Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17:00
Så mycket dyrare blir ditt snus 2019

Nya skatter för 2019 – så räknar du

Från den 1 januari 2019 höjdes tobaksskatten återigen i Sverige. Vi vet exakt hur mycket dyrare ditt snus blir och bakgrunden till den svenska tobaksskatten. 


Då var det dags igen för den årliga höjningen av tobaksskatten, något som påverkar priset på samtliga tobaksprodukter inklusive ditt favoritsnus. 

Innan vi går in på den exakta höjningen på snuset för 2019, låt oss kika närmare på bakgrund och historia kring tobaksskatten i vårt avlånga land.

Lagen om tobaksskatt 

Lagen om tobaksskatt innehåller en bestämmelse att skatten ska höjas varje år i takt med den allmänna prisutvecklingen, konsumentprisindex (KPI). Detta var något som klubbades igenom i Riksdagen 2011.

Varje år i november bestämmer vår Riksdag hur hög tobaksskatten ska vara under nästa år. Den nya skattesatsen börjar sedan gälla 1 januari.

Historiskt sett har tobaksskatten tickat uppåt. 1995 var skattesatsen på snus nere på under 100 kronor för att senare stiga markant mellan åren 2006–2008. På drygt 20 år har skatten på snus ökat med mer än 250 procent. 

Vad är egentligen tobaksskatt? 

Tobaksskatt är en så kallad punktskatt, en indirekt skatt, som bakas in i priset av produkten, precis som alkohol- och energiskatten. 

I Sverige skattas sex olika tobaksvaror: cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Reglerna för de olika produkterna skiljer sig lite åt. 

Gällande beskattningen av cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak, så kallade harmoniserade tobaksvaror, följer alla EU-länder samma regler. Det betyder att EU reglerar vilka produkter som ska beskattas, hur skatten ska vara uppbyggd samt miniminivån. Det är dock upp till varje land att bestämma den exakta skattesatsen. 

När det kommer till snus och tuggtobak är beskattningen upp till Sveriges nationella regler. Snus omfattas alltså inte av EU-direktiven om tobaksbeskattning.

Som konsument kan det vara bra att ha koll på dessa uträkningar för att förstå prissättningen av tobaksvaror.
Vi rapporterade för några månader sedan om tillslaget mot en illegal snusfabrik i Göteborg. 
– Den här typen av brottslighet bedrivs ofta i syfte att finansiera annan, grövre brottslighet. Den som köper snus ska nog tänka till när det erbjuds en stock snus för 100-150 kronor, sa åklagare Daniel Larson.

Varför betalar vi tobaksskatt?

Tobaksskatten brukar debatteras återkommande och det finns många åsikter i frågan. 

Det mest uppenbara svaret på varför vi har tobaksskatt är för att skapa inkomster till statskassan, men även för att det ska ha en gynnsam effekt på vår folkhälsa och miljö. Tanken med en hög tobaksskatt är att priserna blir högre, vilket begränsar konsumtionen och därmed de problem som tobak orsakar. 

Men eftersom cigaretter bevisligen är mer skadligt för kroppen jämfört med snus, kan man fråga sig varför snus ska ha en så pass hög tobaksskatt? 

Från ett hälso- och miljöperspektiv finns det starka röster som är mycket positiva till tobaksskatten. Här går snacket att en förhöjd skatt leder till att färre människor dör i förtid. Detta eftersom konsumtionen av cigaretter minskar. Samtidigt blir vår miljö bättre med fräschare luft samt färre fimpar på marken. 

Elva miljarder per år i tobaksskatt

Kan det vara så att tobaksskatten ska hjälpa till att finansiera rökningens samhällskostnader? Rökningen skadar hälsan = dyr räkning för staten. Och cirka elva miljarder per år får staten in via vår tobaksskatt.

Diskussioner brukar också finnas kring att en minskad tobaksförsäljning ger sämre intäkter till staten samtidigt som det medför minskade resurser för samhället. Höjda priser kan leda till mer arbetslöshet, eftersom försäljning av tobak skapar arbetstillfällen inom både handeln och tobaksindustrin.

Andra debattörer anser att höjda tobakspriser stärker kriminalitet och gynnar organiserad brottslighet och svarthandel. De menar att staten inte ska gå in och styra människors val genom att lägga en hög skatt. Vill man bruka tobak så ska man få ta det beslutet själv. Istället borde mer förebyggande arbete ske och information spridas kring hur tobak påverkar hälsan.  

Så har skatt på tobak någon effekt på konsumtionen?

Hur mycket tobaksskatten påverkar människors konsumtion skiljer sig åt i olika länder. Det beror på hur köpstarka konsumenterna är, något som självfallet skiljer sig åt mellan U- och I-länder. Ungdomar och låginkomsttagare är särskilt priskänsliga. Ett högt pris kan påverka ungdomar att inte börja röka eller snusa. 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken är höjda priser på tobak den mest effektiva åtgärden för att minska tobakskonsumtionen och dess skadeverkningar. WHO har tidigare gått ut med en rekommendation om en skatt på 70 procent av försäljningspriset på cigaretter.

Karin Molander Gregory, utredare på Folkhälsomyndigheten, säger till Södermanlands Nyheter:
”Konsumtionen av tobak tenderar att minska när skatten tobaksskatten höjs. Många väljer att dra ner, eller avstå helt när det blir dyrare”.

Om ni är nyfikna på lite mer specifika siffror så visar en mindre studie från Umeå Universitet (2010) att en höjning av skatten på tobak med tio procent skulle leda till att konsumtionen i Sverige minskade med 2,402 procent.

Räkna ut skattekostnad för snus 2019

Röktobak, tuggtobak och snus skattas per kilo. Den nya skatten 2019 för tuggtobak är 497 kronor per kilo och för röktobak 1922 kronor per kilo. 

När det kommer till snus är den nya skattesatsen 451 kronor per kilo. Det är en höjning med nio kronor från förra året, då priset låg på 442 kronor per kilo. Under 2016 låg det på 430 kronor per kilo. 

För att räkna ut skattekostnaden för ditt snus räknar du såhär: 
Skattesats x Antal kilo = Skatt.

Och kom ihåg: Tobaksvaror är även belagda med moms!

Prisexempel på olika dosor

Grov Portionssnus (24 gram)
Pris på Snusbolaget.se: 46 kr/dosan 
Skatt: 451 x 0,024 = 10,82 kr/dosan (23,5%)

Ettan Lös (42 gram)
Pris på Snusbolaget.se: 59 kr/dosan
Skatt: 451 x 0,042 = 18,94 kr/dosan (32%)

Göteborgs Rapé One White Portionssnus (17,6 gram)
Pris på Snusbolaget.se: 32 kr/dosan
Skatt: 451 x 0,017 = 7,66 kr/dosan (24%)

Granit Original White Portion Large (17,6 gram)
Pris på Snusbolaget.se: 25 kr/dosan
Skatt: 451 x 0,017 = 7,66 kr/dosan (30%)

En fundering om snus och skatt

Snusbolaget undrar varför snus beskattas på samma nivå som cigaretter, när snus bevisligen är mindre hälsofarligt än rökning? Är det verkligen en hälsofråga, eller är snuset helt enkelt en kassako för staten? 

Vad tror ni? Lämna gärna en kommentar här nedan!


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.