Européerna har sagt sitt om tobak och nikotin – Eurobarometern för 2024 är här

Européerna har sagt sitt om tobak och nikotin – Eurobarometern för 2024 är här

I den senaste Eurobarometern – en undersökning som publiceras av EU-kommissionen – finns flera spännande fakta om européernas attityder till tobak och nikotinprodukter. Men trots ett ökat behov av att hitta lösningar av verkliga problem, har varken kommissionen eller Eurobarometer aktivt marknadsfört resultaten.

Kommissionen har inte stöd för sina förslag

Undersökningen, som genomfördes mellan maj och juni 2023, visar att över hälften av de före detta rökare som nu använde e-cigaretter antingen har minskat sin konsumtion eller slutat helt. Dessutom framgår det att 80-90% av icke-rökare inte är intresserade av nikotinprodukter alls, oavsett om det handlar om plåster, upphettad tobak eller e-cigaretter.

En annan punkt från undersökningen är att endast 51% av EU:s hela befolkning stödjer ett smakförbud på nikotinprodukter. Samtidigt så specificerar undersökningen inte hur många rökare och användare av e-cigaretter som stödjer detta förbud – de grupper som dragit faktiskt nytta av riskreducerade produkter och lyckats sluta röka – tillfrågas alltså inte. Det visar på ett mycket svagt stöd för ytterligare restriktioner och ett massivt underkännande av det införda smakförbudet för upphettade tobaksprodukter.

Kommissionen vill dölja resultaten

Det måste även noteras att denna rapport smygs ut först efter att olika hälsoministrar i fredags hyllat olika förbud av nikotinprodukter. Om medlemsstaterna hade haft tillgång till denna data tidigare, hade ministrarna haft chans att fokusera på att bli omvalda snarare än att föreslå ytterligare restriktioner. Tidpunkten för publiceringen är taktiskt vald för att dölja européernas röst.

Ytterligare tystnad att vänta

Vanligtvis använder kommissionen dessa undersökningar för att driva sin policyagenda, ofta inriktad på restriktiva åtgärder. Denna gång har dock tystnaden från deras sida varit påtaglig, vilket visar att resultaten inte stödjer kommissionens föredragna policyutgångar.

– Den senaste Eurobarometern ger en djup inblick i EU-medborgarnas attityder till tobak och nikotinprodukter. Med tanke på de betydande insikterna om rökning och användning av e-cigaretter, samt avsaknandet av stöd för smakförbud bland användarna, är det märkligt att kommissionen har valt att inte publicera dessa resultat mer aktivt. Vanligtvis basunerar kommissionen ut dessa undersökningar som ett "teachable moment" och använder dem som grund för sitt bidrag till oss européer - att förbjuda saker. Tystnaden den här gången talar sitt tydliga språk, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.