Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Snusbolaget kräver en nollvision mot tobaksdöden

Snusbolaget kräver en nollvision mot tobaksdöden

Cirka 12 000 svenskar dör årligen i sjukdomar relaterade till rökning. I en debattartikel kräver Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad en nollvision mot tobaksdöden.

På tio år har andelen som röker dagligen nästan halverats. I en debattartikel i Nerikes Allehanda lyfter Lindblad att en viktig orsak till minskat rökande är övergången till snus och nikotinportioner (även kallat tobaksfritt snus eller ”vitt snus”). Snusrapporten 2021 visar att den vanligaste anledningen till att börja använda snus eller nikotinportioner är för att sluta röka.

Trots Sveriges låga andel rökare finns det mer att göra. Inför valet i höst har Snusbolaget lanserat ett valmanifest med sexton förslag om hur Sverige kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet. Bland annat vill Snusbolaget att:

  • Politiken och lagstiftning värderar produkter utifrån deras individuella skadeverkningar. Desto mer hälsofarlig en produkt är, desto striktare ska produkten regleras.
  • Beskattning av tobak- och nikotinprodukter ska ske efter hälsorisk. Cigaretter bör tydligt skattas högre än nikotinportioner.
  • Det införs ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak- och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse.

Övriga EU-länders höga rökarantal står i skarp kontrast till Sveriges låga siffror, men så behöver det inte vara. När Sverige tar över EU-ordförandeskapet 2023 har svenska politiker en unik möjlighet att också sätta agendan för en ny europeisk tobaks- och nikotinpolitik. EU kan och bör omfamna de svenska erfarenheterna av alternativa nikotinprodukter, så som snus och nikotinportioner. Det räddar liv.

Är du i Visby den 6 juli och vill veta mer om riskreduktion och vad Sverige kan bidra med för att minska andelen rökare i EU? Varmt välkommen till Snusbolaget seminarium på temat!

Läs hela debattartikeln här.

Läs Snusbolagets Valmanifest här.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.