Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Västernorrland

Så här snusar man i Västernorrland

I Västernorrland har man koll på vad nikotinfritt snus är - alla respondenter var medvetna om att det fanns.För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

69% Det är smidigare
58% Det är billigare
17% Det finns ett större utbud

I Västernorrland uppskattar man smidigheten med att köpa snus på nätet och tenderar att göra det i större utsträckning än rikssnittet (64%).
 

2. Hur länge har du snusat?

1% mindre än 1 år
19% 1-5 år
13% 6-10 år
19% 11-20 år
47% Mer än 20 år

En större andel i Västernorrland har snusat i mer än 20 år, jämfört med rikssnittet som ligger på 42%.
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

49% Nej, jag snusar bara en sort
29% Ja, upp till 2 sorter eller märken
21% Ja, 3-5 sorter eller märken
1% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

Det är något vanligare att bara snusa en sort i Västernorrland jämfört med rikssnittet som ligger på 43%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

0% Jag har olika behov olika tider på året
56% Jag vill testa nya sorter och märken
13% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
1% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
18% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus
30% Annan anledning

I Västernorrland har man samma behov året om. Rikssnittet för de som snusar flera sorter och märken för att de har olika behov under året ligger på 10%.
 

5. Varför började du snusa?

42% Jag slutade röka
34% Jag ville testa och tyckte om det
6% Grupptrycket
10% Jag tyckte det var coolt
8% annan anledning

I Västernorrland verkar grupptrycket ha varit hårdare. 6% mot rikssnittets 4% uppger att de började snusa på grund av grupptrycket.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

53% Mycket bättre
34% Bättre
13% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

56% Jag kan snusa där jag inte kan röka
50% Det luktar inte lika illa
56% Det är inte lika farligt
28% Det är billigare
28% Det känns fräschare

I Västernorrland är det en mindre andel än rikssnittets 36% som anser att den största fördelen med att snusa istället för att röka är att det är billigare.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

60% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
0% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
40% Det går jämt ut

I Västernorrland tar man av sitt eget snus. Ingen svarade att de tar mer än vad de delar med sig.
 

9. Hur mycket snusar du?

12% En dosa i veckan
51% En halv dosa om dagen
34% En dosa om dagen
3% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

21% Innan 06.00
62% 06.00-08.00
16% 08.00-10.00
0% 10.00-12.00
0% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

Majoriteten av snusarna i Västernorrland tar sin första snus mellan klockan 06.00 och 08.00. Rikssnittet för samma tidsspann är 56%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

69% 1
16% 2
13% 3
1% 4
1% 5

I Västernorrland tycker man inte att det är lika coolt att snusa som rikssnittet. Bara 1% svarade att det är “väldigt coolt” att snusa, jämfört med rikssnittet på 4%.
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

4% 1
8% 2
25% 3
29% 4
35% 5

En större andel i Västernorrland svarade att det upplever att det inte alls är accepterat att snusa. Rikssnittet är 2%.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?

5% Ja, jag snusar det regelbundet
57% Ja, jag har testat det
38% Nej

I Västernorrland är det inte lika vanligt att snusa tobaksfritt snus (5% jämfört med rikssnittet på 8%).
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

47% Det är bra
43% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

3% Ja, jag snusar det regelbundet
52% Ja, jag har testat det
45% Nej

En större andel i Västernorrland har testat nikotinfritt snus än rikssnittet som ligger på 49%.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

55% Det är bra
43% Jag förstår inte meningen med det
0% Jag visste inte att det fanns

I Västernorrland verkar alla veta att det finns nikotinfritt snus då 0% svarade att de inte visste att den snussorten fanns. Rikssnittet 4%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?

10% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
18% Ja, jag har testat det
71% Nej

I Västernorrland har man inte i lika hög utsträckning testat att göra eget snus som rikssnittet. 75% svarar att de inte har testat medan rikssnittet ligger på 67%.

 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

50% Det är billigare
18% Jag gör bättre snus själv
63% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
5% Det känns modernt
7% Annan anledning:

Plånboken styr inte egentillverkningen i Västernorrland lika mycket som i övriga riket. 50% jämfört med rikssnittets 58% gör eget snus för att det är billigare.
 


 

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.