Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Efterfrågar ett reellt alternativ för kvarvarande rökare

Ett reellt alternativ för rökare efterfrågas 

Endast en av tre av de som fortfarande röker, vill sluta för gott. Det visar en ny undersökning genomförd av forskare vid Norska Folkhälsoinstitutets avdelning för berusningsmedel och tobak.


Lågt intresse för att sluta röka

Tobaksforskarna Karl Erik Lund och Gunnar Sæbø är författarna bakom en ny artikel om intresset för att sluta röka bland kvarvarande rökare. Den bygger bland annat på annat på en ny undersökning bland drygt 800 rökare.

Undersökningen visar att storleken på segmentet rökare som har ett stort eller mycket stort intresse av att sluta röka är 31 procent, medan nästan hälften av rökarna, 49 procent, visar litet eller inget intresse för att sluta röka. Resterande 20 procent visar medelintresse. I siffrorna som offentliga folkhälsomyndigheter i Norge opererar med i kampanjmaterial anges att mellan 60 och 70 procent önskar att sluta – men denna uppskattning inkluderar rökare som är ambivalenta och osäkra.

Lund anser att resultaten talar för att hälsosammare alternativ måste göras mer tillgängliga för att konvertera de återstående rökarna:

- Resultaten från vår undersökning visar att det kanske är dags att tillrättalägga bättre för en övergång från livsfarliga tobaksprodukter till mindre skadliga produkter, som e-cigaretter och snus, säger Karl Erik Lund till den norska nyhetsbyrån NTB.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.