Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Så här snusar man i Västernorrlands län

Så här snusar man i Västernorrlands län

I Västernorrlands län handlar man mer snus online under coronapandemin. Man uppskattar nikotinportioner – främst för smakens skull.


Det är snusare i länet än riksgenomsnittet som har snusat i 6-10 år

Hur länge har du snusat?

Västernorrland

Riket 

Mindre än ett år

3%

5%

1-5 år

27%

27%

6-10 år

22%

14%

11-20 år

18%

19%

Mer än 20 år

30%

36%

I Västernorrland snusar man oftare både rikligt och måttligt.

Hur många dosor snusar du i veckan?

Västernorrland

Riket

Mindre än en dosa i veckan

0%

2%

1-2 dosor i veckan

19%

18%

3-4 dosor i veckan

39%

40%

5 eller fler dosor i veckan

42%

41%

Det är oftare omgivningen som har gjort de tillfrågade från länet nyfikna på snus.

Hur kom det sig att du började snusa?

Västernorrland

Riket

Som ett sätt att sluta röka

34%

41%

Jag såg andra som snusade och blev nyfiken

34%

23%

Jag blev bjuden av en vän eller familjemedlem

22%

24%

Minns ej

15%

13%

Annan anledning:

3%

6%

Länets snusare har oftare aldrig varit rökare. Men något fler än riksgenomsnittet har både rökt och snusat innan man valde bort rökningen.

Vilka av följande påståenden stämmer in på dig?

Västernorrland

Riket

Jag rökte tidigare men snusar endast idag

33%

41%

Jag både rökte och snusade tidigare men snusar endast idag

21%

19%

Jag har aldrig rökt utan började snusa direkt

40%

32%

Jag både röker och snusar idag

3%

5%

Inget av ovanstående

3%

3%

Man är oftare trogen sitt snusmärke i länet.

Köper du olika snussorter eller märken?

Västernorrland

Riket

Nej, jag snusar bara en sort

43%

40%

Ja, upp till 2 sorter eller märken

33%

34%

Ja, 3-5 sorter eller märken

19%

21%

Ja, mer än 5 andra sorter eller märken

4%

5%

Men de som snusar flera märken gör det på grund av priset på favoritsnuset.

Hur kommer det sig att du snusar flera olika sorter och märken?

Västernorrland

Riket

Jag har olika behov olika tider på året

5%

7%

Jag gillar att testa nya sorter och märken

61%

62%

Jag snusar olika beroende på om det är vardag eller fest

13%

12%

Jag snusar nikotinfritt i perioder

0%

2%

Det är för dyrt att bara snusa mitt favoritsnus

24%

17%

Det snus jag vill ha finns inte alltid tillgängligt

13%

14%

Annan anledning:

5%

9%

I länet föredrar man oftare snus på grund av nikotinkicken, diskretionen och att det är lättare att ta hänsyn till sin omgivning.

Vad är främsta fördelarna med snus jämfört med andra nikotinprodukter?

Västernorrland

Riket

Det känns mer hälsosamt

39%

38%

Det missfärgar inte

16%

9%

Det är godare

43%

46%

Det ger bättre nikotinkick

16%

10%

Det är billigare

18%

21%

Det påverkar inte andra

70%

63%

Det är mer diskret

48%

39%

Annan anledning;

0%

3%

Snusare i länet som har slutat röka mår oftare bättre efter skiftet.

Du svarade att du började snusa för att du slutade röka, hur mår du efter skiftet?

Västernorrland

Riket

Mycket bättre

50%

49%

Bättre

39%

34%

Oförändrat

11%

16%

Sämre

0%

0%

Mycket sämre

0%

0%

Snusarna i länet är sociala: man snusar oftare samma snus som kompisarna och snus är ett vanligare samtalsämne jämfört med riksgenomsnittet.

Vilka av följande påståenden om att snusa stämmer in på dig?

Västernorrland

Riket

Jag och mina vänner snusar samma sorts snus

28%

17%

Jag är den enda i mitt hushåll som snusar

52%

57%

Jag pratar gärna om snus med mina vänner och bekanta

39%

37%

Jag visar helst inte för andra att jag snusar

6%

6%

Inget av ovanstående

13%

15%

Vilket snusmärke tror du sålde mest under 2020? 

Västernorrland

Riket

Lyft

10%

11%

Knox

24%

9%

One

1%

4%

XR

4%

6%

Lundgrens

6%

7%

General

12%

20%

Zyn

1%

3%

LD

6%

4%

Granit

1%

4%

Kronan

3%

4%

Prillan

3%

1%

Nordic Spirit

0%

1%

Kaliber

4%

4%

Swedsnus

0%

1%

Kapten

1%

1%

Göteborgs Rapé

3%

8%

Grov

0%

3%

Skruf

1%

1%

Ettan

12%

8%

Catch

0%

1%

Loop

0%

0%

On!

1%

0%

Annat varumärke, nämligen:

3%

1%

Länets snusare gillar oftare nikotinportioner.

Använder du tobaksfria all-white prillor som Lyft, ZYN, On! och Skruf Superwhite?

Västernorrland

Riket

Ja, jag använder det regelbundet

33%

25%

Ja, jag använder det ibland

10%

13%

Nej men jag känner till det

54%

58%

Nej och har inte hört talas om de

3%

4%

Det är många anledningar till att man gillar nikotinportioner i länet som sticker ut. Främst uppskattar man oftare smaken, men även hälsoaspekten, diskretionen och nikotinkicken är oftare viktiga för länets snusare.

Vad är anledningen till att du använder all-white?

Västernorrland

Riket

Det känns mer hälsosamt

41%

29%

Det känns fräschare

69%

62%

Det missfärgar inte tänderna

59%

50%

Det är godare

55%

42%

Det ger bättre nikotinkick

24%

17%

Det kostar mindre

0%

4%

De missfärgar inte lakanen om man somnar med dom i

14%

14%

Det är mer diskret

31%

22%

Det hjälper mig att inte röka

14%

17%

Annan anledning;

7%

8%

Det är något fler än riksgenomsnittet som har testat att göra eget snus.

Har du testat att göra eget snus?

Västernorrland

Riket

Ja, jag gör det regelbundet

7%

8%

Ja, jag har testat

19%

18%

Nej

73%

74%

Gör-det-självarna i länet har främst varit nyfikna på resultatet, men man tycker också oftare att det ligger tiden att göra sitt eget snus.

Varför gör du eget snus?

Västernorrland

Riket

Det är billigare

28%

48%

Jag gör bättre snus själv

11%

11%

Jag var nyfiken på hur det skulle bli

72%

64%

Det känns modernt

6%

1%

Annan anledning:

6%

6%

I Västernorrland har man i större utsträckning jämfört med riksgenomsnittet börjat handla mer snus på nätet under pandemin.

Upplever du att dina snusvanor förändrats under Covid-19 pandemin?

Västernorrland

Riket

Ja, jag köper mer online

36%

27%

Ja, jag köper mindre online

0%

0%

Ja, jag har testat flera olika sorter/märken

6%

5%

Ja, jag köper större kvantiteter

16%

11%

Ja, jag köper mindre kvantiteter

0%

0%

Nej, de har inte förändrats 

63%

67%

Ja, de har förändrats på annat sätt:

0%

2%

Många har arbetat hemma under pandemin, hur har hemma-arbetandet påverkat ditt snusande?

Västernorrland

Riket

Jag snusar mer

10%

15%

Oförändrat

28%

37%

Jag snusar mindre

3%

2%

Jag har inte jobbat hemifrån

58%

46%

Hur socialt accepterat är det att röka, upplever du?

Västernorrland

Riket

1: Inte alls accepterat

25%

32%

2

37%

38%

3

30%

20%

4

4%

5%

5: Helt accepterat

3%

5%

Hur socialt accepterat är det att snusa, upplever du?

Västernorrland

Riket

1: Inte alls accepterat

0%

1%

2

3%

2%

3

9%

13%

4

34%

37%

5: Helt accepterat

54%

48%

Länets snusare föredrar oftare nikotinportioner framför andra nikotinprodukter.

Vilka av följande nikotinprodukter använder du idag?

Västernorrland

Riket

Snus

72%

82%

Cigaretter

3%

6%

Tuggtobak

0%

1%

All-White/ Tobaksfritt snus

42%

31%

VAPE/E-cigaretter

0%

1%

Annan nikotinprodukt, nämligen:

1%

3%

Följaktligen har man oftare slutat med snus i länet.

Vilka av följande nikotinprodukter har du använt men använder inte idag?

Västernorrland

Riket

Snus

30%

16%

Cigaretter

58%

65%

Tuggtobak

7%

13%

All-White/ Tobaksfritt snus

6%

9%

VAPE/E-cigaretter

7%

14%

Inga av ovanstående 

33%

24%

Annan nikotinprodukt, nämligen:

1%

4%

Topplistan för Västernorrlands län

2020

Brand

Fg år 

Riket

1

Knox

2

1

2

Lyft

4

2

3

LD

3

7

4

Lundgrens

7

4

5

XR

9

5

6

Kronan

8

10

7

One

11

3

8

Zyn

16

6

9

Kapten

12

11

10

General

10

8


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.