A Non Smoking Generation silar mygg och sväljer kameler

A Non Smoking Generation silar mygg och sväljer kameler

I ett debattinlägg i Göteborgs Posten svarar generalsekretaren för A Non Smoking Generation Helen Stjerna – bland annat tillsammans med generalsekretaren för Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung – på ett tidigare inlägg från Snuskommissionen.

Stjerna och Sparreljung uppmanar landets politiker att fatta beslut och stifta lagar på vetenskaplig grund och inte på vad de menar är tobaksindustrins lögner.

- Deras raljerande faller platt när de själva verkar göra allt de kan för att vrida på siffor och fakta, säger Markus Lindblad, kommunikationschef för Snusbolaget.

Stjerna och Sparrelund konstaterar bland annat att Sverige inte alls uppnått ett rökfritt samhälle.

- Jag vet inte vad de grundar ett sånt uttalande på? För på exempelvis statliga Folkhälsomyndighetens hemsida står tydligt att 2022 var andelen dagliga rökare i Sverige 5,8%. Det är lägst andel rökare i hela EU, säger Lindblad.

Enligt samma källa är andelen dagligrökare i ålderskategorin 16-29 år ännu lägre: 3,8%

- Folkhälsomyndighetens siffror är nu ett par år gamla, men ingenting tyder på att en ökning skulle ha skett sedan dess. Snarare tvärtom. Andelen rökare i Sverige är snart nere på 5,0% vilket är gränsen för vad Världshälsoorganisation WHO kallar för ett rökfritt land. Och det är mycket tack vare snuset, säger Lindblad och avslutar:

- Vi arbetar för den svenska folkhälsan och för ungdomars rätt till en tobaksfri uppväxt. Vi välkomnar både A Non Smoking Generation och Hjärt-Lungfonden i det arbetet.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.