Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Rekordhög inflation – så går det för snuset

Rekordhög inflation – så går det för snuset

Trots att det ännu inte är minusgrader ute, står vintern redan och knackar på dörren. Åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv. Hög inflation, höjd styrränta och höga energipriser sätter ekonomin under press. Svenska hushåll, och därmed ungefär en miljon snusare, kommer att behöva lägga om sina vanor för att kunna hantera alla kostnadsökningar. Vad kommer hända med snuset?

Inflationen fortsätter att stiga och i augusti var inflationstakten 9 procent. Den ser inte heller ut att plana ut inom den närmsta tiden. Inflationen väntas toppa nära 11 procent i början av 2023, enligt Riksbankens prognos.

Stigande kostnader i vardagen

Kostnadsökningarna märks också i matbutikerna. Priserna på livsmedel har stigit varje månad sedan december 2021. Det senaste året rör det sig om en prisökning på lite över 14 procent. Mellan juli och augusti steg priset på apelsin med nästan 34 procent och priset på avokado med drygt 25 procent. Men sett över hela året är det vitkål följt av kaffe och margarin som stigit mest i pris.

Fem produkter som enligt Statistiska centralbyrån, SCB, stigit mest i pris det senaste året:

  1. Vitkål, 47,0 procent
  2. Hushållsmargarin, 39,4 procent
  3. Lättmargarin, 37,5 procent
  4. Kaffe, 36,7 procent
  5. Annat smörgåsfett, 29,1 procent

Snus har däremot inte stigit särskilt mycket i pris, jämfört med samma tid förra året. Sedan augusti 2021 har konsumentprisindex för snus bara stigit med 2,91 procent. Det är dock till liten tröst när det sker generella kostnadsökningar på grund av hög inflation, höjda räntor och höga energipriser.

Så påverkar det privatekonomin

Stockholms Handelskammare har räknat på hur ett typiskt hushåll i Sverige påverkas av stigande levnadskostnader kopplat till bolån, el, bensin och livsmedel. Deras beräkningar utgår från ett sammanboende par med två barn. Deras beräkningar visar att kommande kostnadsökningar motsvarar totalt nästan fyra disponibla månadslöner för hushållen, det vill säga två månadslöner för vardera två vuxna.

Vad kan jag förvänta mig framöver?

Utsikterna för framtiden har helt klart blivit dystrare under sommaren och hösten. I Konjunkturinstitutets senaste uppdatering av konjunkturbilden från augusti spår myndigheten att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år, bland annat på grund av den ekonomiska press som tvingar hushållen att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter.

Nyligen överraskade Riksbanken när de höjde styrräntan med en hel procent. Det är den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993. Styrräntan påverkar svenska bolån. Men bankerna brukar ta höjd för att bolånekunder ska klara av boräntor på mellan 6 och 7 procent. Det innebär att det finns marginaler att ta av.

Hur påverkar det mig som snusare?

I höst och i vinter kommer de flesta behöva dra ner på sina levnadskostnader. Snus har inte påverkats särskilt mycket av inflationen, nästan inget alls faktiskt enligt SCB:s statistik. Däremot riskerar kostnaden för snus att öka när punktskatten justeras vid årsskiftet utifrån Konsumentprisindex, alltså den generella prisutvecklingen i samhället. Därutöver finns det ett förslag på riksdagens bord att höja skatten på snus med tre procent från årsskiftet. Allt detta riskerar att driva upp priset på snus mer än vad inflationen har gjort hittills.

Vad kan du som snusare göra?

Det går dock att kompensera kostnadsökningarna för snus beroende på hur man handlar det i dag. Att köpa enstaka dosor på kiosken runt hörnet är förmodligen den dyraste snusaffären man kan göra, rent generellt är priserna lägre på nätet. Dessutom kan mängden snus vid köptillfället vara avgörande, högre kvantiteter brukar innebära lägre priser.  Inte många tänker på det, men det finns – precis som för kläder och kaffe – olika prissegment inom snus. Vissa snusmärken är billigare än andra. Det finns alltså en rad olika faktorer som påverkar priset. Det finns därför starka skäl att fundera på hur man handlar det man behöver oavsett om det handlar om kläder, kaffe eller snus.

Källor:

Riksbankens penningpolitiska rapport, september 2022

Statistiska centralbyrån, pressmeddelande

Statistiska centralbyrån, Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp och månad

Stockholms Handelskammare, rapport

Konjunkturinstitutet, konjunkturuppdatering augusti 2022

Regeringskansliet, proposition om Höjd skatt på alkohol och tobakDe kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.