Nikotinpåsarnas revolution

Nikotinpåsarnas revolution

Chad Jones, mannen bakom Snubie.com, är krönikor på Snusjournalen. Här är Chads syn på all white, de tobaksfria prillorna med nikotin. 
(The article is available in English under the Swedish version.)

Bob Dylan sa: "These times are a changin". En värld i förändring kräver nya, innovativa och unika produkter. En sådan produkt är nikotinpåsar, som är ett populärt alternativ till cigaretter och snus. När efterfrågan på nyheter växer måste företagen anpassa sig. Den växande kategorin All White/nikotinpåsar/nicopod (även kallade ”portioner med nikotin utan tobak”, reds. anm.) speglar denna törst efter nyheter och innovationer. Det är också ett resultat av att fler väljer att sluta röka. Men, mer om det senare. Först vill jag ta med dig på en nostalgitripp, tillbaka till sommaren 2009.

Jag har tidigare delat min historia här i Snusjournalen, så jag kommer inte vara så detaljerad denna gång. Men sammanfattningsvis: Jag slutade jag röka 2009 tack vare svenskt snus. Innan dess hade jag försökt med nikotintuggummi, nikotinplåster och ett amerikanskt läkemedel som heter Chantix. Ingenting fungerade. Sedan upptäckte jag svenst snus. Som förespråkare av skadebegränsning stöttar jag personligen allt som hjälper människor att sluta röka, så länge det är säkrare än traditionell röktobak.

Vad är All White?

Nikotinpåsarnas revolution

 

Jag tror att det här är viktigt att ägna tid åt att grotta ner sig i begreppet "All White". Namnet ”All White” kan innebära lite olika saker. "All White" kan betyda vit tobak, nikotinpåsar med fuktigt innehåll, och nikotinpåsar med torrt innehåll. Den här gången ska vi främst fokusera på nikotinpåsar, men innan vi går vidare vill jag lite snabbt gå igenom samtliga varianter för att reda ut begreppen.

Vita Epok och G4

För det första finns det vita tobaksprodukter som Epok och G4. Dessa produkter innehåller tobak, men tobaken är "tvättad" eller "behandlad" så att den blir helt vit. Påsen förblir vit före, under och efter användning. Dessa påsar ser ut som vanligt snus, förutom att påsen är helt vit. Detta är inte de fuktiga prillorna med nikotin utan tobak, som vi ska fokusera på senare.

Vad är nikotin utan tobak?

Sedan finns det också nikotinpåsar som liknar vita tobakspåsar, frånsett att de inte innehåller någon tobak. Nikotinpåsar innehåller naturligtvis nikotin, men istället för tobak innehåller de någon form av växtfiber. Under läppen känns de som vanliga snus, trots att de inte innehåller någon tobak. De är otroligt lätta att använda. Du placerar dem enkelt under överläppen, precis som snus. De är diskreta och helt spottfria. De är också vita före, under och efter användning.

Skillnaden mellan fuktiga och torra prillor

De tobaksfria prillorna delas in i två kategorier: torra och fuktiga. Exempel på fuktiga all white är: Skruf Super White, Zyn Slim, Nordic Spirit, Lyft och White Fox. Dessa produkter känns och ser ut som vanligt snus under läppen, men de är tobaksfria och helt vita. Exempel på torra prillor är Zyn Mini och On!. Dessa finns i styrkor från 3 mg/g upp till extra starka varianter. Båda varianterna finns dessutom i en mängd olika smaker, som citrus, blåbär, melon, mint, rabarber, svartvinbär, lime, lakrits, bergamott, vilda bär, äppelmynta, ingefära och blodapelsin.

Varför All White?

Nikotinpåsarnas revolution

 

Innan vi svarar på den här frågan vill jag ta upp en sak. Jag började utforska svenskt snus för tio år sedan. Jag är en svensk-snuspurist. Under årens lopp har jag dock utforskat närbesläktade produkter som chewbags/nordic chew samt dessa helvita prillor. Jag använder själv inte dessa, men jag är glad att de existerar. Jag är först och främst en förespråkare av skadebegränsning och minskning av tobaksskador. Det betyder att jag vill att folk ska sluta röka. För många hjälper inte läkemedel mot rökning, så jag förespråkar svenskt snus. Vissa vill sluta röka eller sluta använda andra tobaksprodukter, men kan inte sluta med nikotin. Det är därför jag är glad att All White finns. Passar de mig? Nej. Men kommer jag rekommendera det till människor som vill sluta röka? Det kan du ge dig på!

Ett problem som jag ser, särskilt på nätet, är att tobaksfria produkter får ett negativ mottagande. Varje dag får jag kommentarer på mina YouTube-klipp, Reddit eller på Facebook, där någon som använder klassiskt svenskt snus attackerar någon som frågar om tobaksfria portioner. De klassiska snusarna anser att tobaksfria produkter är "falskt snus". Jag försöker att inte bli arg när detta inträffar. Jag upprepar istället att prillor med nikotin utan tobak är något annat, och att de finns för att hjälpa människor som vill sluta röka eller som vill ha en nikotinkick utan de effekter som tobak har. Jag förstår att många, som jag själv, är stora snusfans/snuspurister. Men om vi ska minska rökning och främja skadebegränsning måste vi förespråka och lyfta alla varianter, inklusive All White.

Snus är dessutom förbjudet eller beskattas mycket högt i flera länder. Sverige är ett snusland, och jag är avundsjuk, men det finns länder runt om i världen som inte är lika lyckligt lottade. Här kan All White kan göra stor skillnad. Som jag tidigare nämnde kan de tobaksfria prillorna vara ett bra alternativ för människor i länder där snus är reglerat. Storbritannien är till exempel inte ett snusland men där är All White ett populärt alternativ. Hemsidan Haypp.com är ett exempel på hur All White har tagit fart. Haypp levererar dosorna i specialdesignade förpackningar direkt hem i brevlådan, vilket helt säkert har bidragit till att fler ersätter cigaretter med de vita prillorna.

När prillorna med nikotin utan tobak får fäste i Storbritannien och på andra marknader, väljer fler att fimpa cigaretten. Detta innebär att fler länder, även de som inte omfamnar klassiskt svenskt snus, kan se skadebegränsningens resultat. Att erbjuda All White som ett alternativ på dessa nya marknader ger personer som mig själv, som inte kunde sluta röka med hjälp av läkemedel, en möjlighet att leva ett bättre liv.

Framtiden för snus och All White?

Nikotinpåsarnas revolution

 

Produktgruppen har vuxit relativt snabbt. Vit tobak exploderade på marknaden 2014 med Epok. Zyn lanserades omkring 2016 och slog verkligen igenom i kategorin All White med sina torra minipåsar. De senaste åren har vi sett fuktiga helvita prillor som Skruf Super White, Zyn (den fuktiga sorten), Lyft, Nordic Spirit och White Fox komma ut på marknaden. Jag tror att detta bara är början. Eftersom dessa produkter växer i popularitet föreställer jag mig att vi kommer att se fler smaker, ett större antal nikotinstyrkor, och ännu fler tillverkare. Just nu är det Swedish Match, Skruf, Fiedler & Lundgren, Nordic Snus AB och GN Tobacco som gör dessa produkter. Men jag tror att vi kommer att se fler företag komma in i denna växande produktkategori. Jag tror inte att dessa produkter kommer att ersätta traditionellt snus. Jag tror att All White kommer att vara en egen kategori inom skadebegränsning, på samma sätt som luktsnus, klassiskt snus och vaping är idag. Så var inte rädda snus-purister. All White kommer inte hota vårt älskade svenska snus.

Som du kanske redan vet är General mitt favoritsnus. Jag får ofta frågan: "Om Swedish Match gjorde en tobaksfri produkt med samma nikotinnivå och exakt samma smak som General Snus, skulle du sluta med tobak och byta till nikotinpåsar?" Jag funderar alltid i några minuter men mitt svar är vanligtvis nej. Jag gillar tobak. Jag säger det igen: All White är inte min grej. Och det är inget fel med det. Men All White passar många andra. Som en förespråkare av skadebegränsning tycker jag att det är bra, jag vill se så många människor som möjligt sluta röka. Oavsett om det är med hjälp av traditionellt svenskt snus eller dessa tobaksfria nikotinpåsar är målet att rädda liv. Och även om All White inte är något för mig så fyller det ett syfte – det hjälper människor att sluta röka och det räddar liv. Kom ihåg det. Att inte låta det nya få plats hjälper oss inte att minska skadorna från tobaksrökning. Men om vi slutar vara inskränkta och istället omfamnar denna nya produktkategori som ett sätt att hjälpa människor att sluta röka, kan vi fortsätta jobba för skadebegränsning och få fler att fimpa cigaretten.

Dessa tider, och produkter, är verkligen under förändring. Det våras för skadebegränsning.


 

Chad's article in its' original language:

Nicotine Pouch Revolution (english version)

As Bob Dylan said, “these times, they are a changin’”.  As the world changes, so does demand for new, innovative, and different products.  As that demand grows, companies have to adapt to meet it.  The growing “all white” / “nicotine pouch” / “nicopod” category is a reflection of that.  Also, it is a reflection of how people quit smoking.  But, more on that later.  First, I want to take you on a trip down memory lane to the summer of 2009.

I’ve shared my story here before on the Snusjournalen, so I won’t go too in depth.  But, to recap, I quit smoking in 2009 thank to Swedish Snus.  Prior to that, I tried other things such as the nicotine gum, the nicotine patch, as well as pharmaceutical options such as Chantix.  Nothing worked until I discovered Swedish Snus.  That was what finally did the trick for me.  Now, we are seeing that there are people who want to quit smoking but also all forms of tobacco, and this is where products like nicotine pouches come in handy.  As an advocate for tobacco harm reduction, I personally support anything that helps people quit smoking as long as it is safer than traditional, combustible tobacco. 

What is All White?

Nikotinpåsarnas revolution

 

I think at this point, it is important to break down the term “all white” a little further.  That term is thrown around often, and it can mean different things.  “All White” can mean White Tobacco, Nicotine Pouches (Moist), and Nicotine Pouches (Dry).  This article will primarily focus on nicotine pouches, but I wanted to differentiate for those who may be wondering what all these all white products are. 

White Epok & G4

First, there are white tobacco products such as Epok and G4.  These products contain tobacco, but the tobacco is “washed” or “treated” until it is completely white.  The pouch also remains white before, during, and after use.  These pouches look like regular snus except the pouch is completely white.  Again, this article is on nicotine pouches primarily, but I wanted to address white tobacco as the term ‘all white’ seems to be used interchangeably with white tobacco products and nicotine pouch products. 

What is nicotine without tobacco?

Next, there are also nicotine pouches which look very much like white tobacco pouches, except they do not contain tobacco.  Nicotine pouches contain, of course, nicotine, but instead of tobacco they contain some form of plant fiber.  In the lip they feel just like regular snus, but these are tobacco-free products.  These products are incredibly easy to use.  Like snus, you simply put them in your upper lip.  They are discrete and completely spit-free.  These products are also white before, during, and after use. 

The difference between dry and moist pouches?

Not only that, but you can break nicotine pouches down even further into two types: dry and moist.  There are moist products such as Skruf Super White, Zyn, Nordic Spirit, Lyft, and White Fox.  Those products look and feel like regular snus in the lip but, again, they are tobacco free and completely white.  There are dry products such as, again, Zyn, as well as on! Nicotine Pouches.  These nicotine pouch products range from 3mg/g all the way up to the extra strong level.   Nicotine Pouches come in a wide variety of flavors such as citrus, blueberry, melon, mint, rhubarb, black currant, lime, licorice, bergamot wild berry, apple mint, ginger blood orange, and more! 

Why All White?

Nikotinpåsarnas revolution

 

Before answering this question, it is important to address something else.  I originally started reviewing Swedish Snus ten years ago.  I am a Swedish Snus purist.  However, over the years I’ve began reviewing chew bags/Nordic Chew as well as these nicotine pouches.  These aren’t products I personally use, but I’m glad they exist.  I am, first and foremost, an advocate for tobacco harm reduction.  This means I want people to quit smoking.  Many can’t quit with the pharmaceutical means, so I advocate for Swedish Snus.  Some want to quit smoking and tobacco, but can’t quit nicotine.  This is why I am glad these nicotine pouch products exist.  Are they for me?  No.  But, will I suggest them to people who are wanting to quit smoking and tobacco?  You bet I will. 

A problem we are seeing, especially in the online communities, is gatekeeping.  Not a day goes by that I don’t notice a comment on a YouTube video I made, or a comment on Reddit, or a comment on a Facebook post, where a user of Swedish Snus is attacking someone who is asking about nicotine pouches because they consider these products “fake snus”.  I try not to get hostile when this occurs, but I do try to reiterate to these people that nicotine pouches are something different, and they exist to help people who want to quit smoking and tobacco but not nicotine.  Gatekeeping is a major hurdle in the tobacco harm reduction community.  I understand that many, like myself, are major snus fans / snus purists, but to advocate for harm reduction we must truly advocate for all forms of tobacco harm reduction, including nicotine pouches. 

Also, around the world there are other markets where snus is illegal, or taxed very high.  While Sweden is the land of snus, and yes, I am jealous, there are places around the world that are not so lucky.  This is where nicotine pouches can play a major difference.  As mentioned before, people in these countries may find nicotine pouches as a suitable alternative for their nicotine cravings.  The UK, for example, is not a snus market, but nicotine pouches are becoming more popular there.  The website haypp.com comes to mind.  In fact, they delivery in boxes that fit in the letterbox in apartments, which is something very unique that you don’t really see other online stores focusing on.  Like the UK, we are seeing nicotine pouches pushing their way into these markets and being embraced by smokers looking for a way to kick cigarettes to the curb.  While governments may not embrace tobacco harm reduction and safer alternatives such as Swedish Snus, nicotine pouches are providing an alternative in these markets for people who, like myself, couldn’t quit with pharmaceutical means.

The future of nicotine pouches

Nikotinpåsarnas revolution

 

This category has grown relatively fast.  White tobacco burst onto the market in 2004 with the Epok product line.  Zyn came around in 2016, and really made an impact in the nicotine pouch category with their dry, mini pouches.  And within the past few years we’ve seen moist nicotine pouch products such as Skruf Super White, Zyn (the moist kind), Lyft, Nordic Spirit, and White Fox.  I believe this is only the beginning.  As these products grow in popularity I imagine we will see more flavors, a larger range of nicotine strengths, and even more manufacturers getting in on this trend.  Right now we only see Swedish Match, Skruf, Fiedler & Lundgren, Nordic Snus AB, and GN Tobacco making these products.  But, I firmly believe we will see more companies getting in on this growing product category as the years progress.  I do not think these products will replace traditional snus.  I believe they will stand alone as their own category of harm reduced products, much like nasal snuff and vaping do.  So, do not fear fellow snus purists, these products will not harm our beloved Swedish Snus. 

If you know me, you know my snus of choice is General.  I frequently get asked the question, “If Swedish Match made a tobacco free product with the same nicotine level and exact same flavor as General Snus, would you quit tobacco and switch to nicotine pouches?”  I always have to stop and think, but my answer is usually no.  I enjoy tobacco.  I frequently say this, but these nicotine pouch products aren’t for me.  And there’s nothing wrong with that.  Because while these products aren’t for me, they are for somebody.  And as an advocate for tobacco harm reduction, that’s okay with me.  Because I want to see as many people quit smoking as possible.  Whether it is with traditional Swedish Snus, or these tobacco-free nicotine pouches, the goal at the end of the day is to save lives.  And while these products may not be for you, or for me, they do accomplish that end; they help people quit smoking and they save lives. 

I want to encourage people to remember that.  If you are, like me, a Swedish Snus purist, remember that these products can save lives.  Gatekeeping does not work to help forward tobacco harm reduction.  It could make people think twice about these products.  However, if we avoid gatekeeping and embrace this new product category as a way to help people quit smoking, we can further the tobacco harm reduction discussion and provide a way that people can kick cigarettes to the curb. 

These times, and products, truly are a changin’.  It’s a brave new world for tobacco harm reduction. De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.
In the US? This website only ships to Sweden. Visit Nicokick.com for US offers and shipping!