Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snus & Hälsa – del 3

Snus och hälsa – Del 3

Många idrottare snusar, även på elitnivå. I samband med att fotbollslaget Leicesters skyttekung Jamie Vardy fotograferades med en snusdosa och en burk energidryck inför fotbolls-EM 2016 uppstod diskussioner om huruvida nikotin skulle kunna klassas som dopning.

Lättare att koncentrera sig och fokusera

Anti-dopningsbyrån WADA konstaterar att “idrottare som är beroende av nikotin använder snus för att upprätthålla en nikotinnivå som ‘känns normal’ för att därigenom kunna förbättra sin sportsliga prestation.” Det tycks dock inte finnas belägg för att nikotin verkligen skulle vara fysiskt prestationshöjande, även om många snusare, oavsett fysisk prestationsnivå, själva gärna vittnar om att det går lättare att koncentrera sig och fokusera på en viss uppgift om prillan ligger där den ska. Det finns heller inget som tyder på att nikotin skulle ha någon effekt på konditionen, varken positiv eller negativ.

En studie som kom sommaren 2017 från GIH (Gymnastik – och idrottshögskolan) jämförde två grupper. Snusare som fortsatte att snusa och snusare som under studien avstod från snus. Ingen skillnad i kondition eller prestationsförmåga kunde noteras, däremot att de som slutade snusa gick upp i vikt och fick lägre blodtryck. Viktuppgången skulle bero på att de åt mer av snacks och choklad för att kompensera bristen på nikotin. Inget avgörande problem för personer på BMI under 25.

Hårt kritiserade studier om snus

Hösten 2016 kom däremot larmrubriker från Norge, där en annan studie påstods visa att ”snus är farligare än man tidigare trott”. Även i svensk media fick den studien (eller rättare sagt forskarens drastiska sammanfattning av studien) stor uppmärksamhet. Hur farligt eller ofarligt nu någon tror att snus skulle vara är knappast någon naturvetenskaplig fråga, men den studien försökte ta reda på om det fanns någon skillnad mellan snusare och icke-snusare när det gällde syreupptagningsförmåga och blodkärlens tillstånd. (endotel funktion)

Den studien fick alltså stor medial uppmärksamhet i Sverige, men vad som inte blev lika känt var att studien blev hårt kritiserad av flera norska forskare för att slutsatsen att snus skulle vara lika dåligt som rökning inte hade någon täckning i studien. Det enda tydliga resultatet från HUNT3-studien var i själva verket att personer som inte motionerar har sämre kondition, oavsett om de snusade eller inte, vilket kanske inte kan anses vara särskilt banbrytande.

Det är naturligtvis ett problem när forskare agerar på det sättet, eftersom det skadar allmänhetens tilltro till forskning. Även det faktum att ett tänkt samband inte finns innebär ju ökad kunskap eftersom vi då kan utesluta sådana alternativa förklaringar.

Outforskade områden

Vad som däremot är möjligt, men ännu inte undersökt, är huruvida personer som inte alls har någon fysisk aktivitet har annorlunda eller liknande hälsa beroende på om de snusar eller inte. Som GIH-studien visade finns det ingen skillnad mellan snusare som tränar och icke-snusare som tränar. Nikotin gör att blodkärlen drar ihop sig något, samtidigt som blodtryck och puls ökar. Det är en akut effekt och inte en kronisk, vilket betyder att värdena återgår till tidigare relativt kort efter att prillan tagits ut.

Att något inte kan uteslutas, betyder däremot inte att det måste vara så. Och det faktum att snusning i sig har så pass liten påverkan jämfört med livsstilen i övrigt, gör det naturligtvis också svårt att slå fast några säkra samband. Socialstyrelsen pekade redan 2005 ut rökning, alkohol, kost och motion som de stora påverkbara livsstilsfaktorerna, medan snus möjligen skulle ha en liten påverkan på hälsan.

Det har inte tillkommit några rön sedan dess som tyder på att det skulle behöva vara annorlunda idag. Tvärtom har den forskning som tillkommit under senare tid snarare bekräftat att snusets effekter på hälsan är väldigt små, medan många snusare naturligtvis upplever att det är rätt gött att ta en snus, vilket inte är helt oväsentligt. Det som är trivsamt innebär också en högre livskvalitet även om det kan vara svårt att mäta det i någon vetenskaplig studie. Men sammanfattningsvis: snusar du och känner att du mår bra rent generellt så finns det inget att oroa sig över.

Det är ändå inte särskilt djärvt att gissa att det var något annat än snuset som gjorde Jamie Vardy till skyttekung det året då Leicester vann Premier League.

Läs mer om studierna här:
http://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Att-sluta-snusa-har-ingen-effekt-pa-konditionen/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160205De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.