Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Riksdagsledamöter kritiserar Konsumentverkets agerande

Riksdagsledamöter kritiserar Konsumentverket 

Konsumentverket tycks bortse från vem som är lagstiftare när man agerar i direkt konfrontation med riksdagens beslut. Det skriver två ledamöter från näringsutskottet i en debattartikel i Dagens Opinion.


Det är Lars Hjälmered (m), ordförande i näringsutskottet och Helena Lindahl (c), ledamot i näringsutskottet som kritiserar Konsumentverkets agerande i skarpa ordalag.

Bakgrunden är regeringens förslag att begränsa möjligheterna för e-handeln att använda marknadsföring i kommunikation med tobakskunder. Enligt riksdagens bedömning skulle dock detta hämma e-handelns utveckling eftersom lagförslaget inte var konkurrensneutralt varpå förslaget avslogs. I det oklara läge som uppstod gjorde dock Konsumentverket en tolkning om att endast tillåta fysiska butiker att marknadsföra tobaksprodukter.

”Anledningen till varför e-handeln skulle negativt särregleras i förhållande till fysisk butikshandel är lite höljt i dunkel”, skriver ledamöterna. ”Riksdagen såg här allvarliga, principiella problem med regeringens lagförslag som riskerade att inskränka näringsfriheten, hota konkurrensneutralitet mellan online- och offlinehandeln och försvåra för e-handeln, vilket skulle skicka märkliga signaler både till svenskt näringsliv och omvärlden”

Hjälmered och Lindahl varnar för en ordning där en myndighet går emot riksdagens beslut och ger sig själv makten att inskränka näringsfriheten. Man vill därför se ett nytt lagförslag så snabbt som möjligt:

”Vi behöver säkerställa möjligheten för ökad konkurrens mellan handelsplatser på lika villkor. Vi måste även se till att värna den ordning som ligger till grund för lagstiftningsprocessen så som den är beslutad av riksdagen”, skriver man i debattartikeln.

Läs hela debattartikeln här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.