Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Svenskt Snus i EU – kampen fortsätter

Svenskt Snus i EU – kampen fortsätter

Beslutet om svenskt snus ska tillåtas i Europa är nu i EU-domstolens händer. Den 12:e april fastslås den preliminära domen. Bengt Wiberg, hjärnan bakom Sting Free Snus, var i januari med under rättegången i Luxemburg. Läs mer om hans tankar och snuset i EU här!

Avsevärt mindre skadliga produkter är en mänsklig rättighet

Sedan ett år tillbaka har jag haft kontakt med organisationen New Nicotine Alliance (NNA) i London, som tillsammans med Swedish Match har överklagat EU:s snusförbud till EU-domstolen i Luxemburg. I januari 2018 deltog jag tillsammans med min vän, en tysk snusentusiast, Uwe Hille (Snusfreak.com) vid NNA:s sida under hela rättegången i EU-domstolen. Några veckor tidigare skapade jag hashtaggen #EUforsnus för att supporta slopandet av snusförbudet i EU. Sedan dess har uppropet spridits till supporters från samtliga länder i Europa och ett 50-tal andra länder utanför Europa. Tyska rockartister har till och med producerat låtar i stöd för det svenska snuset!

Många experter som deltog i snusrättegången bedömer att chansen att domstolen slopar snusförbudet i EU är god. NNA konstaterade i sina argument att "rätten till hälsa" och att få kunna välja "avsevärt mindre skadliga produkter" istället för cigaretter är en mänsklig rättighet. Andra argument är att snusförbudet är oproportionerligt eftersom svenskt snus är den enda produkten, innehållande nikotin, som inte får säljas i EU. Swedish Match och NNA tog också upp faktumet att världens kanske största vetenskapliga undersökning "The Global Burden of Disease", som i höstas publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet, konstaterar att snus innebär 0 % höjd risk för samtliga allvarliga sjukdomar, inklusive alla former av cancer.

Svenskt Snus i EU – kampen fortsätter

Den medicinska tidskriften The Lancet konstaterar att snus innebär 0 % höjd risk för samtliga allvarliga sjukdomar.

EU-domstolens sju edsvurna domare gick hårt åt de olika EU-organens juridiska företrädare och frågade bland annat om "problemet" var att snusfrågan var rent politisk och att det var därför man bortsåg från vetenskapliga bevis. En annan domare replikerade till en av EU-juristerna att det tycktes som om man kört vetenskapliga fakta i en "mixer" för att sedan leta efter någon smula som styrker EU:s sak. Till saken hör också att två av EU:s jurister i rättegången hävdade att anledningen till varför svenska män i princip helt slutat röka inte hade någonting alls med snuset att göra (!). Istället lade man fram helt nya och helt ovetenskapliga argument om svenska mäns "hälsosamma leverne" och varför de slutat röka. Bland annat att svenska män tar ut mer "föräldraledighet" än sina Europeiska manliga motsvarigheter.

320 000 liv kan räddas!

Sveriges handelsminister, Ann Linde, fick frågan om varför inte regeringen supportade det svenska snuset i EU-domstolen. Hon uttalade sig på följande sätt i Göteborgsposten 2018:

"Om man nu driver den här frågan ytterligare, trots detta massiva motstånd så kommer man i så fall behöva göra en ny omförhandling av tobaksdirektivet. Och då kan inte vi vara säkra på att få behålla vårt undantag. Jag vägrar att vara med och riskera något som kan äventyra svenskarnas rätt till att snusa."

Uttalandet är inte sant av den anledningen att Sveriges undantag för att få sälja snus är inskrivet i EU-förordningen, som är EU:s "grundlag, och det enda som kan ändra på detta är om samtliga EU-länder, inklusive Sverige, tillsammans bestämmer sig för detta.


Den svenska regeringen supportar inte det svenska snuset i EU-domstolen.

Den 12:e april 2018 meddelar EU-domstolens generaladvokat sitt preliminära domslut om borttagandet av snusförbudet. Det definitiva domslutet meddelas senast i september. Två vetenskapliga undersökningar (Dr Brad Rodu, USA, samt Snuskommissionen) har bedömt att om snus var tillåtet i EU, och om EU:s män använde tobak på det sätt vi gör i Sverige, dvs. att vi snusar i högre utsträckning än vi röker, så skulle minst 320 000 liv per år kunna förskonas ifrån tidig död och onödigt lidande.

Svenska regeringens tobaksproposition 2018

Regeringen har i sitt nya förslag bland annat föreslagit att snus inte ska få exponeras vid E-handel, dvs. att bilder på snusdosor och innehålls- och smakbeskrivningar inte ska få publiceras alls. Ett annat dråpslag för snuset är att alla snuskylar måste stå "bakom disk". Förslaget innebär bl.a. att en stor andel av alla butiker som säljer snus måste byggas om för flera hundra miljoner kronor, enligt en försiktig uppskattning av Svensk Handel. Inget av regeringsförslagen bygger på någon vetenskaplig evidens om att detta skulle ha någon som helst positiv effekt på folkhälsan. Många sakkunniga menar istället att det kommer "krångla" till det för snuset och att många då istället kommer välja att fortsätta röka istället.

Bengt deltog tillsammans med forskare, politiker, intresseorganisationer m.fl. på en konferensen "Reglering av snus och cigaretter" häromveckan. Regeringspartierna valde dock att inte deltaga. Moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner intygade dock att moderaterna var emot dessa delar av regeringsförslaget och att flera andra partier också verkade vara det efter samtal mellan partigrupperna i riksdagen. Låt oss därför hoppas att riksdagen röstar ner det, för folkhälsan, destruktiva förslaget.

I en replik under mötet konstaterade Dr Lars Ramström från Institutet för Tobaksstudier att över 8 av 10 snusare är före detta rökare som slutat röka för gott med hjälp av snus. Cirka en tredjedel av dessa slutade också med snus senare. Vidare konstaterades att snuset inte är en inkörningsport till rökning, utan precis det motsatta. Doktor Ramström konstaterade också att skatten på snus mellan åren 2006-2008 höjdes med 174 %, medan skatterna på cigaretter endast höjdes med 25 %, vilket enligt honom går i rakt motsatt riktning för en bättre folkhälsa. Rökning dödar. Snus gör det inte.

/ Bengt Wiberg


Bengt Wiberg är uppfinnaren bakom Sting Free Snus. En helt ny utformning av själva portionspåsen som inte svider eller irriterar tandköttet och munslemhinnan. I fjol blev uppfinningen patentgodkänd i Sverige och nu är den också patentsökt i USA och resten av Europa.

I september 2017 vann Sting Free Snus utmärkelserna "Most Exiting Newcomer to the Industry” och "Golden Leaf Award" vid Global Tobacco and Nicotine Forum. Den svidfria snusportionen har även väckt en hel del uppmärksamhet i media det senaste året. Produkten har bland annat förekommit i tidningar som Corren, Café, Mitt i, Norrköpings tidningar, Dagens Hälsa, Tobak & Mer, Tobacco Reporter och Aftonbladet.

Läs mer om Sting Free Snus här:
www.stingfreesnus.com

www.facebook.com/stingfreesnusDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.