Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Snustillverkning – Alla lagar & regler

Snustillverkning – Lagar, regler & gränsvärden

Snus får inte innehålla vad som helst. Livsmedelsverket är myndigheten som beslutar vad snus får innehålla och vilka krav som ställs på tillverkningen..

Vad får snus innehålla?

Snus består främst av tobak och vatten, faktiskt ungefär lika mycket vatten som tobak, och dessutom ett antal tillsatser som bland annat ska bevara snusets fuktighet och ge en god smak. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) finns en förteckning över vilka tillsatser som är tillåtna i snus. Dessutom är det tillåtet att använda aromer för smaksättning, så länge de är godkända för användning i livsmedel.

Just aromer i tobak är något som EU lagstiftat om. Du kanske har hört talas om att mentolcigarretterna kommer försvinna? 2016 beslutade EU om ett förbud mot aromtillsatser i tobak. Från 20 maj 2020 kommer mentolcigarretter och annan smaksatt tobak inte att få säljas någonstans inom EU. Tack vare svenska ansträngningar är snuset dock undantaget från det generella förbudet mot aromer i tobaksvaror. Därför är det fritt fram att använda aromer i snus även i framtiden.

Snustillverkning – Alla lagar & regler


Smaksätta cigaretter får inte säljas efter 2020, men snuset får till exempel fortsätta smaka bergamott!

Samma hygienkrav på snus som för mat

Samma regler som gäller vid industriell tillverkning av livsmedel gäller för tillverkning av snus. Till exempel ska det vatten som används uppfylla Livsmedelsverkets krav på dricksvatten. I övrigt gäller de delar av EU:s förordning om livsmedelshygien som Livsmedelsverket pekat ut, till exempel när det gäller krav på lokaler, transporter, utrustning, personlig hygien och utbildning av personalen.

Gränsvärden för oönskade ämnen i snus

I snus finns en del ämnen som vi inte egentligen vill ha där för att de i tillräckligt stor mängd kan vara skadliga. Här ingår två nitrosaminer (NNN och NNK) som endast förekommer i tobak. Livsmedelsverket har satt upp gränser för hur mycket av de oönskade ämnena som får förekomma i snus. En bra sammanfattning av vilka ämnen det gäller finns hos Swedish Match. Swedish Match tillhör de tillverkare som själva satt upp hårdare krav på sin produktion än vad lagen kräver och som öppet redovisar uppmätta värden från sin produktion.

Snustillverkning – Alla lagar & regler


Till exempel Swedish Match har själva satt upp hårdare krav på sin produktion än vad lagen kräver.

Frukt och grönt, nötter, glass, grillat kött och stekt bacon 

När man diskuterar oönskade ämnen, särskilt de som har reglerade gränsvärden och krångliga kemiska beteckningar, är det viktigt att ha i åtanke att många av de här ämnena finns i små mängder i vanliga livsmedel, helt enkelt eftersom de förekommer i naturen. Alfatoxiner finns i många importerade livsmedel som nötter, kryddor, majs och ris. Bly är ett grundämne som finns bland annat i frukt och grönsaker, men i så små mängder att nyttan med att äta dem mycket tydligt överstiger risken för överkonsumtion av bly. Andra ämnen som finns i snus förekommer också i glass, grillat kött och stekt bacon och andra livsmedel. Det viktiga är att inga gränsvärden överskrids.

Går det att starta en egen snustillverkning?

Det är fullt möjligt att som entreprenör starta sin egen snustillverkning. De krav som ställs är på många sätt jämförbara med att tillverka livsmedel som sedan säljs vidare till konsumenter via detaljhandeln:

  • Det vatten som används ska uppfylla gällande krav på dricksvatten.
  • Tillsatsämnen och aromer ska vara godkända för användning i livsmedel.
  • Lokaler och maskiner ska leva upp till samma krav som om du tillverkade bearnaisesås, färdiga soppor, lasagne eller godis.
  • Personalens personliga hygien, kläder och utrustning ska hålla samma standard som för livsmedelsproduktion.
  • Liksom i livsmedelsproduktion ska det finnas system och rutiner på plats för att analysera faror eller risker i hantering och förvaring av råvaror och den färdiga produkten så att dessa faror kan upptäckas och undvikas.

Dessutom krävs detta för snustillverkning:

  • Märkning av alla förpackningar med varubeteckning, nettovikt i gram, tillverkningsdag och förvaringsanvisningar. Dessutom ska förpackningen märkas med tillverkarens namn och adress eller telefonnummer.
  • Alla ingredienser ska vara spårbara ett led bakåt och ett led framåt på alla stadier i produktionen och distributionen.
  • Kontroll över att inga gränsvärden för oönskade ämnen överskrids i den färdiga produkten.

Hela regelverket hittar du i Livsmedelsverkets föreskrift om snus och tuggtobak (LIVSFS 2012:16).

Lite mer lättsam läsning och goda råd för den som vill starta snustillverkning finns i den här artikeln om Gotlandssnus som startade i liten skala 2002 och nu har 28 anställda. Där finns också en bild som visar hur det ser ut inne i fabriken i Roma.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.