Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Slutet för snus på nätet? #räddasnuset

Slutet för snus på nätet? #räddasnuset

Regeringens nya lagförslag mot rökning innehåller också orimliga regleringar mot snus. Dessa berör alla snusare i Sverige och är ett direkt hot mot snus på nätet. Läs mer ingående om lagförslaget här!

Konsekvenser för snus nätet

I den 358 sidor långa lagrådsremissen Lag om tobak och liknande produkter finns det många orimliga punkter. Mer om det, och konsekvenserna för snusbutiker på nätet, kan du läsa här: www.snusbolaget.se/radda-snuset. På den sidan kan du även sprida ordet via sociala medier under #räddasnuset!

Här är tre stora punkter ur förslaget som diskriminerar snusare och snus online.

1. Snusdosor kommer inte få visas på nätet, utan bara i fysiska butiker.
 - Varför menar regeringen att det är mindre farligt att se en snusdosa i en butik än på nätet?
 
2. Regeringen vill skilja på fysiska tobaksbutiker och snusbutiker på nätet. Informationen på nätbutiker kommer censureras kraftigt!
- Varför vill regeringen försvåra tillgången till information i nätbutiker, gentemot fysiska butiker?

3. E-cigaretter kommer få visas på bild och marknadsföras online, men inte det svenska snuset.
- Varför menar regeringen att det är bättre att använda e-cigaretter än att ta sig en snus?

Lite mer av innehållet

Här är ett par textstycken som är direkt tagna ur lagförslaget. Styckena definierar vad ett försäljningsställe är och vad en specialbutik för tobaksvaror är:

Försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme
Specialbutik för tobaksvaror: försäljningsställe där det enbart säljs tobaksvaror och tillbehör till sådana varor

Dessa meningar betyder helt enkelt att ett försäljningsställe måste vara i "en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme". Det betyder att nätbutiker inte ens kan räknas som försäljningsställen bara för att de säljer på internet. Konstigt va?

Längre ner följer ett avsnitt som säger att internetförsäljning inte kan få något undantag för detta:

...Undantaget för specialbutiker för tobaksvaror gäller inte internetförsäljning då även specialbutiker är försäljningsställen.​..

Fysiska specialbutiker får alltså fortsätta hantera snus som de gör idag, men snusbutiker på nätet blir censurerade. De får alltså inte visa bilder, förklara något om produkter eller visa upp nya designer.

Några fler saxade formuleringar från lagförslaget.

... t.ex. uppvisande av bilder på tobaksvaror och deras förpackningar eller andra kommersiella meddelanden, är förbjuden på internet...

...på internet tillåts dock neutrala varu- och prislistor...

...Eftersom marknadsföring i form av uppvisande av tobaksförpackningar enbart är tillåtet inne på försäljningsställen kan varu- och prislistor som publiceras på internet inte innehålla bilder på tobaksförpackningar...

Hela lagförslaget hittar du här

För den som vill läsa alla 358 sidor själv går det att följa den här länken:

Lag om tobak och liknande produkterDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.