Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Skyttedal om folkhälsa och nikotin

Sara Skyttedal (KD): Det stora problemet för vår folkhälsa ligger inte i nikotinet, utan i rökandet

För mig är det uppenbart att ett EU som vill ta kampen mot cancer på allvar måste skifta fokus i tobaks- och nikotinpolitiken, och skapa förutsättningar för alternativa nikotinprodukter att på riktigt tränga undan de traditionella cigaretterna.


Marknaden för alternativa nikotinprodukter har växt snabbt under de senaste åren. Inte minst vad gäller de så kallade nikotinportionerna. Frågan om det är en bra eller dålig trend beror på vad det är vi vill bekämpa, och vad målet med vår folkhälsopolitik ska vara. Om målet är att bekämpa beroende i största allmänhet spelar det naturligtvis ingen roll om folk röker traditionella cigaretter eller använder nikotinportioner, e-cigg eller något annat. Om målet däremot är att bekämpa den tobaksrelaterad dödligheten, är uppsvinget för alternativa nikotinprodukter något vi verkligen bör välkomna.

Vi vet att alternativa nikotinprodukter är det effektivaste sättet att bekämpa cigarrettrökning. Det är bara att titta på Sverige. Som enda utvecklade land i världen närmar sig Sverige nu snabbt målet om att mindre än fem procent av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare. Att detta är intimt förknippat med vår svenska snustradition tror jag inte ens de största nikotinhatarna dristar sig till att ifrågasätta. Det är heller ingen hemlighet vad detta för med sig för positiva effekter. Den tobaksrelaterade dödligheten är i Sverige hälften av EU-snittet.

Två stora lagstiftningsakter, eller direktiv, ska nu snart revideras i EU.

För det första direktivet om punktskatten på tobaksvaror, TED. I detta direktiv sätts europeiska miniminivåer för skattesatserna på den här typen av produkter. Den ännu öppna frågan är hur hög minimiskatten ska vara på de nya, alternativa nikotinprodukterna. Min utgångspunkt är klar: Om EU menar allvar med målsättningen att prioritera kampen mot cancer, kan unionen inte samtidigt sätta orimligt höga minimiskattenivåer på de få produkter som faktiskt har förutsättningar att effektivt tränga undan de traditionella cigaretterna.

För det andra tobaksproduktdirektivet, TPD. Det här direktivet reglerar allt från smaksättning och varningstexter till tillåtna och otillåtna storlekar på cigarettpaket. Vad gäller TPD är det största hotet mot de nya nikotinprodukterna sannolikt olika regleringar av smaksättningen. Det talas redan om förbud mot vissa smaker som kan tänkas vara attraktiva för barn. Sådana förbud vore olyckliga av flera skäl. Vi vet att de smaker som de cigarettrökare som övergår till nikotinportioner eller e-cigg föredrar ofta är just söta fruktsmaker. Allt för långtgående smakförbud riskerar med andra ord att minska attraktiviteten för rökare att byta ut den traditionella cigaretten mot nikotinportionen eller e-ciggen.

Nikotin är ingen hälsokost. Den som inte redan brukar nikotin gör klokast i att inte börja. Men det stora problemet för vår folkhälsa ligger inte i nikotinet, utan i rökandet. Att EU:s lagstiftning utformas efter den slutsatsen är enligt min mening ett ganska modest krav.

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker

 

Foto: EPP Group


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.