Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Post Tobacco - konferens om nikotinets framtid

Post Tobacco – konferens om nikotinets framtid

Nyligen arrangerade tankesmedjan EPHI det globala nikotinsymposiet Post Tobacco. Snusjournalen sammanfattar några av höjdpunkterna från de två dagarnas panelsamtal.

Under två dagar träffades branschen, forskare och analytiker i Stockholm för att diskutera de moderna nikotinprodukternas framtid.

Konferensen fokuserade på fyra olika teman:

• Marknadsutveckling och trender

• Lagstiftningsutveckling

• Hälsokonsekvenser

• Investeringar och hållbarhet

Professor Clive Bates, Director Counterfactual Consulting, inledde symposiet och satte tonen genom att prata om Sverige och Norges unika siffror avseende hälsoproblem och dödlighet kopplat till rökning. Han konstaterade dock att det trots framgångarna går trögt att få med sig andra delar av världen på idén om harm reduction, skademinimering. Professor Bates jämförde med skepsisen mot ny bilteknik: nya nikotinprodukter möts med samma fientlighet som andra innovationer ofta gör. Ny teknik ses föra med sig okända risker. Detta skadliga motstånd mot ett paradigmskifte för med sig ett ansvar för branschen: skydda de unga utan att förstöra nöjet för de vuxna.

Hot mot hälsan eller möjlighet?

Nästa panel bestod av David Sundén, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, och Sudhanshu Patwardhan (kanske mest känd som Dr Sud), läkare and Director of Policy vid the Centre for Health Research and Education. Diskussionen kretsade kring hur övergången från tobak till nikotinportioner ska ske. Hur får Sverige med resten av världen på tåget?

Samtalet stannade ofta vid branschens ansvar: David Sundén menade att harm reduction sköts bäst av marknaden. Om de nya produkterna är bättre kanske ingen lagstiftning behövs.

Dr Sud höll bara delvis med. Fri marknadsföring i andra delar av världen kommer att vara skadligt, eftersom risken är att marknadsföringen kan bli alltför aggressiv. Detta leder till ”knee jerk reactions” från lagstiftare. Ryssland användes som ett varnande exempel här: kriget mot extremt starkt snus ledde till att nikotinportioner förbjuds. Dåliga och för starka produkter är rent kontraproduktivt av branschen.

Dr Sud såg med optimism på framtiden: Sverige är ett föredöme och det finns bra, om än inte tillräcklig forskning. Forskningen måste samordnas globalt för att kunna ge bättre råd om hur man ska sluta röka.

Post Tobacco - konferens om nikotinets framtid

Bild: fr v: David Sundén, moderator Christine Mhundwa och Sudhanshu "Dr Sud"  Patwardhan.

Nikotin - en hållbar investering?

Ytterligare en panel bestod av Gavin O’Dowd, vd Snusbolaget, Erik Eliasson, Head of Responsible Investment Danske Bank och Malin Lindfors Speace, Ethos International.  Här var ämnet hur tobaksbranschen ska visa att man är en hållbar bransch.

Erik Eliasson berättade om sina erfarenheter från Danske Bank om motståndet mot att investera i såna här branscher. Tobaksbranschen har enligt honom diskuterats i många år, och ses fortfarande som alltför komplex för investeringar.

Malin Lindfors Speace redogjorde för kriterierna som ska uppfyllas för att verksamheten ska anses som hållbar. Förutom fördomarna mot tobaksbranschen finns problem med hållbarhet i sig, komponenter finns som inte är hållbara, leveranser är inte hållbara etc. Hur upprätthålls mänskliga rättigheter i verksamheten? Här måste branschen jobba med ordentliga policys och med transparens.

Gavin O’Dowd höll med om att nyckeln är transparens. Han menade att Haypp Group redan har transparensen och att man har gjort jobbet. Genom att man har satsat på sin insights-avdelning och samlat all tänkbar data kan man gå vidare till lagstiftare och investerare och till exempel visa ”se här, så här och så här många har vi räddat”.

­Han utvecklade vidare:
- Vi har klara standarder och krav för att produkterna ska få komma till vår dörr. Våra produkter skickas till Eurofins för testning, vilket gör till den enda återförsäljaren som har sådana stränga krav. Sedan är vi transparenta med att redovisa dessa krav för lagstiftare, investerare och leverantörer.

Post Tobacco - konferens om nikotinets framtid

Bild: Fr v: Moderator Ulrika Hasselgren, Malin Lindfors Speace, Erik Eliasson och Gavid O'Dowd.


Konferensen kan ses i efterhand (från 16.17) härDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.