Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
SVT-reportage visar bristande ålderskontroll i den fysiska handeln

SVT-reportage visar bristande ålderskontroll i den fysiska handeln

Hur enkelt är det egentligen för minderåriga att få tag på snus? I ett SVT reportage undersöktes i vilken grad butiker kontrollerar legitimation vid försäljning av tobak.


SVT genomförde nyligen ett ovetenskapligt test i kiosker i Södertälje centrum, för att undersöka efterlevnaden av legitimationskontroll vid tobaksförsäljning. Resultatet? Den minderåriga lyckades köpa tre dosor snus inom loppet av en timme. Ingen av butikerna som sålde snus till 17-åringen önskade att kommentera saken. 

För Snusbolaget är en säker ålderskontroll för samtliga nikotinprodukter en självklarhet:

- Vi arbetar med högsta standard för åldersverifiering och har tillsammans med Klarna utvecklad en särskild funktion som kan säkerställa att hundra procent av försäljningen sker till myndiga personer, säger Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad och fortsätter:

- Tyvärr är det inte alla handlare som gör detsamma eller ser det som en viktig del i hur försäljningen av nikotinprodukter sker. Försäljning i fysisk butik är i dag den svagaste punkten vad gäller säkerhet, eftersom ålderskontroll görs manuellt med risk för mänskliga fel, till skillnad från vid försäljning på nätet.

God efterlevnad i den digitala handeln

Tidigare i år initierade Snusbolaget en kontroll av åldersverifieringen vid försäljning av snus online genom att utföra provköp hos en majoritet av aktörernas hemsidor, inklusive Snusbolaget.se. Provköpen visade att endast en utav de åtta aktörer som var föremål för kontrollen saknar åldersverifiering vid köp. Resterande av de digitala snushandlarna genomför den lagstadgade ålderskontrollen vid försäljning och säkerställer således att produkter enbart säljs till den som er över 18 år. Detta omfattar också nikotinportioner, även om en åldersgräns för dessa produkter inte finns inskriven i lagstiftningen ännu.

- Den nya lagen om tobakstillstånd har varit svår att implementera för aktörer i vissa avseenden. När det gäller ålderskontroll är resultatet av våra kontrollköp emellertid ett mycket starkt bevis på att den nya lagen och implementeringen av denna fungerar online. Det gläder oss att se, säger Lindblad.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.