Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Det ska löna sig att byta, både för dig och samhället

Det ska löna sig att byta, både för dig och samhället

Det ska alltid löna sig att byta till mindre skadliga produkter! Därför vill vi att man ser över punktskatten för tobak- och nikotinprodukter. Framför allt borde skatterna anpassas efter hur skadliga produkterna är.


Tekniskt sett finns det i dag olika skattenivåer för olika tobaks- och nikotinprodukter, vilket innebär att skattesatsen i praktiken skiljer sig åt. Däremot har Sverige aldrig gjort ett aktivt val om riskbaserad beskattning. Sverige borde göra ett sådant aktivt val, eftersom det både är rättvist och skapar incitament för rökare att välja mindre skadliga produkter om graden av skadlighet tydligare återspeglas i punktskatterna.

Punktskatter är en stabil intäktskälla för statskassan. När marknaden utvecklas tillkommer nya punktskatter. I dag sker det inte någon automatisk justering av skatterna på nyare nikotinprodukter utifrån konsumentprisindex. Det skapar en oförutsägbarhet för konsumenter och producenter, eftersom skatterna då i stället höjs med både oregelbundna intervaller och olika belopp.

Genom att KPI-indexera skatterna för nyare nikotinprodukter, det vill säga att skatterna automatiskt anpassas efter den genomsnittliga prisutvecklingen, går det att undvika denna oförutsägbarhet. Detta sker redan när det gäller cigaretter och snus, men inte nikotinportioner.

Sammanfattningsvis bör punktskatterna reformeras av följande anledningar:

  1. För att få fler att vilja byta till mindre skadliga produkter.
  2. För att det ska bli mer lönsamt att sluta röka.
  3. För att sporra aktiva val.
  4. För att göra skatterna mer sammanhängande.
     

Snusbolaget föreslår:

  • Genomför en skatteväxling för skattedifferentiering utifrån tobaks- och nikotinprodukters relativa hälsorisker.
  • Värdesäkra skatten på nikotinhaltiga produkter genom KPI-indexering.

 

Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.