Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Släpp smaksättningen!

Släpp smaksättningen!

Under våren kommer regeringen att lägga fram förslag som påverkar framtiden till smaksatta nikotinprodukter, och riskerar göra livet svårare för alla dess användare.


Nu måste alla vi som använder dessa produkter, och vi som tycker politikerna bör släppa smaksättningen, protestera så det hörs. Innan det är för sent.

Skriv under vårt upprop, skicka ett e-mail till våra politiker. Säg ifrån, innan politikerna tar makten över smaksättningen.


Delta här!

Vad handlar det om?

Diskussionen om nikotinprodukternas smaker, och deras vara eller inte vara, har nu nått upp till maktens korridorer. Under våren kommer framtiden för smaksatta nikotinprodukter vara ett hett ämne, både i Sverige och i den Europeiska unionen.

Ett återkommande krav som förs fram i diskussionen om regleringen av nikotinprodukter är att det ska vara förbjudet att smaksätta nikotinprodukter. Låter det helt prillig? Det är det. Rådande forskningsläge talar nämligen för att smakstilsatser i produkter med reducerad risk jämfört med cigaretter bidrar till minskad rökning. Sverige har i dag Europas lägsta prevalens av rökning. Det svenska snuset hade förmodligen inte varit så framgångsrik i att ersätta cigaretten om smakförbud på snus hade införts.

Liknande lagar om smakförbud har redan passerats i Danmark och Finland, med motiveringen om oro för ett ökat nikotinbruk bland unga. Men hur påverkar ett smakförbud ungdomarnas nikotinvanor? Det har bland annat forskare vid Yale School of Public Health försökt ta reda på. I en studie jämförde forskarna rökvanor i olika amerikanska städer, och såg att andelen unga som rökte cigaretter steg kraftigt när San Fransisco förbjöd smaksatta e-cigaretter*. 

Nu börjar striden om smakarna

Smakförbud och ett hårdare tag mot nikotinprodukter, eller strategisk skadereducering och attraktiva alternativ till cigaretter? Denna fråga förväntas politikerna ta ställning till under våren.

Smaksättningen går fortfarande att rädda. Men det kräver att någon säger ifrån.

Nikotinproduktsanvändarna har ännu inte tillfrågats vad de tycker. Din röst kan göra skillnad. Säg till dom att släppa smaksättningen!

Klicka här för att delta!


*Friedman AS. A Difference-in-Differences Analysis of Youth Smoking and a Ban on Sales of Flavored Tobacco Products in San Francisco, California. JAMA Pediatr. 2021;175(8):863–865. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0922


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.