Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Ett Sverige som främjar hälsa

Ett Sverige som främjar hälsa

Idag utgår regleringen av tobaksprodukter och myndighetsutövning från en politisk målsättningen om att allt bruk ska minskas - oavsett hur konsumtionen fördelas eller olika nivåer av risker och skador som konsumtionen kan innebära.


Politikens uppgift är att skapa möjligheter och goda förutsättningar för att du som medborgare ska kunna ta välgrundade beslut. Det innebär att tillrättalägga, informera och skapa incitament för att uppnå ett syfte.

Idag utgår regleringen av tobaksprodukter och myndighetsutövning från en politisk målsättning om att allt bruk ska minskas, oavsett hur konsumtionen fördelas eller olika nivåer av risker och skador som konsumtionen kan innebära. Orala tobaksprodukter likställs därmed med cigarretter trots att det finns betydande skillnader i skadeverkningar. Även andra tobaksfria produkter som innehåller nikotin bemöts på liknande vis.

Vårt engagemang i frågor om lagstiftning grundar sig i vår vision om att inspirera till hälsosammare val av njutningsmedel. Vår målsättning är att lagstiftning som behandlar alla tobaksprodukter lika ska moderniseras i sitt förhållningssätt till produkterna och i stället gå mot en riktning där produkter regleras utifrån skillnader i respektive riskprofiler. Nikotinhaltiga produkter är inte hälsoprodukter, men de kan vara ett mindre skadligt alternativ till framför allt tobaksrökning.

Vi anser att Sverige behöver en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall, i ett sådant scenario är nikotinet en del av lösningen. Genom att arbeta för mindre skadliga produkters tillgänglighet får konsumenten möjlighet att själv ta ansvar för sitt val. Minskar vi rökningen minskar vi de tobaksrelaterade dödsfallen.

Snusbolagets förslag:

  • Fastställa en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall
  • Inför ett riskreduktionsperspektiv i den svenska tobaks- och nikotinpolitiken

Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.