Munhälsa kopplat till snus uppmärksammas i TV4

Munhälsa kopplat till snus uppmärksammas i TV4

Den 4 juni uppmärksammade TV4, med hjälp av övertandläkare Lars Fredriksson, hur snusningen har ökat – främst bland unga kvinnor. Fredriksson visade även exempel på hur den ökande snusningen kan påverka munhälsan hos snusarna.

Lars Fredriksson påvisade bland annat hur snuset kan påverka att tandköttet drar sig tillbaka, och att det kan bli inflammerat runt området där snusen oftast placeras.

Hur påverkas munhälsan av snus?

I en artikel på Pouch Patrol har Professor Emeritus Mats Jontell, från Institutionen för odontologi på Sahlgrenska Akademisjukhuset i Göteborg svarat på frågor kring munhälsa kopplat till användande av snus och andra nikotinprodukter.

Jontell menar bland annat att det vita snuset har mindre påverkan på munhälsan än vanligt snus, men påpekar att det ännu finns begränsad forskning på området.

– Eftersom nikotinportioner är en relativt ny produkt så är den vetenskapliga kunskapen kring dessa begränsad, men påverkan på munslemhinnan verkar vara mindre än från vanligt snus. Ingen forskning visar heller att nikotinportioner skapar blödningar i tandköttet. Det finns heller inget bevis för att nikotin är cancerframkallande, säger Mats Jontell till Pouch Patrol, och fortsätter:

– Muncancer är mycket vanligare hos rökare än icke-rökare. Rökare har också mer plack än icke-rökare, och det är vanligare med inflammation i tandköttet hos rökare. Andra vanliga bieffekter med rökning är dålig andedräkt, missfärgningar på tänderna och ökad risk för parodontala sjukdomar, avslutar Jontell.

Hela artikeln med Mats Jontell finns att läsa här.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.