Snusrapporten 2024

Så snusar svenskarna 

Snusrapporten 2024 är framtagen av Snusjournalen i samarbete med Snusbolaget.se. Syftet är att skapa Sveriges bästa faktaunderlag om snusande. Rapporten riktar sig till konsumenter och intresserad allmänhet, men också till myndigheter, beslutsfattare och opinionsbildare. Avsikten är att värna om ett faktabaserat offentligt samtal om tobak och nikotin och möjliggöra för alla att följa utvecklingen över tid.

Rapporten bygger på köpstatistik från Snusbolaget.se och de tusentals faktiska beslut som snusare fattar på daglig basis. Köpstatistiken sett över helåret 2023 kommer från en halv miljon snusare. Detta rika faktaunderlag har kompletterats med insikter från en omfattande konsumentundersökning.

Konsumentundersökningen genomfördes under februari till maj 2024 och baserar sig på svar från kunder på Snusbolaget.se, totalt 14 646 personer.
 

Mest populära snusvarumärken, produkter och smaker:

I Sverige regerar än så länge det traditionella snuset, det vill säga tobakssnus, som inhandlades i sex av tio köp under 2023. Det mesta av tobakssnuset är portionssnus men lössnuset står för fyra procent av totalen. De snabbt växande nikotinportionerna står för fyra av tio dosor (39 procent). Nikotinportionernas andel har ökat snabbt: så sent som 2019 utgjorde tobakssnuset 89 procent av köpen medan nikotinportionerna stod för 11 procent.

Det största snusvarumärket under 2023 var Velo, följt av Knox, LD, Lundgrens och Kapten. Dessa fem märken stod tillsammans för fyra tiondelar (40 procent) av samtliga sålda dosor på Snusbolaget.se under året.

Tobaksfria Velo tog under 2022 över förstaplatsen som det mest sålda varumärket och befäste sin toppställning under 2023. På topplistan har man fått sällskap av tobaksfria Loop och XQS. Tre av de tio mest populära varumärkena utgörs idag av nikotinportioner. Bland varumärkena för tobakssnus klättrar LD, Kapten och Kaliber på listan.

Hur mycket snusar svenskarna?

Den genomsnittliga svenska snusaren konsumerar mellan fyra och fem dosor I veckan. Störst andel ”högfrekvenssnusare”– som snusar fem dosor eller mer – hittar vi bland jämtlänningar och norrbottningar, följt av stockholmare. Män snusar i genomsnitt mer än kvinnor och konsumtionen är högst i åldrarna 35 till 54 år. Online köper man I genomsnitt 20 dosor per beställningstillfälle, vilket innebär att snuset räcker i en månad.

För många konsumenter skapar det månatliga köpmönstret planerbarhet och en medvetenhet kring kostnaderna, vilket kan vara särskilt angeläget i lågkonjunktur. Drygt fyra av tio (43 procent) håller sig till en och samma produkt över tid, medan resten skiftar mellan två eller fler produkter.

E-handeln har ökat möjligheten att byta produkt för den som är mindre nöjd, då utbudet är större och det är enkelt att hitta nya sorter som passar individens smakpreferenser eller andra önskemål.

Varför börjar man snusa?

Utöver att snusning utgör en ”livsstilskonsumtion” för många har snus och nikotinportioner hjälpt hundratusentals svenskar att sluta röka. Socialstyrelsen bedömer att rökning orsakar 12 000 svenska dödsfall och nästan 100 000 sjukdomsfall årligen i bland annat lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Av de som snusar började 41 procent medvetet att snusa antingen traditionellt snus eller nikotinportioner som ett sätt att sluta röka. Andelen är närmare sex av tio (59 procent) bland kvinnor. Utöver detta finns personer som inte haft en avsikt att sluta röka genom snusningen men där detta ändock blivit konsekvensen.

Personer över 65 år är överrepresenterade bland dem som hittat till snuset som en strategi för rökavslut. För denna grupp ligger andelen på över sex av tio – 62 procent – vilket bidrar till att förklara varför rökningen trendmässigt minskat i Sverige under de senaste decennierna till den lägsta nivån i EU.

Utöver att fungera som rökavvänjningsstrategi spelar den sociala faktorn in som skäl till att börja för många snusare, särskilt bland män. En fjärdedel av snusarna (24 procent) introducerades till snus genom att de blev bjudna av en vän eller familjemedlem. En av fem (21 procent) såg andra som snusade och blev nyfikna, en minskning med två procentenheter jämfört med föregående år.

Mycket få (0,7 procent) uppger däremot att de började snusa till följd av att tilltalande marknadsföring påverkade beslutet.

Svenska snusare motståndare till smakförbud

Åtta av tio snusare (82 procent) uppger att de är emot införandet av ett smakförbud på nikotinportioner, medan knappt 6 procent säger sig vara för. Andelen positiva till ett förbud har sjunkit något jämfört med föregående år, då andelen låg på sju procent. Detta kan ha att göra med att det vita snuset varit flitigt omdiskuterat i media under det senaste året.

Varför är de flesta snusare emot ett smakförbud? Det finns tre huvudskäl som väger ungefär lika tungt och som lyfts fram av en majoritet av motståndarna. Dessa skäl kan sammanfattas i begreppen ”fröjd” (56 procent), ”frihet” (53 procent) och ”folkhälsa” (52 procent).

”Fröjd” handlar om att många nikotinportionsanvändare är livsnjutare som tycker att smaksatta nikotinportioner är gott. ”Frihet” står för uppfattningen att staten inte bör lägga sig i vad individen konsumerar. ”Folkhälsa” bottnar i problematiken med oönskad substitution, det vill säga att ett smakförbud skulle leda till att nikotinportionsanvändare övergår till produkter som är sämre för hälsan när smakerna försvinner.

Utöver de tre huvudargumenten uppger en relativt betydande minoritet av förbudsmotståndarna (23 procent) att de uppfattar sig själva som beroende av smaksatta nikotinportioner, vilket skulle göra det svårt för dem att sluta. Betydligt fler än så lyfter fram ett annat sidoargument. Det gäller oron för att ett förbud leder till en illegal marknad med smuggling och försäljning från oseriösa aktörer. Två av fem motståndare till smakförbud (40 procent) varnar för denna utveckling. En sådan oro kan delvis vara sammankopplad med utvecklingen av gängbrottslighet och grov kriminalitet i Sverige, verksamheter som till stor del finansierar sig genom försäljningen av illegala varor.

Ladda ned hela Snusrapporten 2024 här:

De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.