Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Niels Paarup-Petersen (C): Sluta moralisera – börja älska snuset

Niels Paarup-Petersen (C): Sluta moralisera – börja älska snuset

Att förhindra att människor blir sjuka sparar både lidande och pengar. Därför är folkhälsa viktigt.

Vad som också är viktigt är att säkra att folkhälsa handlar om just hälsa och inte moraliserande. För om allt handlar om moraliserande blir det lätt så att samhällets insatser försämrar folkhälsan i stället för att förbättra den. Så har det länge varit inom narkotikaområdet – och så är det när det kommer till snuset.

Regeringen, och tyvärr även andra partier, har en förkärlek för att peka ut allt som handlar om njutning som något av ondo. Men vad är väl livet utan njutning? Men det som människan kan njuta bör bejakas, det som ska förhindras är missbruk och negativa hälsoeffekter. Riskreduktion och vård mot missbruk i stället för onödiga förbud.

Riskreduktion handlar om att minska risken för att få negativa hälsoeffekter för dig nyttjar produkter som är dåliga för hälsan. Använder du cigaretter kan du till exempel sluta. Det misslyckas många med. Eller så kan du gå över till en annan nikotinprodukt som är mindre skadlig för din hälsa. Det lyckas många med. Inte minst i Sverige för att vi har snuset!

Sverige har EU: s lägsta rökartal per capita men som ungefär var femte svensk konsumerar snus. Sverige är samtidigt i topp tre bland sluta röka-länder i EU.

Det är ju fantastiskt ut ett folkhälsoperspektiv. Svenskarna röker mindre och slutar röka oftare. Alla med fokus på folkhälsa måste vara lyriska!

Men nej. För det finns snus med smak. Och fina färger. Så kan vi inte ha det. Eller jo så borde vi ha det, men för många som jobbar politiskt med folkhälsa blir det ett rött skynke att det finns vitt snus. För folk ska ju inte använda nikotin och tobak säger de. Kanske inte, men nu gör folk det. Inte minst röker de, och då är det faktiskt dumt av ett samhälle att begränsa de sundare alternativen.

För Centerpartiet är det självklart att snuset bidrar till både njutning och folkhälsa. Centerpartiet har avslagit regeringens nya strategi för tobaksområdet för att den skulle utvidga tobaksbegreppet. Det riskerar att ta bort fokus från det viktiga målet om att minska tobaksrökningen och i stället lägga kraft på det mindre skadliga snuset.

För Centerpartiets del vill vi inte begränsa snusandet men se ett stärkt fokus på att successivt minska tobaksrökningen. Det kan få stora positiva effekter på folkhälsan och göra stor skillnad för många människor.

Att leva ohälsosamt är direkt kopplat till sjukdomar som cancer. Minst en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. Därför är det avgörande att vi tar oss an frågorna om hälsa och ohälsa på ett seriöst och vetenskapligt sätt. Inte ett moraliserande.

Det är självklart bäst att helt sluta använda nikotin om det går. Men vill man på riktigt göra något åt ohälsan skapat av nikotin är mitt råd till alla partier: Sluta moralisera och börja älska snuset!

 

Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot för Malmö (C)De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.