Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusjournalens EU-valkompass

Snus i EU? Läs Snusjournalens valkompass inför EU-valet 2019

Snusjournalen frågade åtta partier hur deras EU-parlamentariker kommer att arbeta för en mer liberal reglering av snus inom EU. Här är partiernas svar.

Svenskt snus i Sverige och EU

Är snus en viktig fråga för dig? Då ska du läsa vidare! Vi på Snusjournalen vill behålla vårt svenska snus – och att resten av Europa också ska få njuta av det! Inför stundande EU-val undrar vi förstås hur våra svenska partier ställer sig till en mer liberal reglering riskreducerande produkter. Vi gav oss ut för att ta reda på detta.

Detta frågade vi de politiska partierna om snus

Inför valet till Europaparlamentet 2019 skickade Snusjournalen ut en fråga via mail till samtliga partier som idag sitter i EU-parlamentet, samt en bubblare (Mjölbypartiet).

Frågan löd: Hur kommer era blivande europaparlamentariker att ställa sig till en mer liberal reglering av tobaks- och nikotinprodukter med lägre risk än cigaretter? Både vad gäller EU:s framtida reglering av svenska riskreducerande produkter och övriga EU-länders riskreducerande produkter.

Utifrån svaren har vi analyserat partiernas inställning till svenskt snus och andra EU-länders riskreducerande produkter.

Grön bock: Detta parti är positivt inställt till en mer liberal reglering av snus inom EU.
Rött kryss: Detta parti är negativt inställt till en mer liberal reglering snus inom EU eller har valt att inte svara på vår fråga.


Så tycker de politiska partierna om snus i Sverige och EU

Snusjournalens EU-valkompass

Så tycker Centerpartiet om snus

Centerpartiet har inte återkommit med svar på Snusjournalens fråga. Vi antar att Centerpartiet inte kommer att arbeta för en mer liberal reglering av snus inom EU.


Snusjournalens EU-valkompass

Vad tycker Kristdemokraterna om snus? 

Då snuset har en lång rad hälsofördelar i förhållande till andra tobaksprodukter, anser vi att det svenska snuset också bör kunna säljas i andra EU-länder. Vi vill därför verka för att snusförsäljning ska vara legalt i hela den Europeiska Unionen.


Snusjournalens EU-valkompass

Så tycker Liberalerna om snus

Liberalerna har inte återkommit med svar på Snusjournalens fråga. Vi antar att Liberalerna inte kommer att arbeta för en mer liberal reglering av snus inom EU.


Snusjournalens EU-valkompass

Vad säger Miljöpartiet om snus?

När det gäller frågor om reglering av olika tobaksprodukter, hur riskerna ser ut och hur de förhåller sig till varandra så är det frågor som kräver vetenskapliga underlag. Frågorna berör flera olika forskningsområden, ett av flera är människors beteende visavi olika produkter - när leder nya produkter till minskat, ökat eller parallellt bruk.

Vi vet att kunskapsläget i dag säger att det i valet mellan att röka och snusa, är mindre skadligt att snusa.  Att det finns hälsorisker kopplat till snuset lyfter Folkhälsomyndigheten och vi avser ur ett folkhälsoperspektiv inte verka för att snuset ska godkännas för försäljning inom övriga EU.

Det är av stor betydelse att rökningen med dess höga risker minskar, men vi ser andra sätt att minska cigarettkonsumtionen som en bättre väg än att med kraft förespråka snus. Hur hälsoriskerna ser ut kopplat till de rena nikotinprodukter ni säljer har vi inte aktuell forskning om.    

En risk som klimatförändringarna för med sig som är något att beakta när det gäller tobaksodling, är att all forskning pekar på att produktiv åkermark kommer bli en bristvara i framtiden. Tobaksproduktion kommer med all sannolikhet, inom överskådlig framtid, behöva konkurrera med livsmedelsproduktion.


Snusjournalens EU-valkompass

Mjölbypartiet tycker om snus

För oss är snusets lagliggörande i EU otroligt viktigt. Vi anser att EU-parlamentet i allra högsta grad är FAKE SNUS ESTABLISHMENT och Kaptenen kommer göra allt i sin makt för att förändra detta. Genom att skapa starka kontaktnät kommer vi först få ledamöterna att småskaligt prova på det svarta guldet. Inom kort kommer hela parlamentet vara fullt av Ettan lös-köttare, Siberia-pelikanister och Knox-bulebäsare. När ledamöterna inser hur görgött snus kommer samtliga vilja lagliggöra det i sina hemländer. Görgött helt enkelt!


Snusjournalens EU-valkompass

Så tycker Moderaterna om snus 

Snus är en traditionell svensk tobaksprodukt som har utvecklats med tiden. Moderaterna anser att Sverige bör verka för att upphäva exportförbudet av snus inom EU. Genom att tillåta export av snus till EU finns goda förutsättningar för fler svenska jobb, samtidigt som frekvensen av rökningsrelaterad cancer potentiellt kan minska i hela EU.

Det bästa för hälsan är naturligtvis att inte snusa alls. Men snus är betydligt mindre farligt än cigaretter, och tack vare snuset har vi de lägsta rökartalen i hela EU. Detta innebär att snus ska regleras på ett annat sätt än cigaretter.

Att Sverige har undantag för snus inom EU innebär också att snus ska regleras här i Sverige och inte på EU-nivå. Vi motsätter oss exponeringsförbud, neutrala förpackningar eller förbud mot innehållsförteckning för snus. I riksdagen har vi bland annat stoppat förbudet mot självbetjäning av snus.


Snusjournalens EU-valkompass

Vad säger Socialdemokraterna om snuset?

Det är omöjligt att svara på hur våra kommande europaparlamentariker kommer att ställa sig till eventuella framtida EU-regleringar där det i dag inte finns något förslag att ta ställning till. Här får vi följa utvecklingen. Rent allmänt är vår inställning att vi bör fortsätta arbetet för att minska rökningen på grund av de allvarliga hälsoriskerna. Därför bör det finnas bra alternativ för människor som vill sluta röka. Men även alternativ innehåller hälsorisker. Det måste man ta hänsyn till när man överväger att tillåta nya typer av produkter. Det svenska undantaget för snusförsäljning kommer vi att kunna ha kvar. Vi ser dock inga större utsikter för möjligheten att tillåta svenskt snus i EU.


Snusjournalens EU-valkompass

Sverigedemokraterna om snus

Sett till befolkningsmängd är antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige lägst i Europa. Det är välbelagt att detta beror på att svenskar snusar mer och röker mindre. Det är positivt att få dör här, men vi bör även verka för att mängden dödsfall sjunker inom Europa i överlag. Ett steg i den riktningen är att erbjuda substitut till rökning. 

Snus är en tobaksprodukt som konsekvent visat sig mindre skadlig för hälsan än cigaretter. Vi anser att befintlig reglering av tobaksprodukter i EU ska ta större hänsyn till snuset. Sverigedemokraterna vill legalisera snus på unionsnivå så att varje medlemsstat får bestämma själva kring i vilken utsträckning man vill tillåta snus på den egna marknaden, som ett riskreducerande alternativ till röktobak.


Snusjournalens EU-valkompass

Vad anser Vänsterpartiet om snus?

Vänsterpartiet har inte återkommit med svar på Snusjournalens fråga. Vi antar att Vänsterpartiet inte kommer att arbeta för en mer liberal reglering av snus inom EU.

 


Läs mer om hur de politiska partierna ställde sig till snus innan riksdagsvalet 2018 här. Håller de fast vid sin ståndpunkt eller har de bytt fot?De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.