Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Ett EU och WHO som främjar hälsa

Ett EU och WHO som främjar hälsa

En stor del av snusarna i Sverige och Norge har valt bort tobakscigaretter till förmån för alternativa nikotinprodukter. Det har gett goda och tydliga effekter på den skandinaviska folkhälsan.


I Norge och Sverige snusar mer än 12 procent av befolkningen. Tillgången på alternativa nikotinprodukter, så som snus och nikotinportioner, har uppskattningsvis räddat 3 400 liv per år – bara i Sverige. Det svenska snusundantaget i EU behöver därför värnas.

Om vi blickar bortom Sveriges gränser uppskattas – bara inom EU – 210 000 män dör per år av tobaksrelaterade sjukdomar. Vi anser därför att det är dags att EU byter riktning och omfamnar de skandinaviska erfarenheterna. Avsaknaden av attraktiva alternativ har kostat miljontals europeiska liv.

För att komma minska de tobaksrelaterade dödsfallen behöver EU rikta sin uppmärksamhet mot insatser som ger effekt och uppmuntra medlemsstaterna att göra detsamma. Under senare år har nikotinprodukter intagit den europeiska marknaden. Det är en tobaksfri produkt som är mindre skadlig för hälsan än cigaretter, framför allt eftersom ingen tobak förbränns.

En ny europeisk nikotinpolitik som beaktar olika produkters relativa skadeverkningar är möjlig, och Sverige har en unik möjlighet att gå i bräschen för detta. Nästa regering behöver föra fram en linje i EU om att erkänna skadereducerande produkter för vad de är – hjälpmedel för att fasa ut rökningen, men också våga försvara den svenska linjen om snus.

Snusboagets föreslår:

  • Erkänn de skandinaviska erfarenheterna av orala nikotinprodukter.
  • Inför ett riskreduktionsperspektiv som del i framtida regleringar inom tobak- och nikotinområdet.
     

Men EU är inte världen, och världen är inte EU. Därför kan inte arbetet stanna där. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att åtta miljoner människor dör i förtid på grund av tobaksrökning.

Om fler länder skulle tillåta riskreduktionsprodukter skulle den en stor del av dessa åtta miljoner liv kunna räddas. Inte bara EU behöver göra skillnad mellan olika produkters skadeverkningar, även WHO behöver göra det.

För trots att principen om riskreduktion ligger till grund för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, märks inte detta i deras arbete. WHO behöver utvärdera och ta till sig av folkhälsopolitiken i länder som är på god väg att uppnå eller uppnår övergripande folkhälsomål. Även om det kan tyckas självklart, görs inte det av WHO.

Under allt för lång tid har synen på olika tobak- och nikotinprodukter varit onyanserad i WHO. De svenska erfarenheterna bevisar att tillhandahållandet av hälsosammare alternativ hjälper till att minska tobaksrökning och tobaksrelaterad dödlighet. Dessa framgångar behöver våra politiker våga tala om utanför Sveriges gränser. Tusentals liv kan räddas om Sverige visar ett ledarskap på tobaks- och nikotinområdet inom WHO.

Snusbolaget föreslår:

  • Internationella organ som WHO behöver utvärdera och dra lärdom av olika länders angreppssätt för att minska rökning, exempelvis Storbritannien, Nya Zeeland, Sverige och Norge.
     

Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.