Värmland

Så här snusar man i Värmland

En lite större andel i Värmland än rikssnittet har testat att göra eget snus. Man gör det främst av nyfikenhet.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

62% Det är smidigare
1% Jag vill inte att någon ska se att jag köper snus
74% Det är billigare
23% Det finns ett större utbud

I Värmland vill man hålla nere kostnaderna och tenderar i större utsträckning än rikssnittet (68%) att köpa snus på nätet för att det är billigare.
 

2. Hur länge har du snusat?

3% mindre än 1 år
17 % 1-5 år
14% 6-10 år
24% 11-20 år
42% Mer än 20 år

I Värmland är det en större andel som har snusat i mer än 20 år jämfört med rikssnittet som ligger på 42%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

42% Nej, jag snusar bara en sort
34% Ja, upp till 2 sorter eller märken
19% Ja, 3-5 sorter eller märken
4% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

13% Jag har olika behov olika tider på året
69% Jag vill testa nya sorter och märken
13% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
20% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

I Värmland har man i större utsträckning olika behov under olika tider på året. Rikssnittet ligger på 10%.
 

5. Varför började du snusa?

39% Jag slutade röka
39% Jag ville testa och tyckte om det
4% Grupptrycket
12% Jag tyckte det var coolt
6% annan anledning

I Värmland började en större andel snusa för att det var coolt än rikssnittet (10%).
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

46% Mycket bättre
39% Bättre
15% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

53% Jag kan snusa där jag inte kan röka
47% Det luktar inte lika illa
51% Det är inte lika farligt
27% Det är billigare
39% Det känns fräschare
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

42% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
3% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
56% Det går jämt ut

I Värmland delar man med sig mindre än rikssnittet som ligger på 57%.
 

9. Hur mycket snusar du?

9% En dosa i veckan
44% En halv dosa om dagen
44% En dosa om dagen
1% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

17% Innan 06.00
63% 06.00-08.00
14% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

75% 1
11% 2
13% 3
0% 4
1% 5

I Värmland är det en större andel som inte alls tycker att det är coolt att snusa, jämfört med rikssnittet som är 69%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

2% 1
7% 2
25% 3
30% 4
37% 5

I Värmland är det en mindre andel som tycker att det är helt acceptabelt att snusa, jämfört med rikssnittet som är 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

6% Ja, jag snusar det regelbundet
52% Ja, jag har testat det
42% Nej
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

53% Det är bra
36% Jag förstår inte meningen med det
5% Jag visste inte att det fanns
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

2% Ja, jag snusar det regelbundet
48% Ja, jag har testat det
50% Nej
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

46% Det är bra
45% Jag förstår inte meningen med det
4% Jag visste inte att det fanns
 

17. Har du testat att göra eget snus?

13% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
23% Ja, jag har testat det
65% Nej

En lite större andel i Värmland har testat att göra eget snus. Rikssnittet är 21%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

59% Det är billigare
11% Jag gör bättre snus själv
61% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
2% Det känns modernt
4% Annan anledning:

I Värmland är man mer nyfiken än rikssnittet. 61% i Värmland svarade att man gör eget snus på grund av nyfikenhet. Rikssnittet ligger på 53%.
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.