Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Snus & Hälsa – Del 4

Snus och hälsa – Del 4

Kan snus leda till diabetes? Eller i varje fall till ökad risk för diabetes? Ja, det finns en studie som pekar på ett samband mellan snusning och diabetes. Är det tillräckligt för att kunna säga att det finns ett orsakssamband? Nej, självklart inte.

Fler sjuka överlever

Det finns, som den kunnige läsaren redan känner till, en hel del myter, påståenden och fördomar när det gäller snus. Det gäller tyvärr också för diabetes.

Diabetes är samlingsnamnet på flera sjukdomar som gör att kroppen inte producerar insulin på ett sätt som gör att blodsockret hålls på en stabil nivå. Diabetesförbundet skriver ”De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.”

Omkring 50 000 svenskar har Typ 1, vilket innebär att kroppen helt eller nästan helt har slutat producera insulin. Typ 2, kallas fortfarande ofta för ”åldersdiabetes” eftersom risken att insjukna ökar med stigande ålder. Att det är fler som har Typ 2 är egentligen en positiv konsekvens av att det är fler som kan leva med sjukdomen och inte dör i samma utsträckning som förr i tiden.

När någon säger att ”antalet som insjuknar i diabetes ökar dramatiskt” eller liknande, så är det alltså inte sant. Som så ofta handlar det mer om att fler sjuka överlever än att fler insjuknar. I själva verket tycks antalet personer som får diagnosen vara rätt stabil. Så istället för att glädjas över att fler kan leva vidare, blir den alarmistiska vinkeln ofta att problemet växer.

Detta om diabetes, men vad är då snusets roll i detta?

Ja, det finns inget rent medicinskt som tyder på att nikotin eller något annat ämne i snus skulle spela någon roll för risken att få diabetes. Den största studien som gjorts på kopplingen är epidemiologisk, det vill säga ett stort antal personer har undersökts och sedan har man tittat på om det finns några mönster. http://ki.se/nyheter/okad-risk-for-snusare-att-drabbas-av-typ-2-diabetes

Och det finns alltså ett mönster, där personer som snusar mer än ”en dosa per dag” löper 70% ökad risk att drabbas av diabetes. Det låter alltså som att väldigt många är i riskzonen. Så är det inte.

För det första är sannolikheten att en enskild person får en diabetesdiagnos inte så stor. Om en risk är en på miljonen och den risken FÖRDUBBLAS (vilket verkar skrämmande på löpsedlar och klickrubriker) så är risken fortfarande bara 1 på 500 000.

När det gäller själva studien, så menar forskarna att de rensat för andra livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost och motion. Det är oerhört svårt att göra en sådan rensning i en studie där deltagarna själva ska ange hur hög snuskonsumtionen är. Hur mycket är ”en dosa”? Är det 42 gram snus, som numera är standard för lössnus? Eller 50 gram som var normalt under förra århundradet då studien inleddes? Eller är det portionssnus? Miniprillor? Studien förblir helt utan vägledning när det gäller dessa frågor, tyvärr.

Denna typ av forskning kan aldrig ge något entydigt svar. Det KAN vara så att snusning i sig ökar risken för diabetes, men eftersom det är så väldigt många andra faktorer som vi faktiskt leder till ökad risk för diabetes, så är det såklart svårt att urskilja just snusets specifika roll. I en epidemiologisk studie går det aldrig att hitta orsakssamband. Däremot kan den typen av forskning vara till stor hjälp när det gäller att formulera framtida frågor som sedan kan undersökas närmare genom andra typer av studier.

Osannolikt att det finns en koppling

Som alla vet är det inte storken (en stork är alltså en fågel) som kommer med barn, bara för att det finns ett samband mellan barnafödande och antalet storkar. Det finns fler sådana samband som kan visas i diagram, men där det förefaller helt osannolikt att det finns en koppling. Roligaste exemplet är nog detta: www.tylervigen.com

En annan sak som borde få en noggrann granskare av forskningen att höja lite på ögonbrynen är att samma studie som varnat för att snus skulle leda till diabetes samtidigt har siffror som enligt exakt samma metod skulle visa att en mindre mängd snus skulle minska risken för diabetes. Hur hänger det ihop?

Annan forskning visar att en viktuppgång på tre kg ökar risken i större utsträckning än snus, enligt liknande modell. http://www.läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/03/Viktokning-okade-risk-for-typ-2-diabetes-oavsett-ursprungsvikt/

Allt detta verkar förvirrande. Och så är ofta forskning innan fler studier har gjorts som antingen kan bekräfta ett samband eller konstatera att det inte finns något.

När det gäller snus och diabetes bör du inte vara särskilt orolig, så länge du håller midjemåttet. Och i övrigt lever ett direkt osunt liv.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.