Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Gotland

Så här snusar man på Gotland

Gotland är fullt av rutinerade snusare och ligger i topp bland län med personer som snusat i över 20 år. Man snusar helst bara en sort.

För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

57% Det är smidigare
86% Det är billigare
14% Det finns ett större utbud

Gotlänningar väljer I större utsträckning än rikssnittet att köpa snus på nätet för att det är billigare. Rikssnittet: 68%.
 

2. Hur länge har du snusat?

3% Mindre än ett år
11 % 1-5 år
11% 6-10 år
20% 11-20 år
54% Mer än 20 år

Gotland ligger i topp bland län med snusare som snusat över 20 år. Rikssnittet är att 42%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

60% Nej, jag snusar bara en sort
31% Ja, upp till 2 sorter eller märken
9% Ja, 3-5 sorter eller märken
0% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

Gotlänningarna är något mer konservativa än rikssnittet med 60% som bara snusar en sort. Motsvarande siffra för riket är 43%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

21% Jag har olika behov olika tider på året
57% Jag vill testa nya sorter och märken
7% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
21% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

21 % uppger att de har olika behov olika tider på året. Detta är högre än rikssnittet där motsvarande siffra är 10 %

 

5. Varför började du snusa?

57% Jag slutade röka
34% Jag ville testa och tyckte om det
3% Grupptrycket
3% Jag tyckte det var coolt
3% annan anledning

Att ersätta rökning med att börja snusa är något vanligare på Gotland i jämförelse med rikssnittet. Rikssnittet: 42%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

35% Mycket bättre
35% Bättre
30% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

Gotlänningar uppger I större utsträckning än rikssnittet att de inte känner någon förändring I och med skiftet. Rikssnittet: 13 %.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

80% Jag kan snusa där jag inte kan röka
60% Det luktar inte lika illa
35% Det är inte lika farligt
30% Det är billigare
35% Det känns fräschare

Gotlänningar tycker det är mer flexibelt att snusa än att röka då man kan göra det på vilken plats som helst. Rikssnitt: 62%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

52% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
48% Det går jämt ut

Gotlänningar delar med sig något mindre än rikssnittet (57%).
 

9. Hur mycket snusar du?

17% En dosa i veckan
43% En halv dosa om dagen
31% En dosa om dagen
9% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

Gotland ligger över rikssnittet gällande hur många som snusar 2-3 dosor om dagen. Rikssnitt: 3%.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

23% Innan 06.00
60% 06.00-08.00
17% 08.00-10.00
0% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

51% 1
17% 2
17% 3
9% 4
6% 5

Gotlänningar ligger något över rikssnittet då 6% uppger att de tycker det är väldigt coolt att snusa I jämförelse med rikssnittet som ligger på 4%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

0% 1
3% 2
14% 3
31% 4
51% 5

På Gotland upplever de flesta att det är helt accepterat att snusa. Rikssnittet: 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

3% Ja, jag snusar det regelbundet
66% Ja, jag har testat det
31% Nej

Fler gotlänningar än rikssnittet har testat tobaksfritt snus. Rikssnittet; 51% har testat det.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

54% Det är bra
37% Jag förstår inte meningen med det
3% Jag visste inte att det fanns

En högre andel på Gotland tycker att det är bra I jämförelse med rikssnittet på 49%.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

0% Ja, jag snusar det regelbundet
60% Ja, jag har testat det
40% Nej

Fler gotlänningar än rikssnittet har testat nikotinfritt snus. Rikssnittet; 48% har testat det.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

57% Det är bra
34% Jag förstår inte meningen med det
3% Jag visste inte att det fanns

En högre andel på Gotland tycker att det är bra jämfört med rikssnittet på 49%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

11% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
14% Ja, jag har testat det
74% Nej

På Gotland verkar det inte lika populärt att göra eget snus då 74% ej har testat. Rikssnittet; 67% har ej testat.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

78% Det är billigare
11% Jag gör bättre snus själv
11% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
11% Det känns modernt
0% Annan anledning:

Av de som gör eget snus väger den ekonomiska faktorn tyngst och där ligger de över rikssnittet på 58%.
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.