Skåne

Så här snusar man i Skåne

I Skåne testar man gärna nya snussorter. Den främsta anledningen till att skåningar snusar olika sorter och märken är just nyfikenhet.

För siffror för hela riket - se här.
 

1. Varför väljer du att köpa snus på nätet? (Fler svar möjliga)

69% Det är smidigare
63% Det är billigare
24% Det finns ett större utbud

I Skåne värdesätter man smidig konsumtion av snus. Rikssnittet ligger på 65%.
 

2. Hur länge har du snusat?

4% Mindre än ett år
15 % 1-5 år
17% 6-10 år
23% 11-20 år
41% Mer än 20 år
 

3. Köper du olika snussorter eller märken?

47% Nej, jag snusar bara en sort
31% Ja, upp till 2 sorter eller märken
18% Ja, 3-5 sorter eller märken
4% Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

I Skåne är man något mer konservativ än rikssnittet med 47% som bara snusar en sort. Motvsarande siffra för riket är 43%.
 

4. Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

8% Jag har olika behov olika tider på året
68% Jag vill testa nya sorter och märken
11% Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest
0% Jag snusar nikotinfritt när familjen ser på
18% Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

I Skåne är man nyfiken och tenderar i högre grad vilja testa nya sorter. Rikssnittet: 63%.
 

5. Varför började du snusa?

45% Jag slutade röka
36% Jag ville testa och tyckte om det
3% Grupptrycket
11% Jag tyckte det var coolt
5% annan anledning

I Skåne var det fler som började snusa för att de slutade röka. Rikssnittet: 42%.
 

6. De som svarade att de började snusa för att du slutade röka: Hur mår du efter skiftet?

51% Mycket bättre
37% Bättre
12% Oförändrat
0% Sämre
0% Mycket sämre
 

7. Vad skulle du säga är fördelen med att snusa istället för att röka? (Flera svar möjliga)

68% Jag kan snusa där jag inte kan röka
64% Det luktar inte lika illa
64% Det är inte lika farligt
38% Det är billigare
39% Det känns fräschare

En klar fördel för skåningarna är att snus inte luktar lika illa som rökning. Där ligger de över rikssnittet som är 57%.
 

8. “Kan jag få en snus?”  Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst in på dig?

60% Jag delar med mig av snus till andra mer än vad jag tar
1% Jag erkänner, jag tar mer snus från andra än vad jag delar med mig av
40% Det går jämt ut

Snusare i Skåne är mer generösa än I andra län. Rikssnittet: 57%.
 

9. Hur mycket snusar du?

13% En dosa i veckan
45% En halv dosa om dagen
38% En dosa om dagen
4% 2-3 dosor om dagen
0 % Men än 3 dosor om dagen

Skåne ligger över rikssnittet (10%) gällande hur många som snusar 1 dosa i veckan.
 

10. När tar du vanligtvis dagens första snus?

24% Innan 06.00
54% 06.00-08.00
16% 08.00-10.00
3% 10.00-12.00
0,29% 12.00-14.00
0% 14.00-16.00
0% Efter 16.00

I Skåne är det något fler som väntar till klockan 10 med sin första snus om man jämför med resten av riket där motsvarande siffra är 2%.
 

11. Hur coolt är det att snusa, tycker du? Skala 1 (inte alls coolt) till 5 (väldigt coolt)

63% 1
14% 2
16% 3
2% 4
5% 5
 

12. Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du? Skala 1 (inte alls accepterat) till 5 (helt accepterat)

1% 1
7% 2
18% 3
29% 4
45% 5

I Skåne upplever fler än rikssnittet (42%) att det är helt accepterat att snusa.
 

13. Har du testat tobaksfritt snus?
8% Ja, jag snusar det regelbundet
48% Ja, jag har testat det
44% Nej

Färre Skåningar har testat tobaksfritt snus än rikssnittet som ligger på 41%.
 

14. Vad är din inställning till tobaksfritt snus?

43% Det är bra
45% Jag förstår inte meningen med det
8% Jag visste inte att det fanns

En högre andel skåningar än rikssnittet på 6% visste inte att det fanns tobaksfritt snus.
 

15. Har du testat nikotinfritt snus?

2% Ja, jag snusar det regelbundet
45% Ja, jag har testat det
53% Nej

Fler snusare i Skåne än rikssnittet har INTE testat nikotinfritt snus. Rikssnittet; 49% har inte testat det.
 

16. Vad är din inställning till nikotinfritt snus?

43% Det är bra
50% Jag förstår inte meningen med det
6% Jag visste inte att det fanns

En lägre andel i Skåne tycker att det är bra, jämfört med rikssnittet på 49%.
 

17. Har du testat att göra eget snus?
11% Ja, jag snusar eget snus regelbundet
20% Ja, jag har testat det
70% Nej

I Skåne har egentillverkning av snus inte fått lika stort fäste än om man jämför med rikssnittet. Rikssnittet; 67% har aldrig testat.
 

18. Varför gör du eget snus? Urval: De som gjort eget snus. Fler svar möjliga.

56% Det är billigare
12% Jag gör bättre snus själv
59% Jag var nyfiken på hur det skulle bli
1% Det känns modernt
2% Annan anledning:

I Skåne är man mer nyfiken på hur det egna snuset skulle bli, jämfört med rikssnittet som ligger på 53%.
 Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under mars månad bland Snusbolagets kunder. Totalt deltog 3500 personer i undersökningen.

 De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.