Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snusbolaget arrangerar seminarium om riskreduktion i Almedalen

Snusbolaget arrangerar seminarium om riskreduktion i Almedalen

Snart träffas politiska företrädare, näringsliv, offentlig sektor, ideella krafter och privatpersoner för att stöta och blöta idéer och diskutera samhällsfrågor under en veckas tid. Snusbolaget kommer självklart att delta under Almedalsveckan!


Det är viktigt för oss att berätta om Sveriges snusares erfarenheter av att sluta röka med hjälp av snus och nikotinportioner. Riskreduktion av nikotinkonsumtion har varit och är helt centralt för att fortsätta minska antalet rökare. Därför kommer vi att arrangera ett seminarium på temat: ”Riskreduktion – Sverige som folkhälsoförebild inför EU-ordförandeskapet 2023”.

Varför väljer vi att fokusera på riskreduktion och varför kan EU hämta inspiration från Sverige? 

Sverige har EU:s lägsta rökarantal per capita. Samtidigt brottas många andra länder inom EU – och resten av världen – med att minska antalet rökare. Inom EU dör omkring 210 000 män i förtid per år i rökningsrelaterade sjukdomar. Tillgången till alternativa nikotinprodukter, som snus och nikotinportioner, är den solklara förklaringen till varför Sveriges låga rökarantal sticker ut.

Borde EU omfamna Sveriges erfarenheter? När Sverige tar över EU-ordförandeskapet 2023 har svenska politiker en möjlighet att gå i bräschen för en ny europeisk politik som beaktar olika produkters relativa skadeverkningar. Är det viktigare att all tobakskonsumtion minskar, oavsett produktens individuella och relativa hälsorisk – än att minska antalet rökare? Sveriges ANDTS-strategi, som en majoritet av riksdagen har motsatt sig, säger det.

Hur ska vi få regeringen och riksdagen att nå en samsyn i frågan om riskreduktion och fördelarna med alternativa nikotinprodukter för att minska andelen rökare i samhället? Hur ska Sverige vara den folkhälsoförebild som vi borde vara?

Det här kommer riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen (C) och Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad att samtala om.

När: onsdagen den 6 juli klockan 15.00 – 15.45.

Var: Hästgatan 2, "Italienaren konferens"

Är du i Visby den 6 juli? Är du intresserad av hur vi tillsammans kan skapa ett EU med färre rökare?

Oavsett vilket, varmt välkommen!

Läs mer om seminariet här.

Läs mer om vad Sverige kan göra inom ramen för EU-ordförandeskapet i Snusbolagets valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.