Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00

Foto Torbjörn Lindén

Snusbolaget i Almedalen 2019

Snusbolaget i Almedalen 2019

Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad deltog i går i ett samtal på temat E-handel. Övriga deltagare var Per Ljungberg (Svensk digital handel) och Navid Fard (värd och skapare av talkshowen ”How to talk”). Snusjournalen lyssnade och sammanfattade det viktigaste för dig.

E-handelns förutsättningar

Både Markus och Per konstaterade att förutsättningarna som de ser ut idag är relativt rättvisa. Det finns en balans mellan fysisk och digital handel som dock riskerar att störas av framtida regleringar. På frågan hur Snusbolaget hanterar detta svarade Markus Lindblad att det måste börja med en delad insikt, hos lagstiftare och myndigheter, om att handeln, fysisk och digital, behöver samma förutsättningar.


E-handelns bidrag

När samtalet gick över till att handla om e-handelns bidrag så lyfte Markus Lindblad fram tekniska lösningar som ett svar på konsumentens behov. Ett exempel är det Markus Lundblad kallade ”co-creation”, dvs. där kunden är med och skapar produkten. Idag finns de tekniska förutsättningarna för att låta kundens röst höras. Kund och producent tar i samarbete fram produkter som är helt unika och som baserade på vad kunden faktiskt vill ha, produkter som ingen producent över huvud taget hade tänkt på.

Markus Lindblad lyfte också fram den hundraprocentiga åldersverifiering som Snusbolaget har tagit fram i samarbete med Klarna och Bank Id. Här kommer e-handelns tekniska lösning inte bara den egna kanalen till del, utan den bidrar till att utveckla handeln i stort.


E-handelns framtid

Per Ljungberg från Svensk digital handel lyfte i samtalet fram siffran 15 procents tillväxt per år. Han uppskattade vidare att ca. 25-35 procent av handeln sker online om tio år.

På frågan vad som behövs göras nu svarade Markus Lindblad: ”Jag skulle vilja se ett kompetenslyft bland politiker och ansvariga myndigheter när det gäller förutsättningarna för online-handel jämfört med den fysiska handeln”.


Sammanfattningsvis är det lika förutsättningar som krävs för att innovationer som co-creation och en hundraprocentig åldersverifiering ska fortsätta komma. Både Markus Lindblad och Per Ljungberg påpekar vikten av kompetenslyft hos lagstiftarna.

Se samtalet i sin helhet här: https://www.youtube.com/watch?v=xblDCnoGvgUDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.