Vågar Socialminister Forssmed stå upp för den svenska linjen?

Danmark vill stoppa det vita snuset - på Midsommarafton

På fredag sätter vi svenskar oss till vår mest traditionsenliga måltid - sillunchen. Samtidigt är det möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO). Där har flera länder gått ihop för att presentera förslag på tobaks- och nikotinområdet. Länderna, som leds av Danmark, vill se en utökad nikotinreglering, förbud mot viss produkter och ett smakförbud.

-  Det är en stor press nu på både vår socialminister Jakob Forssmed men även på ledamöterna i Socialutskottet och i EU-nämnden att Sverige ska ansluta sig till övriga länders krav, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.

Sverige är på god väg att bli EUs första rökfria land enligt världshälsoorganisationen WHOs definition. Genomsnittet i EU är fortfarande 25% rökare. Och bland män över 35 år är till och med den rökningsrelaterade dödligheten lägst i vårt land. Detta tack vare vår långa tradition av alternativa och hälsosammare produkter som snus och vitt snus.

-  Övriga europeiska länder borde titta på vad Sverige har gjort för att hamna i denna topposition. Inte försöka få Sverige att ändra kurs. Det känns som upp-och-ner vända världen, fortsätter Lindblad.

Ett smakförbud skulle få fler att återgå till rökning. Smaker är ett beprövat sätt att hjälpa rökare att sluta röka och undvika förtida död. 

Lindblad avslutar:

-  Danmarks förslag är illa förberett och saknar tillräckliga konsekvensanalyser och vetenskapliga bedömningar för att kunna fatta beslut kring. Det riskerar att leda till oönskade konsekvenser. Det rimliga är så klart att vänta på EU-kommissionens förslag till nytt Tobaksproduktdirektiv som kommer att presenteras inom kort. Och utgångspunkten bör även fortsatt vara att vi behöver ännu fler rökfria och hälsosammare nikotinalternativ för att bekämpa den dödliga tobaksrökningen. Forssmed måste stå fast vid Sveriges genomtänkta strategi för att kunna minska rökningen i Europa.


Du kan göra skillnad

Kontakta ledamöterna i EU-nämnden idag! Din röst kan bidra till en ansvarsfull tobaksreglering som kan rädda liv. Du hittar dem här.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.