Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Svar på ”Call for Evidence”:

Svar på ”Call for Evidence”: "anta ett riskreduktionsperspektiv"

I juni 2022 svarade Haypp Group, Snusbolagets moderbolag och världens största e-återförsäljare av nikotinportioner, på EU:s ”Call for Evidence” angående den rättsliga ramen för tobakskontroll. Läs huvudaspekterna och få tillgång till hela svaret här.


Rökning är en växande global hälsoutmaning. Varje år dör cirka 8 miljoner människor i förtid till följd av rökning. I Europeiska unionen är tobakskonsumtion ansvarig för nästan 700 000 dödsfall årligen. Från den 20 maj till den 17 juni höll Europeiska kommissionen en ”Call for Evidence” om lagstiftningen för tobakskontroll. Initiativet sökte synpunkter på den nuvarande politiken för tobakskontroll, i vilken utsträckning det nuvarande ramverket har uppfyllt sina mål och dess förmåga att stödja en tobaksfri generation.

Rökning verkade oundviklig tills det inte gjorde det

Samtidigt som Snusbolaget, och övriga e-handelsaktörer inom Haypp Group, i stort välkomnade införandet av EU-omfattande produktreglering för alla nikotinprodukter, betonade svaret vikten av att anta ett riskreducerande perspektiv. Det vill säga, ju mer skadlig en produkt är, desto strängare ska reglerna vara.

Nikotinportioner har, under den korta tid de hittills funnits på marknaden, haft en betydande inverkan på människors tobaksvanor. En stor del av Snusbolagets kundbas utgörs av personer som har gått över från att röka tobakscigaretter till mindre skadliga alternativ som snus eller nikotinportioner. Mer än varannan användare av nikotinpåsar är en tidigare rökare.

Leder vägen för produktstandarder

Nikotinportioner är för närvarande inte reglerade under EU:s tobaksproduktdirektiv (TPD II). I avsaknad av produktspecifik reglering för nikotinportioner har Haypp Group och andra aktörer i branschen gemensamt utvecklat standarder för att fylla luckan. Haypp har dessutom tagit initiativet att testa alla nikotinportionsprodukter som säljs till konsumenter. Testerna utförs av det oberoende laboratoriet Eurofins och testresultaten och rapporterna görs tillgängliga, kostnadsfritt, för alla som är intresserade på www.nicoleaks.com.

E-handlarna inom Haypp Group skulle vilja se dessa standarder bli riktmärket för branschen och framtida reglering.

Inlagan ber om att följande aspekter beaktas:

– Nikotinpåsar bör regleras, inte förbjudas

– Distansförsäljning över gränserna ska vara möjlig

– Det måste göras tydlig åtskillnad mellan e-handel och sociala medier

– En enhetlig tillämpning av krav på ålderskontroll måste säkerställas

– Produktspecifik reglering måste möjliggöra incitament för konsumenter att byta till mindre skadliga produkter

Sammanfattningsvis hoppas Snusbolaget, och Haypp Group, att EU kommer att anta ett pragmatiskt och evidensbaserat tillvägagångssätt för att svara på utmaningen och möjligheterna med nya nikotinprodukter.

Läs Haypp Groups fullständiga bidrag här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.