Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Är du osäker på hur du ska rösta och vill få hjälp att välja parti? Snusjournalen har nu kartlagt partiernas åsikter i årets viktigaste valfråga – möjligheten att köpa snus på nätet.

Så här gjorde vi undersökningen

Innan sommaren kontaktade vi samliga partier och frågade dem om deras åsikter gällande snus och snus på online. De som inte svarade blev påminda efter ett tag. Två av partierna har trots påminnelser inte svarat på våra frågor och därför har vi svårt att bedöma deras åsikter.

Detta skedde i samband med "Rädda snuset" och du kan läsa mer om det här!

Utifrån svaren har vi analyserat partiernas inställning till det svenska snuset och klassificerat dem utifrån ett klassiskt trafikljus:

Röd – Avstå att rösta på. Dessa partier ställer sig negativa till snus och snus online.

Gul – Sök mer information om vad partierna egentligen anser. Dessa partier har inte svarat på våra frågor.

Grönt – Dessa partier ställer sig positiva till snus och snus online.

I och med att fler partier har fått grönt ljus finns det möjlighet att även prioritera andra valfrågor som kan tänkas vara viktiga för dig.

Till sist rekommenderar vi detta till samtliga snusvänner:

Gör ett aktivt val och gör din röst hörd – glöm inte att rösta den 9:e september!

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Centerpartiet

”Försvåra inte online-handeln av snusprodukter. Det är inte rimligt att försvåra tillgångligheten av snus betraktat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av farlighet och risk med att röka tobak jämfört med bruk av snus.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Centerpartiets hemsida: www.centerpartiet.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Kristdemokraterna

”Vi anser att detta förslag är en allvarlig snedvridning av konkurrensen som skulle missgynna e-handeln. Sannolikt är det också oförenligt med Artikel 34 om fri rörlighet för varor i EU-fördraget. Det går också stick i stäv med såväl EU-direktivet om e-handel som regeringens egna ambitioner och instruktioner kring främjande av e-handeln. Vi hoppas att nästa regering väljer att se vikten av lika villkor för handeln, oavsett om den sker i butik eller på nätet.

Vi anser därför att försäljning av snus ska betraktas som specialbutik och därmed inte omfattas av förbud att exponera snus i fysiska butiker och online-butiker.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Kristdemokraternas hemsida: www.kristdemokraterna.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Liberalerna

”Liberalerna vill inte förbjuda nätbutiker att ha bilder på tobaksprodukter. Vi tycker att det är alldeles för långtgående.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Liberalernas hemsida: www.liberalerna.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Miljöpartiet

Snusjournalen har trots upprepade påstötningar inte lyckats få något svar från Miljöpartiet. Miljöpartiet ingår dock i regeringen och har formellt samma uppfattning som Socialdemokraterna. Men MP har ingen minister på Socialdepartementet.

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Miljöpartiets hemsida: www.mp.se 

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Moderaterna

”Vi vill inte försvåra online-handeln med snusprodukter som idag är ett självklart sätt för många konsumenter att handla på.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Moderaternas hemsida: www.moderaterna.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Socialdemokraterna

”Förslagen innebär att det förtydligas att det ska vara tillåtet med försäljning av tobak i butiker på internet, men förbjudet att exponera tobaksförpackningar på bild. Webbutiker ska få ha varu- och prislistor.

En viktig anledning till att olika regler gäller för fysiska butiker och webbutiker är att internet når en mycket större kundkrets och på så sätt lättare kan rikta sig mot yngre. Möjligheterna att leda in yngre till webbutiker för tobaksvaror via andra hemsidor, bloggar etc. är betydligt större än att leda in någon i en fysisk butik.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Socialdemokraternas hemsida: www.socialdemokraterna.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Sverigedemokraterna

”Vi vill att nuvarande regler bibehålls, alltså behåller vi bilder på snus.”

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Sverigedemokraternas hemsida: www.sd.se

Snusjournalens Valkompass – Vad tycker partierna om snus?

Vänsterpartiet

"Vänsterpartiet vill intensifiera arbetet för en bättre folkhälsa och minska tobakens skadeverkningar. Därför välkomnar Vänsterpartiet regeringens proposition Ny lag om tobak och liknande produkter."

För mer information och kontaktinformation kan du läsa mer på Vänsterpartiets hemsida: www.vansterpartiet.se


Sprid ordet

Känner du någon snusare som är osäker på hur han eller hon ska rösta i september? Isåfall är du mer än välkommen att sprida Snusjournalens Valkompass vidare till dina vänner och bekanta.

Använd gärna #räddasnuset, #svpol och #snus.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.