E-handelns miljöpåverkan: Färre transporter och mindre utsläpp med snusköp online

E-handelns miljöpåverkan: Färre transporter och mindre utsläpp med snusköp online

I en ny rapport, framtagen av Transportföretagen i samarbete med Snusbolaget, har författarna Ola Nevander och Jonas Arnberg från Makrologik undersökt miljöpåverkan av e-handelstransporter. Studien kombinerar forskningslitteratur med en beräkningsanalys baserad på enkätundersökningar av snuskonsumenters resvanor. Resultaten visar tydligt att det är mer miljövänligt att köpa snus online jämfört med att köpa det i butik.

Hållbarare Handel genom E-handel

E-handeln har vuxit snabbt och står nu för ungefär 20 procent av all detaljhandel. Även om många tänker att e-handel har problem med returer och många transporter, visar rapporten att e-handel kan vara mycket effektiv. Särskilt de sista leveranserna ut till kunden kan genom e-handel minska den totala körsträckan genom att samla många varor i samma transport, som "kollektivtrafik för varor".

Snus: Ett Idealiskt Case för E-handel

Snus utgör en typ av köp som ofta driver butiksbesök då det används upp snabbt och konsumenterna behöver fylla på med kort varsel. Studien, som inkluderar enkätdata från 6000 snuskonsumenter och köpstatistik från Snusbolaget, visar att e-handel av snus minskar klimatavtrycket av att transportera hem varor till konsumenter till en sjundedel av vad fysiska butiksbesök orsakar.

Snuskonsumenterna sparar i genomsnitt tre resor per vecka genom att e-handla snus. Dessutom gör konsumenter som e-handlar mycket färre bilresor och reser kortare sträckor med bil jämfört med dem som e-handlar mindre eller inte alls.

Framtida Möjligheter

Detta visar e-handelns potential i att ställa om samhället. Genom att se e-handel som varornas "kollektivtrafik" kan vi skapa stora effektiviseringsmöjligheter och minska de totala transporterna, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Läs hela rapporten här!De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.