Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Västmanland

Så här snusar man i Västmanland

I Västmanland tänker man lite mer på vad familjen tycker än rikssnittet. Här väljer en större andel nikotinfritt snus när familjen ser.

För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

65% Det är smidigare
1% Jag vill inte att någon ska se att jag köper snus
65% Det är billigare
27% Det finns ett större utbud

I Västmanland uppskattar man det större utbudet mer än rikssnittet som ligger på 23%.
 

2. Hur länge har du snusat?

4% Mindre än ett år
14 % 1-5 år
16% 6-10 år
26% 11-20 år
39% Mer än 20 år

Västmanland är det färre som har snusat i mer än 20 år. Rikssnittet är 42%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

37% Nej, jag snusar bara en sort
40% Ja, upp till 2 sorter eller märken
19% Ja, 3-5 sorter eller märken
3% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

15% Jag har olika behov olika tider på året
60% Jag vill testa nya sorter och märken
10% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
5% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
23% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

I Västmanland väljer en större andel nikotinfritt snus när familjen ser. Rikssnittet ligger på 1%.
 

5. Varför började du snusa?

45% Jag slutade röka
30% Jag ville testa och tyckte om det
5% Grupptrycket
11% Jag tyckte det var coolt
8% annan anledning
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

64% Mycket bättre
24% Bättre
11% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre

I Västmanland upplever man i högre grad än rikssnittet att man mår “mycket bättre” efter skiftet. Rikssnittet är 50%.
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

60% Jag kan snusa där jag inte kan röka
60% Det luktar inte lika illa
58% Det är inte lika farligt
40% Det är billigare
38% Det känns fräschare

I Västmanland började en större andel snusa istället för att röka för att det är billigare. Rikssnittet ligger på 36%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

60% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
40% Det går jämt ut

I Västmanland delar man med sig något mer än rikssnittet (57%).
 

9. Hur mycket snusar du?

10% En dosa i veckan
38% En halv dosa om dagen
45% En dosa om dagen
6% 2-3 dosor om dagen
0 % Mer än 3 dosor om dagen

Västmanland ligger över rikssnittet gällande hur många som snusar 2-3 dosor om dagen. Rikssnittet: 3%

 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

28% Innan 06.00
52% 06.00-08.00
14% 08.00-10.00
2% 10.00-12.00
1% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

Västmanland är man mer uthållig än rikssnittet. 1% tar sin första snus mellan klockan 12.00 och 14.00. Rikssnittet är 0%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

76% 1
6% 2
12% 3
2% 4
4% 5

I Västmanland anser en större andel att det inte alls är coolt att snusa. Rikssnittet: 69%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

2% 1
5% 2
14% 3
25% 4
53% 5

I Västmanland anser en större andel att det är helt accepterat att snusa. Rikssnittet är 42%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

10% Ja, jag snusar det regelbundet
45% Ja, jag har testat det
45% Nej

Fler i Västmanland än rikssnittet snusar tobaksfritt snus regelbundet. Rikssnittet: 8%.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

46% Det är bra
47% Jag förstår inte meningen med det
4% Jag visste inte att det fanns

En högre andel i Västmanland förstår inte meningen med tobaksfritt snus, jämfört med rikssnittet på 41%.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

5% Ja, jag snusar det regelbundet
43% Ja, jag har testat det
52% Nej

I Västmanland snusar fler än rikssnittet nikotinfritt snus. Rikssnittet: 4%.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

39% Det är bra
52% Jag förstår inte meningen med det
5% Jag visste inte att det fanns

I Västmanland är det en mindre andel än rikssnittet som tycker att nikotinfritt snus är bra. Rikssnittet är 49%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

17% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
23% Ja, jag har testat det
60% Nej

Många i Västmanland har testat att göra eget snus och snusar det regelbundet jämfört med rikssnittet som ligger på 13%.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

60% Det är billigare
18% Jag gör bättre snus själv
43% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
3% Det känns modernt
8% Annan anledning

I Västmanland är det en större andel som tycker att egen snustillverkning känns modernt. Rikssnittet ligger på 2%.
 Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.