Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Snus och cancer

Ger snus cancer? Vi har svaret!

2017 kom ny forskning som slog hål på flera tidigare ”sanningar” om snus och cancer. Nu är det rökning och alkohol som framstår som de stora bovarna. 

Drygt en miljon människor snusar i Sverige, men trots det är antalet fall av munhålecancer lågt. Det är en anledning till att forskare tittat närmare på sambandet mellan snus och cancer i munhålan. Under många år cirkulerade uppgifter om att snus har ett starkt samband med denna cancertyp. Flera studier har släppts, men resultaten har varit spretiga.

Svensk forskning om snus och cancer

Under 2017 kom nya rön. Svenska forskare på Karolinska Institutet har studerat tobaksbruk och cancer hos 280 000 manliga byggnadsarbetare under 20 års tid. De fann att snus inte ökar risken för cancer i munhåla. 

Forskarna hittade inte heller något samband mellan att snusa och svalg- och matstrupscancer, olika typer av magcancer eller lungcancer. 

Forskarna hittade däremot att rökning och alkohol hade samband med flera av dessa cancersorter.

Hur är det då med cancer i bukspottskörteln?

Under 2007 släpptes en studie där forskare vid Karolinska Institutet i Solna fann ett samband mellan snusande och cancer i bukspottskörteln. Sambandet var dock vagt och forskarna fann det inte alarmerande. ”Om 10 000 snusare som inte röker följs i tio år kommer åtta att få bukspottkörtelcancer mot fyra bland dem som inte använder nikotin” sa forskningsledaren och professorn Olof Nyrén till Svt.

Samtidigt kom en rapport från Australien. Den publicerades i The Lancet (en medicinsk tidskrift) och visade att folkhälsan skulle bli bättre om alla rökare valde att snusa. 

Återigen återkom alltså forskare till cigaretter som den stora boven.

Stor studie av mäns dödsorsaker  

Ny forskning angående bukspottskörtelcancer släpptes under 2017. Den medicinska tidskriften International Journal of Cancer gick ut med en rapport där man följde 400 000 män och undersökte deras dödsorsaker. 30 procent av männen var snusare. 

Så, vad visade studien? 

Jo – inget samband mellan snus och bukspottkörtelcancer. 

Forskarna hade vägt in tidigare studier, bland annat en svensk studie som visat samband mellan snusande och bukspottskörtelcancer.

”Vi har tagit med den svenska studien i vårt arbete, men trots det förgående resultatet så kan vi inte se något samband”, sa Cecilia Magnusson, professor i epidemiologi på Karolinska institutet till Expressen, och fortsatte:
 ”Bland de som har pågående användning av snus jämfört med de som inte snusar så är den relativa risken 0,96. 1,0 innebär att det är exakt samma risk. Det är alltså ingen skillnad.” 

Snusare är mindre drabbade av hudcancer och Parkinsons

Även om det inte är helt riskfritt att snusa, finns det faktiskt forskning som visar att snusare i mindre omfattning drabbas av vissa sjukdomar. I en stor cohortstudie i Sverige, innefattande 300 000 byggnadsarbetare, fann man bland annat att förekomsten av hudcancer var lägre hos snusare än hos icke-tobaksanvändare. Forskning har också visat att snusare mer sällan drabbas av Parkinsons sjukdom. Det är inte så illa!

 

Källor:
Araghi et al (2017)
International Journal of Cancer, studie genomförd av forskare på Karolinska institutet.
Lagergren et al. (2000)
Odenbro et al., 2005
svt.seDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.