikssnittet (42%).
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

44% Nej, jag snusar bara en sort
33% Ja, upp till 2 sorter eller märken
18% Ja, 3-5 sorter eller märken
5% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

Rikssnittet som snusar fler än 5 sorter ligger på 3%. I Gävleborg är det alltså vanligare med variation.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

11% Jag har olika behov olika tider på året
64% Jag vill testa nya sorter och märken
11% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
16% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus
 

5. Varför började du snusa?

41% Jag slutade röka
39% Jag ville testa och tyckte om det
3% Grupptrycket
15% Jag tyckte det var coolt
3% Annan anledning

I Gävleborg verkar det finnas en coolhetsstämpel vad gäller snusning. Till skillnad från rikssnittet (10 %) så uppger 15 % att man började snusa för att man tyckte det var coolt.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

57% Mycket bättre
34% Bättre
7% Oförändrat
2% Sämre
0% Mycket sämre

En stor andel av respondenterna svarade att de mår mycket bättre efter att de gått över från rökning till att snusa. Hela 57% i jämförelse med rikssnittet som ligger på 50%.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

66% Jag kan snusa där jag inte kan röka
55% Det luktar inte lika illa
52% Det är inte lika farligt
38% Det är billigare
28% Det känns fräschare

Den största fördelen med att snusa för invånare I Gävleborg verkar vara att det är smidigt och bekvämt. 66% är glada för att de kan snusa där en inte kan röka. Rikssnittet ligger på 62%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

51% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
49% Det går jämt ut

I Gävleborg verkar folk ge tillbaka det man lånat. En hög siffra på “det går jämt ut” där rikssnittet ligger på 41 %.
 

9. Hur mycket snusar du?

8% En dosa i veckan
43% En halv dosa om dagen
45% En dosa om dagen
4% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

Större andel än rikssnittet som snusar en dosa om dagen I Gävleborg. Rikssnittet ligger där på 42%. Man ligger även över rikssnittet för 2-3 dosor om dagen. Rikssnitt: 3 %.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

24% Innan 06.00
59% 06.00-08.00
11% 08.00-10.00
1% 10.00-12.00
1% 12.00-14.00
1% 14.00-16.00
2% Efter 16.00
4 % vet ej

I Gävleborg tar 59% sin första snus mellan 06-08. De ligger över rikssnittet som är 57 %.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

67% 1
16% 2
10% 3
1% 4
6% 5

I Gävleborg är snus lite coolt. 6% uppger att det är väldigt coolt att snusa vilket är över rikssnittet som ligger på 4 %.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

1% 1
8% 2
20% 3
23% 4
51% 5

I Gävleborg anser 51 % att det är helt accepterat att snusa vilket ligger över rikssnittet på 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

9% Ja, jag snusar det regelbundet
47% Ja, jag har testat det
44% Nej

Färre Gävleborgsbor än rikssnittet har testat tobaksfritt snus. Dock är det fler som snusar det regelbundet. Rikssnittet; 8 % snusar tobaksfritt regelbundet och 51% har testat det.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

49% Det är bra
41% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

4% Ja, jag snusar det regelbundet
46% Ja, jag har testat det
50% Nej

Gävleborg ligger strax över rikssnittet I frågan om man testat nikotinfritt. Det är alltså fler som inte har testat. Rikssnittet: 48%.

 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

43% Det är bra
45% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns

En högre andel än rikssnittet I Gävleborg visste inte att det fanns. Rikssnittet; 4%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

19% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
17% Ja, jag har testat det
64% Nej

En högre andel från Gävleborg snusar egentillverkat snus jämfört med rikssnittet på 13%.

 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

76% Det är billigare
22% Jag gör bättre snus själv
43% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
4% Det känns modernt
2% Annan anledning:

Snusmakarna i Gävleborg tänker ekonomiskt. 76% gör eget snus på grund att det är billigare. Riksnittet ligger på 58%. Man tycker även I högre utsträckning att det egna snuset blir bättre rikssnittet på 13%.
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.