Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
”WHO motverkar sitt eget syfte”

”WHO motverkar sitt eget syfte”

Svensk tobakspolitik påverkas av ett internationellt organ som inte lyssnar till forskningen. Det skriver debattören Frans Sporsén i en gästkrönika i GP.

Frans Sporsén är starkt kritisk till WHO:s inställning till harm reduction. Där det privata är välkomna och inbjudna till att hjälpa till med klimatfrågan gäller det motsatta avseende tobakskonventionen, anser Sporsén. Insynen i arbetet är obefintlig och de enda tillåtna observatörerna är skattefinansierade anti-tobaksorganisationer. Journalister blir utslängda och priser går till antidemokratiska regimer för dess arbete mot rökning.

Hundra experter i upprop

Inför tobakskonventionens möte skrev hundra experter på en gemensam uppmaning till WHO att ändra sin inställning till skademinimerande alternativ.
”Grunden till detta är att alltmer forskning visar att detta är en effektiv strategi för att minska tobaksrökning, antingen genom att få folk att sluta röka helt, eller för att få folk att röka mindre”, skriver Porsén. ”I jämförelse har WHO:s tidigare policy lett till en minskning av rökning från 1,32 miljarder aktiva rökare i världen till 1,30. Länder som förespråkar skademinimerande alternativ har minskat andel rökare med mer än 30 procent under samma tid. Trots detta är WHO helt ointresserade av detta, och har i stället gått ut i full strid mot de nya produkterna.”

Sverige följer WHO:s strategi

Sporsén menar att det här färgar av sig på Sverige, eftersom man följer WHO:s strategi till punkt och pricka:
”Den fastställda strategin var så dålig att riksdagen beslutade att den behövde göras om, på grund av sin brist på vetenskaplighet och konkreta insatser, utöver utökade medel till förebyggande arbete. Detta förebyggande arbete utförs av samma tobakskritiska organisationer. I flera fall är de som ansvarar för regeringens utredningar dessutom tätt kopplade till dessa organisationer.”

Man ska självklart lita på experterna. Dessa bör ha hög kunskap och kompetens i frågorna och vara lyhörda för vad aktuell forskning säger.
”Gällande Sveriges tobaksstrategi måste vi dock ställa frågan om vi kan lita på de som utnämner experterna. Det nuvarande tillvägagångssättet underminerar nämligen vetenskapens roll i hela det politiska maskineriet.”, avslutar Sporsén.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.