Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Exportförbudet av snus i riksdagsdebatt

Exportförbudet av snus i riksdagsdebatt

Riksdagsledamot David Josefsson (M) lyfte i förra veckan exportförbudet av snus i en interpellationsdebatt i riksdagen med statsråd Anna Hallberg (S). Trots att regeringen tidigare drev frågan inom EU, svarade man att man inte tänker jobba för att upphäva exportförbudet för snus.


Den 20 februari hölls en interpellationsdebatt där riksdagsledamot David Josefsson (M) lyfte frågan om regeringen är beredd att ta initiativ för att upphäva det svenska exportförbudet för snus. Frågan var ställd till statsråd och EU-minister Hans Dahlgren (S) och besvarades i riksdagen av Anna Hallberg (S). 

Sedan 1992 är det förbjudet att exportera svenskt snus till övriga EU. I anslutning till Sveriges EU-medlemskap 1994 fick Sverige ett undantag för att sälja svenskt snus i Sverige, men inte exportera till övriga EU-länder. 

  • Det finns flera anledningar till att exportförbudet av snus är viktigt att ifrågasätta. Jag kommer själv från Göteborg, här finns det en lång tradition av snus och det är en viktig bransch för området. Det är också en viktig handelsfråga för Sverige och det här är det största handelshindret vi har i EU. Dessutom är det en folkhälsofråga, det är hälsosammare att snusa än att röka. 

Snusindustrin sysselsätter tusentals

Snusindustrin sysselsätter idag ca 3 000 personer i Sverige, och produktionen är förlagd till orter som Göteborg, Kungälv, Sävsjö, Vårgårda, Malmö och Gotland. Ett hävt exportförbud hade sannolikt kunnat generera arbetstillfällen i dessa regioner och samtidigt innebära miljardbelopp i årliga exportintäkter. Exportförbudet av snus är idag Sveriges enskilt största handelshinder på EU:s inre marknad. 

  • När jag får frågan om varför man ska tillåta export av snus brukar jag vända på frågan. Varför ska det vara förbjudet att exportera snus? Det är en viktig exportfråga för Göteborg, för Västsverige och för hela Sverige. Det är som sagt också en viktig fråga av folkhälsoskäl.
Exportförbudet av snus i riksdagsdebatt

BIld: Riksdagen
David Josefsson (M) snusar inte själv, men har vuxit upp med en snusande pappa. För David är snus är en svensk tradition som han tycker vi ska vara stolta över och en del av den svenska identiteten.

Ett tydligt nej från regeringen om att driva exportfrågan

Statsrådet svarade tydligt nej till frågan och tydliggjorde att regeringen inte kommer att försöka häva det exportförbud som idag finns mot snus. 

  • Regeringen var väldigt tydliga i sitt svar. Det betyder tyvärr att det inte kommer hända någonting i frågan med den regering som sitter. Det är extremt olyckligt, säger David Josefsson (M). 

Statsråd Anna Hallberg nämnde i debatten att Sverige tidigare drev den här frågan mot EU med argumentet att snus är betydligt mindre skadligt än andra redan godkända tobaksprodukter, men att intresset från andra medlemsstater var lågt. 

  • Det är snarare så att det är ett väldigt lågt intresset från regeringens sida för att driva frågan. Jag tror det saknas kunskap om vad snus är i många av länderna och de andra EU-länderna kommer inte självmant att upphäva förbudet. Sverige måste vara aktiva och drivande i den här diskussionen. 

Ett av argumenten för att regeringen inte vill driva den här frågan i EU är att man menar att man kan riskera det undantag som Sverige idag har att sälja snus.

  • När de säger så tycker jag att de har en väldigt defensiv hållning och undergräver förhållningen mot EU. Jag tror tvärtom att vi ska vara aktiva och driva de frågor vi tycker är viktiga så att vi inte bara anpassar oss efter EU utan de även efter oss. Vi har väldigt goda möjligheter att påverka med tanke på att vi är nettobetalare - vi bidrar mycket till EU.   

Tydliga siffror: en stor del snusare är före detta rökare

Snusjournalen släppte nyligen Snusrapporten 2019 som bland annat visar att 40 procent av snusarna är före detta rökare, många använder alltså snus för att få hjälp att sluta röka. Ser man till de personer som snusar nikotinportioner är siffran ännu högre, hela 55 procent är före detta rökare. Bland kvinnor är det hela 65 procent som är före detta rökare. 

  • Regeringen har en restriktiv tobakspolitik. Det kan man ha, men det är inget argument mot ett exportförbud. Sveriges tobaksbruk ligger lägre än EU-snittet, det vill säga att trots att vi snusar så brukar vi inte mer tobak än resten av EU. Vi har däremot en av de lägsta andelen rökare eftersom svenskar snusar istället för att röka. Det är inte hälsosamt att snusa men det är betydligt bättre än att röka så det borde ligga i regeringens intresse och siffror visar på att många använder snus för att sluta röka. Sverige borde driva både frågan om snus och nikotinportioner. 

Regeringen kommer alltså inte att agera vidare i frågan i dagsläget, men som medborgare är det fullt möjligt att agera.

  • Det gemene man kan göra är att skriva till sina riksdagspolitiker och försöka driva opinion i frågan. Sen kan man såklart också rösta för en annan regering i valet, säger David Josefsson (M). 

Se interpellationsdebatten här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.