Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
E-handel – den digitaliserade handeln

E-handel – den digitaliserade handeln

Våra paket skickas till kunder med olika speditörer och så kallade last-mile aktörer. Oavsett om aktörerna använder traditionellt drivmedel eller någon annan energikälla, leder det till någon nivå av koldioxidutsläpp. Samtidigt är det möjligt för aktörerna att planera och effektivisera leveranserna.


I takt med utvecklingen blir koldioxidavtrycken tydligare och kan presenteras även till dig som kund. Vi stöttar och uppmanar aktörerna att fortsätta den utvecklingen och att vara transparenta.

Förekomsten av luft i försändelserna är ett problem. Det upptar volym som annars kunnat inrymma fler paket. Det pågår initiativ för att försöka minska mängden luft till förmån för mer effektiva transporter. Initiativ till miljömärkta e-handelstransporter pågår också.

Regeringen behöver dock öka incitamenten för handlare och framför allt konsumenter att välja aktörer som kan påvisa utsläppsminskningar och effektiviseringar, i stället för att införa förbud. Utveckling sker genom innovation, inte nya affärshinder.

Snusbolaget föreslår:

  • Skapa förutsättningar och stötta infrastruktursatsningar för hållbara transport- och logistikled.

E-handelns roll och relation till den fysiska handeln

En allt större del av försäljningen i detaljhandeln går över från fysisk handel till digital handel. Då krävs att lagstiftningen också hänger med. Tyvärr särbehandlas e-handeln i dag negativt i förhållande till den fysiska handeln. Det riskerar att snedvrida konkurrensen. Staten bör inte stå i vägen för den digitala marknadens utveckling.

För oss är det självklart att samma förutsättningar för försäljning av tobaksvaror måste gälla online som i fysisk butik. Det ska med andra ord inte innebära en konkurrensnackdel att sälja varorna online.

Dessvärre ser det inte ut så i dag. Det generella marknadsföringsförbudet som finns för tobaksprodukter är att ingen, som inte själv besöker ett ställe som säljer tobaksprodukter, ska exponeras för tobaksvaror. Inom e-handeln finns det betydligt bättre möjligheter att upprätthålla och uppnå syftet med marknadsföringsförbudet. Detta eftersom e-handeln till skillnad från fysiska butiker, endast har kunder som aktivt väljer att besöka hemsidan och därmed får ta del av saluföringen. Ingen utsätts oavsiktlig för marknadsföring av tobaksvaror på en e-handelssida, till skillnad från fysiska butiker.

Vi efterfrågar en regering som värnar konkurrensneutrala marknadsföringsregler, och ser e-handeln för vad den är – en trygg försäljningsplats för varor där konsumenten själv har tagit ett beslut om att exponeras för någon form av marknadsföring.

Snusbolaget föreslår:

  • Säkerställa konkurrensneutralitet mellan fysisk och digital handel i utredningar, lagstiftning, implementering och tillsyn


Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.