Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Snus och skatt - så funkar tobaksskatten

Snus och skatt – så funkar tobaksskatten

Skatten på snus och tobak är hög och har en stor påverkan på priset du betalar för ditt snus. Men vad är det egentligen du skattar för när du köper ditt snus?

Beskattning av tobak i EU

Formen för beskattning av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak är den samma i hela EU. I direktivet från EU regleras: 

1.  Vilka produkter som ska beskattas
2.  Hur skatten ska vara uppbyggd
3.  Miniminivån för hur stor skatten ska vara

Skatten på cigaretter, cigariller och cigarrer baseras på antal, det vill säga per styck.  
För att få fram skatten på cigaretter 2017 lägger man först på 1,52 kr per styck, plus 1% av priset i butik. För cigariller och cigarrer är skatten 1,34 kronor per styck. 

Varför är då skatten på cigaretter högre än skatten på cigariller/cigarrer?
Svaret är enkelt. Cigariller & cigarrer är inte ett lika stort folkhälsoproblem som cigaretter, då det säljs färre cigariller/cigarrer än cigaretter. En tolkning är att lagstiftaren inte tar hänsyn till att cigarrer troligtvis är en farligare produkt, ur ett hälsoperspektiv, då produkten inte har något filter. Logiken verkar då vara att försäljningsvolymen, inte produktens direkta påverkan på hälsan, styr skatten. Det som säljer bra beskattas helt enkelt högre.

Röktobak, t.ex. piptobak, skattas per kilo. 2017 är skatten på ett kilo röktobak 1852 kr.

Beskattning av snus

Nu till snuset. Snus omfattas inte av EU-direktiven utan beskattas enligt nationell svensk lag. Skatten på snus beräknas på samma sätt som röktobak och är i skrivande stund 435 kronor per kilo snus. Men, det är ju sällan man tänker kilo. Vi snusare tänker ju i dosor. (psst, glömt inte momsen på 25%) Några tydliga exempel:

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten


Grov Portion (24 gram)

Pris på Snusbolaget.se: 42 kr/dosan 
Skatt: 435 x 0,024 = 10,44 kr/dosan (25%)

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten


Nordic Storm (19,2 gram)

Pris på Snusbolaget.se: 29 kr/dosan
Skatt: 435 x 0,0192 = 8,35 kr/dosan (29%)

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten


Sisu Extreme (11 gram)

Pris på Snusbolaget.se: 25 kr/dosan
Skatt: 435 x 0,011 = 4,79 kr/dosan (19%)

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten


Ettan Lös (42 gram)

Pris på Snusbolaget.se: 51 kr/dosan
Skatt: 435 x 0,042 = 18,27 kr/dosan (36%)


Sedan 1995 har skattesatsen på snus ökat markant. Då var den nere på under 100 kr. På bara tjugo år har skatten på ditt snus ökat med över 250%. Se diagrammen nedanför för att få en känsla för hur denna branta trappstegsökning har sett ut. 

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten

  

Snus och skatt - så funkar tobaksskatten

 

Den första januari 2018 är det dags igen. Tobaksskatten kommer hoppa upp ytterligare ett trappsteg efter nyår 2017. Höjningen beror främst på att det sedan 2011 finns en bestämmelse som säger att tobakspriserna varje år ska anpassas automatiskt till den allmänna prisutvecklingen, konsumentprisindex (KPI). Detta för att behålla tobaksskattens avhållande effekt. 

Tobaksskattens avhållande effekt slår brett, utan att ta hänsyn till att det är bevisat att snusning är mindre farligt än rökning. Man frågar sig om det verkligen är en hälsofråga eller om snuset bara är en kassako för staten? De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.