Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Dags för en nollvision för tobaksrelaterad dödlighet

Dags för en nollvision för tobaksrelaterad dödlighet

Vi vill att politiken i första hand främjar folkhälsan och skyddar våra unga. Därför behövs en realistisk syn på tobak- och nikotinprodukter. Det skriver Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad, som anser att det är dags för ett nytänk om tobak- och nikotin i Sverige.


I nyligen publicerade debattartiklar lyfter Markus Lindblad övergången till snus- och nikotinportioner (tobaksfritt snus) som en viktig orsak till minskat rökande. Av Snusrapporten framgår det att nikotinportionerna, i likhet med det traditionella snuset, används av många brukare för att sluta röka – 45 procent uppger det som den främsta anledningen.

- En av de tydliga trenderna i vår senaste Snusrapport är att snusarna i allt större utsträckning köper prillor utan tobak. Onlineförsäljningen av nikotinportioner ökade med 88 procent och används regelbundet av 45 procent av Sveriges snusare. Vi ser också att en närmare hälften av de som snusar idag började snusa för att sluta röka. Det här är bra för folkhälsan i Sverige och vi hoppas att lagstiftningen bidrar till att ännu fler liv räddas genom minskat rökande.

Nya lagar föreslås 

Just nu pågår ett lagstiftningsarbete som kommer att påverka framtiden till snus- och nikotinprodukter i Sverige. Lindblad hänvisar till Snusbolagets Valmanifest, som har tagits fram inför det kommande valet, med förslag kring hur man bland annat kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet:

”Flera av våra förslag är konkret lagstiftning för tobak- och nikotinprodukter som i många fall har en hårdare linje än vad lagstiftningen föreslår”, skriver Lindblad och fortsätter: 

”För att uppnå en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall behöver vi en politik och lagstiftning som värderar produkter utifrån deras individuella skadeverkningar. Desto mer hälsofarlig en produkt är, desto striktare ska produkten regleras. Unga ska inte få tillgång till tobak- och nikotinprodukter och därför behövs strikta åldersgränser. Det är även viktigt att överlämning av produkter till minderårig förbjuds, langning från äldre personer till unga bör vara straffbart.”

Engagera dig!

Nu, inför höstens val, måste vi alla engagera oss. Vi har börjat – vad gör du? Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans. Se nedan tips på hur du kan engagera dig idag!

Läs, lyssna och lär från allt spännande som redan finns!

Hos oss:

Snusjournalen – skriften för alla snusare med nyheter, udda fakta och undersökningar.

Snusrapporten – en lättillgänglig bild av konsumentbeteendet och aktuella trender på den svenska snusmarknaden.

NicoLeaks – digital tjänst för oberoende produkttester av nikotinportioner.

Pouch Patrol – redaktionell plattform som bevakar utvecklingen för nikotinportioner i Europa.

Hos andra:

Podcasten Hälsa för ohälsosamma.

Tankesmedjan Environment and Public Health Institute (EPHI).

Dela din erfarenhet:

Dela din syn och dina erfarenheter med dina lokala beslutsfattare och politiker.

Delta i undersökningar om tobak, snus och nikotinprodukter.

Kommentera remisser, utredningar och politiska utspel.

Stöd en vän i att sluta röka

Att sluta med tobak är det bästa för hälsan. Alternativa nikotinprodukter är ett stort steg i   rätt riktning.

Kunskap är makt – låt oss utbyta lärdomar och erfarenheter

Vi medverkar gärna diskussioner i dina forum – bjud in oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Som kund hos Snusbolaget kan du få vårt nyhetsbrev med snusrelevant information.
 

Debattartiklarna finns att läsa här:

Dala-Demokraten

Gefle Dagblad

Nya Wermlands-Tidningen

Jönköpings-Posten


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.