Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
”Subventionera nikotin och avlasta sjukvården”

”Subventionera nikotin och avlasta sjukvården”

Skatte- och momsbefriade nikotinportioner kan bli ett sätt att rädda den svenska vården i dessa coronatider. Detta föreslår Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad i en debattartikel i Dagens Opinion.


Markus Lindblads förslag framförs i en replik på en debattartikel från Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation. Helen Stjerna föreslår där en rad åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19 bland barn och ungdomar: exempelvis ett omedelbart försäljningsstopp, höjd skatt och ett förbud mot exponering av tobaksvaror.

Markus Lindblad anser att Helen Stjerna missar målet. Han föreslår i stället att man avlastar vården genom att subventionera nikotinportioner, i första hand under den tid som coronaviruset har nuvarande samhällsspridning.

” Ett konkret förslag är att införa omedelbar skyddslagstiftning genom att skatte- och momsbefria nikotinportioner för att rädda den svenska vården!”, skriver Markus Lindblad. ”Efter det att vi gått igenom den akuta fasen kan subventionsinsatsens effekter utvärderas av olika experter inom ramen för den kommande ANDT-strategin (ANDT = alkohol, narkotika, dopning, tobak) för att förbättra människors liv och hälsa”.


Markus Lindbland pekar vidare på det faktumet att svenskar röker klart minst i EU till följd av man i stället snusar eller använder nikotinportioner.

” Om rökning är en faktor som återkommer bland de som insjuknar i COVID-19 bör extraordinära åtgärder sättas in. Subventionerade nikotinportioner kan rekommenderas till alla dem som ingår i riskgruppen”, skriver han.

Markus Lindblad upprepar också sitt tidigare förslag till Helen Stjerna:

”Låt oss skapa en rökfri generation tillsammans!”

Läs hela debattartikeln här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.