Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Snus & Hälsa – del 1

Snus och hälsa – Del 1

Patrik Strömers första text om snus och hälsa!

Studier om svenskt snus

Snus är en unik produkt. Just det svenska snuset intar en särställning när det gäller tobaksprodukter. Att tobaken inte röks innebär att de negativa hälsoeffekter som är förknippade med rökning också helt undviks. Men även i jämförelse med annan rökfri tobak som produceras och konsumeras runt om i världen, är snuset väldigt speciellt.

Vetenskapliga studier som gjorts globalt säger inte särskilt mycket för en person som snusar svenskt snus. Hur kommer det sig?

Dels är snus klassificerat som en livsmedelsprodukt sedan 1971. Det betyder att tillverkning sker enligt samma krav som andra livsmedel, med krav på hygien, innehållsförteckning, gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen. Själva tillverkningen skiljer sig också från annan rökfri tobak.

Från Svenska Snustillverkarföreningens sida finns det såklart en önskan att noga följa forskningen. På senare tid har flera större studier genomförts som tydligt pekar mot att snus inte kan sägas vara särskilt farligt för hälsan. Snus innehåller nikotin och skall därför inte användas av gravida, omyndiga och personer med hjärt-kärlsjukdom.

Så långt Snuskommissionens genomgång. Med tanke på att Sverige har över en miljon snusare, så borde det synas i någon form av statistik hur snus påverkar hälsan. Men det finns inte några tecken på negativa konsekvenser i större skala – tvärtom! Sverige är enda landet i EU där fler kvinnor än män röker och Sverige är också det land i EU där minst antal män drabbas av lungcancer och KOL, två sjukdomar som är starkt förknippade med rökning.

Snus är inte ett samhällsproblem

Enligt officiella siffror från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten så avlider 12 000 personer i Sverige varje år till följd av rökrelaterade sjukdomar och rökningen beräknas kosta över 30 miljarder i form av sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall (att folk inte kan vara på jobbet pga sjukdom). När jag frågat dessa myndigheter om hur de siffrorna ser ut för snus så blev svaret att det inte finns några sådana siffror. Alls.

Nu ska det sägas att även om snusning inte har de negativa hälsoeffekter som rökning har, så har antalet rökare minskat i Sverige under flera år samtidigt som siffrorna för antalet dödsfall legat kvar på samma nivå. Nu speglar dagens siffror till stor del hur utbredd rökningen var för flera decennier sedan, men det tycks inte finnas någon mer detaljerad uppföljning på antalet personer som avlider i rökrelaterade sjukdomar varje år.

Snusning är i varje fall förknippat med noll dödsfall varje år. Snus är inte något folkhälsoproblem och det är definitivt inget samhällsproblem.

Myter om snus

En gång i tiden varnades det för att snus skulle orsaka cancer, vilket tillverkarna tvingades ha på varningstexterna. Eftersom det inte fanns belägg för det påståendet, fick den varningen tas bort. Det är nu 15 år sedan och exemplet visar att det i vissa avseenden varit värre förr i tiden.

Eftersom gamla myter och fördomar har en tendens att leva kvar, tillsattes Snuskommissionen för att gå igenom den senaste forskningen. Snuskommissionen är oberoende och arbetar självständigt, men finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen. Deras första rapport heter ”Snusets hälsoeffekter” och finns att läsa här: http://snuskommissionen.se/wp-content/uploads/2016/05/Snusets_halsoeffekter_A5_final.pdf

Så här skriver Snuskommissionen i förordet:

”Varför en rapport om snusets hälsoeffekter?

Det svenska snusets hälsoeffekter är ett kontroversiellt ämne. Kontroversiellt främst därför att det finns så många förutbestämda meningar och en sådan tydlig politisk agenda. Med den här rapporten hoppas vi kunna reda ut en del missförstånd och därigenom bidra till en mer faktabaserad och sansad debatt. Detta blir då även ett inspel till det politiska systemet och de beslutsprocesser på tobaksområdet som pågår.

Om Snuskommissionen

Snuskommissionen är en oberoende kommission som kommer att ta fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen, en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus. Kommissionens slutsatser står dock fria från dess finansiärer, och dessa har därför inte heller haft möjlighet att delta i möten eller att komma med synpunkter på rapportens innehåll.

Flera hundra forskningsrapporter och studier finns kring snuset. Det saknas inte fakta. Det som saknas är en folkhälsolobby och en regering som läser och tar till sig av den fakta som finns på bordet.

Vi kommer här att gå igenom befintlig forskning och diskutera fall med påstådda negativa hälsokopplingar till snuset – och även belysa några fall där det visat sig att snuset har tydliga positiva hälsoeffekter.”

Tills vidare kan vi alltså säga att utifrån vetenskap och forskning finns det inga större skäl att oroa sig som snusare, såvida du inte är gravid eller har hjärtproblem.

I kommande poster kommer vi att gå igenom detaljerna i en del vanliga påståenden som finns om snus och se i vilken utsträckning de stämmer med verkligheten.


 

Läs mer om vår nye krönikör Patrik Strömer här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.